INTER Lekarz Stażysta
Ubezpieczenia zawodowe

Skorzystaj ze specjalnej oferty ubezpieczeń dedykowanych lekarzom w trakcie stażu podyplomowego. Naruszenie praw pacjenta, błędy podczas udzielania pomocy medycznej, czy kontakt z HIV/WZW, to ryzyka które mogą się zdarzyć już na początku Twojej drogi zawodowej. Zapewnij sobie dopasowane ubezpieczenie już na początku kariery!

Materiał marketingowy
Poznaj ubezpieczenia zawodowe dla Lekarzy Stażystów

Ubezpieczenia zawodowe dla lekarzy w trakcie stażu. Oferta obejmuje m.in. szkody w mieniu pacjenta lub naruszenie jego praw w ramach OC Dobrowolnej, a także Ekspozycję na HIV/WZW z NNW.

OC Dobrowolna

Chroni Cię w sytuacji uszkodzenia mienia pacjenta, naruszenia jego praw, a także w razie uszkodzenia przez Ciebie sprzętu w podmiocie leczniczym/gabinecie.

Możesz dokupić dodatkowo:

  • Medycynę estetyczna,
  • Medycynę estetyczna stomatologiczna,
  • Ochronę na wypadek naruszenia praw pacjenta.

Pełna lista, znajduje się w OWU OC Dobrowolnej dla Podmiotu wykonującego działalność leczniczą

DO 1 000 000 EURO

Sumy gwarancyjnej

Asysta i Ochrona Prawna

To m.in. porady prawne w formie telefonicznej i video z Centrum Asysty Prawnej 24/7, zwrot kosztów adwokata.

Dostępne warianty ubezpieczenia:

  • Ochrona zawodu,
  • Ochrona zawodu i życia prywatnego,
  • Ochrona Premium.
DO 1 000 000 ZŁ

Sumy gwarancyjnej w wariancie premium

Ekspozycja zawodowa HIV/WZW z NNW

Ochrona przed skutkami kontaktu z materiałem zakaźnym. Obejmuje pokrycie kosztów związanych z badaniami, wizytami lekarskimi i kuracją antyretrowirusową.

  • Możliwość rozszerzenia o Klauzulę Agresji Pacjenta
DO 250 000 ZŁ

Sumy gwarancyjnej w wariancie A-V

Możliwe zdarzenia, w których chroni Cię ubezpieczenie
Zdarzenie
Twoja ochrona
OC Dobrowolna

Podczas udzielania porady, w gabinecie, przypadkowo strąciłaś telefon pacjenta. Doszło do pęknięcia wyświetlacza. Pacjent oszacował jego wartość na 2000 zł. Domaga się odszkodowania.

Wypłacimy odszkodowanie za zniszczone mienie pacjenta.

Asysta i Ochrona prawna

Jesteś zobowiązany do sprawdzenia parametrów życiowych pacjentki i sporządzenia notatki służbowej zgodnie z procedurami szpitalnymi. Jednakże, z uwagi na zastrzeżenia pacjentki do metod leczenia w szpitalu, podpisanie takiej notatki może mieć konsekwencje prawne i etyczne. Chcesz dowiedzieć się, jakie konsekwencje możesz ponieść, jeśli podpiszesz notatkę.

Opłacimy konsultację z mecenasem, specjalizującym się w kwestiach medycznych, który udzieli informacji w sprawie
możliwych konsekwencji podpisania dokumentu.

Ekspozycja zawodowa HIV/WZW z NNW

W trakcie udzielania pierwszej pomocy na SOR pacjentowi będącemu nosicielem wirusa HIV, Twoja twarz została zachlapana krwią pacjenta, a krew dostała się do Twojego oka i nosa.

Pokryjemy koszty przeprowadzenia konsultacji lekarskich i badań na obecność wirusów HIV lub WZW po ekspozycji, zastosowania kuracji antyretrowirusowej. Wypłacimy świadczenie z tytułu zakażenia wirusem HIV pomimo przejścia kuracji antyretrowirusowej lub świadczenie z tytułu zakażenia wirusem WZW po ekspozycji.

NNW

Podczas urlopu, który spędzałeś we Włoszech, przewróciłeś się jadąc na nartach na trasie narciarskiej. Doznałeś urazu kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego.

Wypłacimy świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, w tym również na skutek amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

Przedstawione powyżej przykłady dotyczące funkcjonowania ubezpieczenia nie są wyczerpujące. Każdy przypadek jest analizowany osobno przez Towarzystwo Ubezpieczeń, które stosuje się do obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji, w tym szczególnie do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Najczęściej zadawane pytania

OC Obowiązkowe

Czy obowiązkowe ubezpieczenie OC pokryje odszkodowanie za naruszenie praw pacjenta?

Co oznacza Suma Gwarancyjna?

Czy mogę kupić tylko ubezpieczenie Obowiązkowe OC?

Czy pracując na etacie muszę wykupić ubezpieczenie?

OC Dobrowolne

Czy obowiązkowe OC nie wystarczy?

Jaki jest zakres ubezpieczenia naruszenia praw pacjenta?

Co mi daje dobrowolne ubezpieczenie OC?

Ochrona prawna

Czy uzyskam pomoc w przypadku hejtu lub zniesławienia w Internecie?

Jak skorzystać z ochrony prawnej?

Czy uzyskam wsparcie prawnika, jeżeli szkoda nastąpiła 6 lat temu?

Co zyskuję wybierając ochronę prawną w wariancie Premium?

Ochrona ekspozycji zawodowej HIV/WZW

Czym jest klauzula Agresji Pacjenta?

Czy mogę rozszerzyć ochronę o ubezpieczenie NNW?

Gdzie mam zgłosić zwrot kosztów badań i leczenia antyretrowirusowego?

Co zrobić w przypadku ekspozycji na materiał zakaźny?

Poznaj INTER Polska
Firmę, pracodawcę i Twojego partnera w kwestii ubezpieczeń.
O nas