Ubezpieczenia dla Położnych

INTER Położna

Zawód Położnej, to bardzo odpowiedzialna praca, która wiąże się z wieloma ryzykami, jak chociażby nieprzewidziane komplikacje podczas porodu, błędy diagnostyczne związane z oceną stanu zdrowia matki i dziecka, czy pomylenie dawki leku. Zabezpiecz się przed ich finansowymi konsekwencjami, wybierając ubezpieczenie dopasowane do Twojego zawodu.

Materiał marketingowy
Poznaj ubezpieczenia zawodowe dla Położnych

Ubezpieczenia zawodowe dedykowane położnym, które zabezpieczą Cię przed finansowymi konsekwencjami błędów medycznych. W zakresie: OC, Ochrona Prawna, Ekspozycja na HIV/WZW z NNW.

OC Obowiązkowa

Ubezpieczenie na wypadek błędów medycznych, jakie możesz popełnić podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych.

Dla położnych, które pracują na kontrakcie i/lub prowadzą własną praktykę.

Możesz dokupić dodatkowo:

  • Rezygnację z regresu: opcja, która zapobiega dochodzeniu zwrotu wypłaconego odszkodowania, jeżeli szkoda powstała na skutek rażącego niedbalstwa czy  działania pod wpływem środków odurzających.
DO 500 000 EURO

Sumy gwarancyjnej

OC Dobrowolna

Chroni Cię w sytuacji uszkodzenia mienia pacjenta, naruszenia jego praw, a także w razie uszkodzenia przez Ciebie sprzętu w podmiocie leczniczym/gabinecie.

Dla wszystkich położnych niezależnie od formy zatrudnienia.

Możesz dokupić dodatkowo:

  • OC pracodawcy,
  • OC najemcy ruchomości,
  • Ochronę od naruszenia praw pacjenta.

Pełna lista znajduje się w OWU OC Dobrowolnej dla Podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

DO 500 000 EURO

Sumy gwarancyjnej

Asysta i Ochrona prawna

To m.in. porady prawne w formie telefonicznej i video z Centrum Asysty Prawnej 24/7, zwrot kosztów adwokata.

Dla wszystkich położnych niezależnie od formy zatrudnienia.

Dostępne warianty ubezpieczenia:

  • Ochrona zawodu,
  • Ochrona zawodu i życia prywatnego
DO 100 000 ZŁ

Sumy gwarancyjnej

Ekspozycja zawodowa HIV/WZW z NNW

Ochrona przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny. Obejmuje pokrycie kosztów związanych z badaniami, wizytami lekarskimi i kuracją antyretrowirusową.

Dla wszystkich położnych niezależnie od formy zatrudnienia.

  • Możesz rozszerzyć o Klauzulę Agresji Pacjenta
DO 200 000 ZŁ

Sumy gwarancyjnej

INTER Tour 365

Ubezpieczenie podróżne, obejmujące m.in. koszty leczenia i assistance w trakcie podróży.

Dla położnych, które wyjeżdżają za granicę.

  • Możesz rozszerzyć zakres o sporty ekstremalne
DO 500 000 ZŁ

Suma ubezpieczenia

Możliwe zdarzenia, w których chroni Cię ubezpieczenie
Zdarzenie
Twoja ochrona
OC Obowiązkowa

Podałaś pacjentce lek, mimo że istniały ku temu przeciwskazania i nie dostałaś zlecenia na piśmie. Pacjentka urodziła dziecko z szeregiem objawów niepożądanych i  wymagało ono długotrwałego leczenia i rekonwalescencji.

Wypłacimy zadośćuczynienie za krzywdę związaną z uszczerbkiem na zdrowiu, która powstała w wyniku potwierdzonych nieprawidłowości. Zapłacimy też odszkodowanie za koszty leczenia pacjentki i jej dziecka. Wypłacimy w Twoim imieniu rentę, jeżeli zostanie ona zasądzona na rzecz dziecka. Wszystkie świadczenia do wysokości sumy gwarancyjnej.

OC Dobrowolna

Strąciłaś telefon pacjentki, przez co został on uszkodzony. Pacjentka żąda odszkodowania

Pokryjemy roszczenia związane ze szkodami w mieniu pacjenta.

Ochrona prawna

Rodzina pacjentki złożyła oficjalną skargę na Twoje działania na oddziale położniczym. Zarzuty dotyczą nienależytego wykonania przez Ciebie obowiązków opiekuńczych.

Zapewnimy szybką pomoc prawną, pokryjemy koszty obsługi prawnej, w razie pozwu pokryjemy koszty wynagrodzenia adwokata, opłat sądowych, należności dla biegłych i świadków.

Ekspozycja zawodowa HIV/WZW z NNW

Podczas odbierania porodu, przeprowadzałaś zabieg nacięcia krocza. W trakcie tego zabiegu, rozcięłaś skórę własnej dłoni skalpelem, który był wcześniej w kontakcie z krwią pacjentki – nosicielki wirusa HIV.

Pokryjemy koszty przeprowadzenia konsultacji lekarskich i badań na obecność wirusów HIV lub WZW po ekspozycji, zastosowania kuracji antyretrowirusowej. Wypłacimy świadczenie z tytułu zakażenia wirusem HIV pomimo przejścia kuracji antyretrowirusowej lub świadczenie z tytułu zakażenia wirusem WZW po ekspozycji.

Przedstawione powyżej przykłady dotyczące funkcjonowania ubezpieczenia nie są wyczerpujące. Każdy przypadek jest analizowany osobno przez Towarzystwo Ubezpieczeń, które stosuje się do obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji, w tym szczególnie do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Najczęściej zadawane pytania

OC Obowiązkowe

Czy obowiązkowe ubezpieczenie OC pokryje odszkodowanie za naruszenie praw pacjenta?

Co oznacza Suma Gwarancyjna?

Czy mogę kupić tylko ubezpieczenie Obowiązkowe OC?

Czy pracując na etacie muszę wykupić ubezpieczenie?

OC Dobrowolne

Czy obowiązkowe OC nie wystarczy?

Jaki jest zakres ubezpieczenia naruszenia praw pacjenta?

Co mi daje dobrowolne ubezpieczenie OC?

Ochrona prawna

Czy uzyskam pomoc w przypadku hejtu lub zniesławienia w Internecie?

Jak skorzystać z ochrony prawnej?

Czy uzyskam wsparcie prawnika, jeżeli szkoda nastąpiła 6 lat temu?

Co zyskuję wybierając ochronę prawną w wariancie Premium?

Ochrona ekspozycji zawodowej HIV/WZW

Czym jest klauzula Agresji Pacjenta?

Czy mogę rozszerzyć ochronę o ubezpieczenie NNW?

Gdzie mam zgłosić zwrot kosztów badań i leczenia antyretrowirusowego?

Co zrobić w przypadku ekspozycji na materiał zakaźny?

Poznaj INTER Polska
Firmę, pracodawcę i Twojego partnera w kwestii ubezpieczeń.
O nas