Ubezpieczenia zawodowe dla Pielęgniarek

INTER Pielęgniarka

Zawód Pielęgniarki, to duża odpowiedzialność za zdrowie pacjentów. Możliwość popełnienia błędu przy podawaniu leków, infekcje szpitalne, opóźnienie w udzieleniu pomocy medycznej, to tylko niektóre ryzyka z którymi Pielęgniarki mierzą się na co dzień. Warto zabezpieczyć się przed ich następstwami finansowymi zapewniając sobie odpowiednio dopasowane ubezpieczenie zawodowe.

Materiał marketingowy
Poznaj ubezpieczenia zawodowe dla Pielęgniarek

Ubezpieczenia zawodowe dedykowane Pielęgniarkom. W ofercie: OC, Ochrona Prawna, Ekspozycja na HIV/WZW.

OC Obowiązkowa

Ubezpieczenie na wypadek błędów medycznych, jakie możesz popełnić podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych.

Dla pielęgniarek, które pracują na kontrakcie i/lub prowadzą własną praktykę.

Możesz dokupić dodatkowo:

  • Rezygnację z regresu: opcja, która zapobiega dochodzeniu zwrotu wypłaconego odszkodowania, jeżeli szkoda powstała na skutek rażącego niedbalstwa czy  działania pod wpływem środków odurzających.
DO 500 000 EURO

Sumy gwarancyjnej

OC Dobrowolna

Chroni Cię w sytuacji uszkodzenia mienia pacjenta, naruszenia jego praw, a także w razie uszkodzenia przez Ciebie sprzętu w podmiocie leczniczym/gabinecie.

Dla wszystkich pielęgniarek niezależnie od
formy zatrudnienia.

Możesz dokupić dodatkowo:

  • OC pracodawcy,
  • OC najemcy ruchomości,
  • Ochrona od naruszenia praw pacjenta.

Pełna lista znajduje się w OWU OC Dobrowolnej dla Podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

DO 500 000 EURO

Sumy gwarancyjnej

Asysta i Ochrona Prawna

To m.in. porady prawne w formie telefonicznej i video z Centrum Asysty Prawnej 24/7, zwrot kosztów adwokata.

Dla wszystkich pielęgniarek niezależnie od
formy zatrudnienia.

Dostępne warianty ubezpieczenia:

  • Ochrona zawodu,
  • Ochrona zawodu i życia prywatnego
DO 100 000 ZŁ

Sumy gwarancyjnej

Ekspozycja zawodowa HIV/WZW z NNW

Ochrona przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny. Obejmuje pokrycie kosztów związanych z badaniami, wizytami lekarskimi i kuracją antyretrowirusową.

Dla wszystkich pielęgniarek niezależnie od
formy zatrudnienia.

  • Możesz rozszerzyć o Klauzulę Agresji Pacjenta
DO 200 000 ZŁ

Sumy gwarancyjnej

INTER Tour 365

Ubezpieczenie podróżne, obejmujące m.in. koszty leczenia i assistance w trakcie podróży.

Dla pielęgniarek, które wyjeżdżają za granicę.

  • Możesz rozszerzyć zakres o sporty ekstremalne
Do 500 000 ZŁ

Suma ubezpieczenia

Możliwe zdarzenia, w których chroni Cię ubezpieczenie
Zdarzenie
Twoja ochrona
OC Obowiązkowa

Przez pomyłkę podałaś pacjentowi niewłaściwy lek. Doszło do znacznego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta.

Wypłacimy odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę za szkody na osobie powstałe przy wykonywaniu obowiązków zawodowych.

OC Dobrowolna

Upuściłaś aparat słuchowy pacjenta i został on całkowicie zniszczony. Pacjent żąda odszkodowania.

Pokryjemy roszczenia związane ze szkodami w mieniu pacjenta.

Asysta i Ochrona Prawna

Rodzina pacjenta złożyła oficjalną skargę na Twoje działania na oddziale paliatywnym. Zarzuty dotyczą nienależytego wykonania obowiązków opiekuńczych.

Zapewnimy pokrycie kosztów obsługi prawnej oraz szybką pomoc prawną, a w razie pozwu pokryjemy koszty wynagrodzenia adwokata, opłat sądowych, należności dla biegłych i świadków

Ekspozycja zawodowa HIV/WZW z NNW

Podczas pobierania krwi pacjentowi z podejrzeniem wirusa HIV, zakłułaś się igłą i doszło do bezpośredniego kontaktu z jego krwią.

Pokryjemy koszty przeprowadzenia konsultacji lekarskich i badań na obecność wirusów HIV lub WZW po ekspozycji, zastosowania kuracji antyretrowirusowej. Wypłacimy świadczenie z tytułu zakażenia wirusem HIV pomimo przejścia kuracji antyretrowirusowej lub świadczenie z tytułu zakażenia wirusem WZW po ekspozycji.

Przedstawione powyżej przykłady dotyczące funkcjonowania ubezpieczenia nie są wyczerpujące. Każdy przypadek jest analizowany osobno przez Towarzystwo Ubezpieczeń, które stosuje się do obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji, w tym szczególnie do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Najczęściej zadawane pytania

OC Obowiązkowe

Czy obowiązkowe ubezpieczenie OC pokryje odszkodowanie za naruszenie praw pacjenta?

Co oznacza Suma Gwarancyjna?

Czy mogę kupić tylko ubezpieczenie Obowiązkowe OC?

Czy pracując na etacie muszę wykupić ubezpieczenie?

OC Dobrowolne

Czy obowiązkowe OC nie wystarczy?

Jaki jest zakres ubezpieczenia naruszenia praw pacjenta?

Co mi daje dobrowolne ubezpieczenie OC?

Ochrona prawna

Czy uzyskam pomoc w przypadku hejtu lub zniesławienia w Internecie?

Jak skorzystać z ochrony prawnej?

Czy uzyskam wsparcie prawnika, jeżeli szkoda nastąpiła 6 lat temu?

Co zyskuję wybierając ochronę prawną w wariancie Premium?

Ochrona ekspozycji zawodowej HIV/WZW

Czym jest klauzula Agresji Pacjenta?

Czy mogę rozszerzyć ochronę o ubezpieczenie NNW?

Gdzie mam zgłosić zwrot kosztów badań i leczenia antyretrowirusowego?

Co zrobić w przypadku ekspozycji na materiał zakaźny?

Poznaj INTER Polska
Firmę, pracodawcę i Twojego partnera w kwestii ubezpieczeń.
O nas