Ubezpieczenie grupowe na życie dla firm

INTER Grupa Plus

Grupowe ubezpieczenie na życie INTER Grupa Plus zostało stworzone z myślą o firmach o różnej strukturze i wielkości. Oferuje szeroki zakres świadczeń w połączeniu z assistance medycznym, co zapewnia poczucie bezpieczeństwa oraz finansowej stabilności Tobie, Twoim pracownikom i ich rodzinom.

Materiał marketingowy
Zakres ubezpieczenia

Dopasowany zakres świadczeń ubezpieczeniowych oraz assistance medyczny, zapewnia firmom różnej struktury i wielkości oraz ich pracownikom i członkom rodzin poczucie bezpieczeństwa i finansowej stabilizacji.

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie grupowe dla pracowników i ich rodzin. W ramach ubezpieczenia zapewniamy wsparcie finansowe m.in. w przypadku poważnego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku, śmierci, śmierci bliskiej osoby, a także w przełomowych momentach życia, takich jak narodziny dziecka.

Korzyści:
 • Dostosujemy zakres, wysokość sum ubezpieczenia i składki zgodnie z potrzebami Twoimi i Twoich pracowników.
 • Ochroną możesz również objąć członków rodziny pracownika.
 • Szeroki katalog zdarzeń losowych objętych ubezpieczeniem.
 • Po rezygnacji z ubezpieczenia możliwość indywidualnej kontynuacji na tych samych warunkach przez jeden rok.

Sumy i zakres ubezpieczenia są dostosowane do potrzeb pracowników.

Assistance medyczny

Opcja dodatkowa ubezpieczenia. Assistance zapewnia szybką pomoc oraz opiekę w sytuacji nieszczęśliwego wypadku lub nagłej choroby. Pakiet stworzony we współpracy z Mondial Assistnce tak, aby zapewnić najwyższe standardy obsługi i najszerszy zakres usług.

Korzyści:

W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku otrzymasz pomoc m.in. w zakresie:

  • dostarczenia leków,
  • opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi,
  • organizacji procesu rehabilitacyjnego,
  • organizacji prywatnych lekcji,
  • pomocy psychologa,
  • transportu medycznego,
  • wizyty lekarza, pielęgniarki, położnej,
  • wypożyczenia lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
  • pomocy domowej oraz opiekunki dla rodzica,
  • pomocy medycznej za granicą,
  • infolinii medycznej i baby assistance,
  • Drugiej Opinii Medycznej,
  • Telemedycyny,
  • assistance pogrzebowego.

Pełny zakres oraz lista włączeń i ograniczeń odpowiedzialności określone są w OWU INTER Grupa Plus.

Zakres i limity świadczeń dostępne w OWU INTER Grupa Plus.

Dodatkowy pakiet ryzyk

INTER Grupa Plus to oferta skierowana również do podmiotów leczniczych oraz innych przedsiębiorstw z sektora ochrony zdrowia, które zatrudniają personel medyczny. Z uwagi na specyfikę wykonywanych przez nich zawodów, przygotowaliśmy dodatkowy pakiet ryzyk medycznych.

Pakiet Ryzyk Medycznych:
  • Trwałe uszkodzenie wzroku w wyniku ekspozycji na promieniowanie laserowe podczas wykonywania pracy.
  • Trwałe uszkodzenie słuchu w wyniku ekspozycji na hałas ultradźwiękowy podczas wykonywania pracy.
  • Zatrucie w wyniku ekspozycji na substancje chemiczne wykorzystywane podczas wykonywania pracy.
  • Uraz kręgosłupa w trakcie wykonywania pracy.
  • Poważne zachorowanie.
  • Doraźna pomoc psychologiczna lub psychiatryczna na wypadek stwierdzenia „wtórnego zespołu stresu pourazowego” w związku z wykonywaniem pracy.
  • Obrażenia ciała spowodowane bezpośrednią fizyczną agresją osób trzecich w miejscu wykonywania pracy.

 

Sumy ubezpieczenia są dostosowane do potrzeb pracowników.

Poznaj INTER Polska
Firmę, pracodawcę i Twojego partnera w kwestii ubezpieczeń.
O nas