Sprawozdania

TU INTER Polska S.A.
2023 Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych za rok 2023 24,75 KB 2023 Sprawozdanie z badania sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej za rok 2023 346,29 KB 2023 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za rok 2023 1,31 MB 2022 Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych za rok 2022 215,58 KB 2022 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej, z opinią niezależnego biegłego rewidenta, za rok 2022 1,15 MB 2021 Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych za rok 2021 213,65 KB 2021 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej, z opinią niezależnego biegłego rewidenta, za rok 2021 2,06 MB 2020 Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych za rok 2020 196,84 KB 2020 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej, z opinią niezależnego biegłego rewidenta, za rok 2020 1,92 MB 2019 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej, z opinią niezależnego biegłego rewidenta, za rok 2019 1,04 MB 2019 Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych za rok 2019 95,44 KB 2018 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej, z opinią niezależnego biegłego rewidenta, za rok 2018 1,07 MB 2018 Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych za rok 2018 95,46 KB 2017 Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta zawierające opinię o wypłacalności i kondycji finansowej za rok 2017 230,99 KB 2017 Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych za rok 2017 20,90 KB 2017 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za rok 2017 787,80 KB 2016 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za rok 2016 4,34 MB 2016 Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych za rok 2016 21,35 KB 2016 Raport z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej za rok 2016 397,00 KB 2016 Opinia niezależnego biegłego rewidenta za rok 2016 176,51 KB
TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.
2023 Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych za rok 2023 25,55 KB 2023 Strategia inwestycji kapitałowych za rok 2023 521,59 KB 2023 Sprawozdanie z badania sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej za rok 2023 347,97 KB 2023 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za rok 2023 1,27 MB 2023 Polityka dotycząca zaangażowania w roku 2023 566,26 KB 2023 Informacja dot. ujawnień informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych 2023 72,48 KB 2022 Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych za rok 2022 215,58 KB 2022 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej, z opinią niezależnego biegłego rewidenta, za rok 2022 1,23 MB 2022 Strategia inwestycji kapitałowych za rok 2022 287,99 KB 2022 Polityka dotycząca zaangażowania w roku 2022 393,39 KB 2022 Informacja dot. ujawnień informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych 2022 72,47 KB 2021 Informacja dot. ujawnień informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych 2021 41,28 KB 2021 Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych za rok 2021 215,39 KB 2021 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej, z opinią niezależnego biegłego rewidenta, za rok 2021 2,21 MB 2021 Strategia inwestycji kapitałowych za rok 2021 287,96 KB 2021 Polityka dotycząca zaangażowania w roku 2021 384,89 KB 2020 Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych za rok 2020 149,96 KB 2020 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej, z opinią niezależnego biegłego rewidenta, za rok 2020 2,30 MB 2020 Strategia inwestycji kapitałowych za rok 2020 282,92 KB 2020 Polityka dotycząca zaangażowania w roku 2020 334,80 KB 2019 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej, z opinią niezależnego biegłego rewidenta, za rok 2019 1,07 MB 2019 Strategia inwestycji kapitałowych za rok 2019 273,78 KB 2019 Polityka dotycząca zaangażowania w roku 2019 248,22 KB 2019 Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych za rok 2019 96,25 KB 2018 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej, z opinią niezależnego biegłego rewidenta, za rok 2018 1,04 MB 2018 Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych za rok 2018 96,31 KB 2017 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za rok 2017 791,14 KB 2017 Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych za rok 2017 21,24 KB 2017 Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta zawierające opinię o wypłacalności i kondycji finansowej za rok 2017 215,73 KB 2016 Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej za rok 2016 4,14 MB 2016 Dane statystyczne dotyczące postępowań pozasądowych za rok 2016 21,98 KB 2016 Opinia niezależnego biegłego rewidenta za rok 2016 173,10 KB 2016 Raport z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej za rok 2016 406,31 KB
Wróć na górę