Ubezpieczenia dla Podmiotów Leczniczych

INTER Podmiot Leczniczy

Prowadząc Podmiot Leczniczy mierzysz się nie tylko z ryzykiem wynikającym z odpowiedzialności za życie i zdrowie pacjentów, ale także z wyzwaniami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. Skorzystaj z kompleksowej oferty ubezpieczeń i zapewnij pełną ochronę swojej placówce!

Materiał marketingowy
Poznaj ubezpieczenia dla Podmiotów Leczniczych

Ubezpieczenia zawodowe dedykowane medykom, które zabezpieczą przed finansowymi konsekwencjami błędów medycznych. W zakresie: OC, Asysta i Ochrona Prawna, Ekspozycja na HIV/WZW z NNW.

OC Obowiązkowa

Ubezpieczenie na wypadek błędów medycznych, jakie medyk, zatrudnieni pracownicy mogą popełnić podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych.

Możesz dokupić także:

  • Rezygnację z regresu: opcja, która zapobiega dochodzeniu zwrotu wypłaconego odszkodowania, jeżeli szkoda powstała na skutek rażącego niedbalstwa czy  działania pod wpływem środków odurzających.
DO 1 000 000 EURO

Sumy gwarancyjnej

OC Dobrowolna

Uszkodzenie rzeczy należacych do pacjenta oraz naruszenie jego praw, a także szkody w nieruchomościach najmowanych lub dzierżawionych od osób trzecich przez Podmiot leczniczy

Możesz dokupić dodatkowo:

  • OC pracodawcy,
  • OC najemcy ruchomości
  • Medycyna estetyczna
  • Medycyna estetyczna stomatologiczna
  • Chirurgia plastyczna,
  • Ochronę na wypadek naruszenie praw pacjenta.

Pełna lista znajduje się w OWU OC Dobrowolnej dla Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych.

DO 1 000 000 EURO

Sumy gwarancyjnej

Asysta i Ochrona Prawna

Szeroki zakres porad prawnych oraz pokrycie kosztów obsługi prawnej podczas sporów związanych z funkcjonowaniem Podmiotu Leczniczego z Centrum Asysty Prawnej 24/7.

Dostępne warianty ubezpieczenia:

  • A50/A100/B50/B100
DO 100 000 ZŁ

Sumy gwarancyjnej

Ekspozycja zawodowa HIV/WZW z NNW

Ochrona przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny. Obejmuje pokrycie kosztów związanych z badaniami, wizytami lekarskimi i kuracją antyretrowirusową.

  • Możesz rozszerzyć zakres o Klauzulę Agresji Pacjenta
do 200 000 EURO

Sumy gwarancyjnej

Możliwe zdarzenia, w których chroni Cię ubezpieczenie
Zdarzenie
Twoja ochrona
OC Obowiązkowa

Lekarz nie rozpoznał u pacjenta nowotworu płuc i błędnie leczył
go przeciw gruźlicy, co doprowadziło do toksycznego uszkodzenia
wątroby i rozwoju nowotworu.

Wypłacimy odszkodowanie, gdy pracownicy Podmiotu Leczniczego wyrządzą pacjentowi szkody powstałe w następstwie działania lub zaniechania działania, podczas udzielania świadczeń zdrowotnych.

OC Dobrowolna

Wchodząc po schodach w wyniku obluzowania się jednego ze stopni poszkodowany potknął się i upadł, w efekcie czego złamał nogę.

Wypłacimy odszkodowanie za szkody, które mają związek z posiadanym mieniem, służącym do prowadzenia działalności.

Asysta i Ochrona prawna

Lekarz błędnie zdiagnozował pacjenta, nie zlecając szczegółowych badań w celu rozpoznania choroby. Okazało się, że pacjent ma nowotwór, a opóźnienie w zdiagnozowaniu wykluczyło go z leczenia. Pacjent wniósł pozew przeciwko lekarzowi.

Pokryjemy koszty prawnika specjalizującego się w kwestiach medycznych, który przygotuje opinię prawną, a w razie potrzeby poprowadzi sprawę w sądzie.

Ekspozycja zawodowa HIV/WZW z NNW

Podczas ekstrakcji zęba, lekarz dentysta zakuł się w dłoń, w efekcie czego uszkodziła się rękawiczka i powstała rana. Lekarz miał bezpośredni kontakt z krwią pacjenta.

Pokryjemy koszty przeprowadzenia konsultacji lekarskich i badań na obecność wirusów HIV lub WZW po ekspozycji, zastosowania kuracji antyretrowirusowej. Wypłacimy świadczenie z tytułu zakażenia wirusem HIV pomimo przejścia kuracji antyretrowirusowej lub świadczenie z tytułu zakażenia wirusem WZW po ekspozycji.

Przedstawione powyżej przykłady dotyczące funkcjonowania ubezpieczenia nie są wyczerpujące. Każdy przypadek jest analizowany osobno przez Towarzystwo Ubezpieczeń, które stosuje się do obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji, w tym szczególnie do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Poznaj INTER Polska
Firmę, pracodawcę i Twojego partnera w kwestii ubezpieczeń.
O nas