INTER Diagnosta Laboratoryjny
Ubezpieczenia zawodowe

Wykonując zawód Diagnosty, jesteś narażony zarówno na ryzyko popełnienia błędu, którego konsekwencje mogą mieć wpływ na zdrowie i życie pacjenta, jak i codzienny kontakt z materiałem zakaźnym. Obsługujesz również drogiej klasy sprzęty, które możesz nieumyślnie uszkodzić. Zapewnij sobie profesjonalne ubezpieczenie dostosowane Twego zawodu oraz formy zatrudnienia.

Materiał marketingowy
Poznaj ubezpieczenia zawodowe dla Diagnostów Laboratoryjnych

Ubezpieczenia zawodowe dedykowane dla diagnostów, które zabezpieczą Cię przed finansowymi konsekwencjami błędów medycznych. W zakresie: OC, Ochrona Prawna, Ekspozycja na HIV/WZW z NNW.

OC Obowiązkowa

Ubezpieczenie na wypadek błędów medycznych, jakie możesz popełnić podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych.

Dla diagnostów, którzy pracują na kontrakcie i/lub prowadzą własną praktykę.

Rozszerzenie pakietu

  • Rezygnację z regresu: opcja, która zapobiega dochodzeniu zwrotu wypłaconego odszkodowania, jeżeli szkoda powstała na skutek rażącego niedbalstwa czy  działania pod wpływem środków odurzających.
DO 500 000 EURO

Sumy gwarancyjnej

OC Dobrowolna

Chroni Cię w sytuacji uszkodzenia mienia pacjenta, naruszenia jego praw, a także w razie uszkodzenia przez Ciebie sprzętu w podmiocie leczniczym/gabinecie.

Dla wszystkich diagnostów, niezależnie od formy zatrudnienia.

Możesz dodatkowo dokupić:

  • OC najemcy ruchomości,
  • Ochrona na wypadek naruszenia praw pacjenta.

Pełna lista znajduje się w OWU OC Dobrowolnej dla Podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

DO 500 000 EURO

Sumy gwarancyjnej

Asysta i Ochrona Prawna

To m.in. porady prawne w formie telefonicznej i video z Centrum Asysty Prawnej 24/7, zwrot kosztów adwokata.

Dla wszystkich diagnostów, niezależnie od formy zatrudnienia.

Dostępne warianty ubezpieczenia:

  • Ochrona zawodu
  • Ochrona zawodu i życia prywatnego.
DO 100 000 ZŁ

Sumy gwarancyjnej

Ekspozycja zawodowa HIV/WZW z NNW

Ochrona przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny. Obejmuje pokrycie kosztów związanych z badaniami, wizytami lekarskimi i kuracją antyretrowirusową.

Dla wszystkich diagnostów, niezależnie od formy zatrudnienia.

  • Możliwość rozszerzenia o Klauzulę Agresji Pacjenta
DO 200 000 ZŁ

Sumy gwarancyjnej

INTER Tour 365

Ubezpieczenie podróżne, obejmujące m.in. koszty leczenia i assistance w trakcie podróży.

Dla diagnostów, którzy wyjeżdżają za granicę.

  • Możliwość rozszerzenia zakresu o sporty ekstremalne
DO 500 000 ZŁ

Suma ubezpieczenia

Możliwe zdarzenia, w których chroni Cię ubezpieczenie
Zdarzenie
Twoja ochrona
OC Obowiązkowa

Pomyliłeś pobrane próbki pacjentów, wskutek czego jeden z pacjentów był niewłaściwie leczony, co przyczyniło się do pogorszenia jego stanu zdrowia.

Wypłacimy odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę, gdy prowadząc swoją praktykę zawodową wyrządzisz pacjentowi szkodę powstałą podczas wykonywania obowiązków zawodowych.

OC Dobrowolna

Przechodząc zawadziłaś o kable zasilające i zrzuciłaś wirówkę laboratoryjną. Uszkodzeniu uległ układ sterowania.

Pokryjemy koszty szkód, które wyrządzisz pacjentowi, w jego mieniu lub w mieniu placówki, w której pracujesz.

Asysta i Ochrona prawna

Pracowałeś na przeterminowanych odczynnikach, co skutkowało nieprawidłowym wynikiem badania i błędnym leczeniem pacjenta. Pacjent wniósł pozew.

Zapewnimy prawnika specjalizującego się w sprawach medycznych, który przygotuje opinię prawną, będzie asystował Ci podczas kolejnych etapów postępowania, jeśli będzie taka potrzeba – poprowadzi Twoją sprawę w sądzie.

Ekspozycja zawodowa HIV/WZW z NNW

Podczas pobierania materiału do badania doszło do Twojego bezpośredniego kontaktu z krwią pacjenta, który jest nosicielem wirusa HIV.

Pokryjemy koszty przeprowadzenia konsultacji lekarskich i badań na obecność wirusa HIV po ekspozycji zawodowej, zastosowania kuracji antyretrowirusowej. Otrzymasz jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia wirusem HIV pomimo przejścia kuracji antyretrowirusowej.

Przedstawione powyżej przykłady dotyczące funkcjonowania ubezpieczenia nie są wyczerpujące. Każdy przypadek jest analizowany osobno przez Towarzystwo Ubezpieczeń, które stosuje się do obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji, w tym szczególnie do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Najczęściej zadawane pytania

OC Obowiązkowe

Czy obowiązkowe ubezpieczenie OC pokryje odszkodowanie za naruszenie praw pacjenta?

Co oznacza Suma Gwarancyjna?

Czy mogę kupić tylko ubezpieczenie Obowiązkowe OC?

Czy pracując na etacie muszę wykupić ubezpieczenie?

OC Dobrowolne

Czy obowiązkowe OC nie wystarczy?

Jaki jest zakres ubezpieczenia naruszenia praw pacjenta?

Co mi daje dobrowolne ubezpieczenie OC?

Ochrona prawna

Czy uzyskam pomoc w przypadku hejtu lub zniesławienia w Internecie?

Jak skorzystać z ochrony prawnej?

Czy uzyskam wsparcie prawnika, jeżeli szkoda nastąpiła 6 lat temu?

Co zyskuję wybierając ochronę prawną w wariancie Premium?

Ochrona ekspozycji zawodowej HIV/WZW

Czym jest klauzula Agresji Pacjenta?

Czy mogę rozszerzyć ochronę o ubezpieczenie NNW?

Gdzie mam zgłosić zwrot kosztów badań i leczenia antyretrowirusowego?

Co zrobić w przypadku ekspozycji na materiał zakaźny?

Poznaj INTER Polska
Firmę, pracodawcę i Twojego partnera w kwestii ubezpieczeń.
O nas