Ubezpieczenie dla eksperymentu medycznego

INTER Eksperyment Medyczny

Zadbaj o profesjonalną ochronę i wykup obowiązkowe ubezpieczenie OC dla podmiotów przeprowadzających lecznicze lub badawcze eksperymenty medyczne.

Materiał marketingowy
Zakres ubezpieczenia Eksperymentu medycznego

Ubezpieczenie dedykowane podmiotom przeprowadzającym eksperymenty medyczne (lecznicze lub badawcze), czyli: podmiotom leczniczym, uczelniom, instytutom badawczym oraz lekarzom i lekarzom dentystom.

OC Obowiązkowa

Obejmuje szkody spowodowane przez działanie lub zaniechanie podmiotu przeprowadzającego eksperyment, wyrządzone uczestnikowi eksperymentu medycznego oraz osobie, której
skutki eksperymentu mogą bezpośrednio dotknąć.

  • Polisa zawierana jest najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia
    eksperymentu medycznego na okres
    nie dłuższy niż 12 miesięcy
  • SUMA GWARANCYJNA określona w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
100 000 EURO

na jedno i wszystkie zdarzenia w przypadku eksperymentu badawczego.

50 000 euro na jedno i wszystkie zdarzenia w przypadku eksperymentu leczniczego.

Możliwe zdarzenia, w których chroni Cię ubezpieczenie
Zdarzenie
Twoja ochrona
OC Obowiązkowa

Pacjent został zakwalifikowany do uczestnictwa w eksperymencie medycznym, mimo problemów z sercem. W trakcie badań wystąpiły komplikację związane z krążeniem i pacjent zmarł.

Wypłacimy odszkodowanie, gdy pracownicy Podmiotu Leczniczego wyrządzą pacjentowi szkody powstałe w następstwie działania lub zaniechania działania, wyrządzone podczas udzielania świadczeń zdrowotnych.

Przedstawione powyżej przykłady dotyczące funkcjonowania ubezpieczenia nie są wyczerpujące. Każdy przypadek jest analizowany osobno przez Towarzystwo Ubezpieczeń, które stosuje się do obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji, w tym szczególnie do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Najczęściej zadawane pytania

OC Obowiązkowe

Czy obowiązkowe ubezpieczenie OC pokryje odszkodowanie za naruszenie praw pacjenta?

Co oznacza Suma Gwarancyjna?

Czy mogę kupić tylko ubezpieczenie Obowiązkowe OC?

Czy pracując na etacie muszę wykupić ubezpieczenie?

Poznaj INTER Polska
Firmę, pracodawcę i Twojego partnera w kwestii ubezpieczeń.
O nas