801 803 000

Blog

Obowiazek elektronicznej dokumentacji BLOG

Obowiązek elektronicznej dokumentacji medycznej w zawodzie fizjoterapeuty

25 stycznia 2023

Błąd medyczny a przedawnienie roszczenia.

Czy szkoda spowodowana przez lekarza ulega przedawnieniu?

20 stycznia 2023

Wyzsza sume gwarancyjna OC – BLOG

Czy minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC lekarza jest wystarczająca?

9 listopada 2022

Naruszenie praw i roszczenia pacjenta, ochrona prawna dla lekarzy.

Prawa pacjenta – o co najczęściej skarży pacjent?

22 lipca 2022

Ochrona prawna dla lekarza i prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej – jak prawidłowo tworzyć dokumentację medyczną?

6 lipca 2022

Ubezpieczenie obowiązkowe i dobrowolne OC dla lekarzy.

Pakiet INTER Lekarz – OC Dobrowolne

11 maja 2022

Obowiązek studentów kierunków medycznych do ubezpieczenia OC

Prawa i obowiązki studentów kierunków medycznych

13 kwietnia 2022

Ubezpieczenie dla aptek w tym odpowiedzialność cywilna w związku ze szczepieniami na grupę i przeciw COVID-19.

Nowość: Ubezpieczenie aptek

23 marca 2022

Ubezpieczenie od uszczerbku na zdrowie pacjenta, szkody w mieniu pracodawcy, odpowiedzialność prawna dla pielęgniarek i położnych.

Pułapki różnych form wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej

16 lutego 2022

zasady minimalizowania ryzyk

Przychodzi lekarz do prawnika – zasady minimalizowania ryzyk

10 lutego 2022