Ubezpieczenie dla Studentów Kierunków medycznych

INTER Student

Jesteś studentem kierunku medycznego?
Bierzesz udział w praktykach studenckich?
Planujesz udział w zagranicznych programach stypendialnych?
Skorzystaj z oferty ubezpieczeń dedykowanych studentom - sam wybierasz czy chcesz polisę na rok, czy kilka tygodni.

Materiał marketingowy
Poznaj ubezpieczenia dla Studentów Kierunków Medycznych

Ubezpieczenie chroniące Cię w czasie nauki, odbywania praktyk studenckich i w życiu prywatnym przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń losowych lub nieumyślnie przez Ciebie spowodowanych. W zakresie: OC Dobrowolna, Ekspozycja HIV/WZW z NNW.

OC Dobrowolna

Obejmuje szkody wyrządzone innym lub w rzeczach innych osób – na uczelni, w podmiocie w którym odbywasz praktyki oraz w życiu prywatnym.

Możesz dodatkowo dokupić:

  • Naruszenie praw pacjenta
DO 1 000 000 EURO

Sumy gwarancyjnej, w zależności od kierunku studiów.

Ekspozycja zawodowa HIV/WZW z NNW

Ubezpieczenie chroniące Cię na wypadek zakażenia wirusem HIV lub WZW, a także świadczenie w razie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W zakresie ubezpieczenia:

  • Zwrot kosztów badań na obecność wirusów HIV lub WZW
  • Zwrot kosztów leków antyretrowirusowych
  • Jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu zakażenia wirusem HIV lub WZW – Wypłata w razie uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku
  • Wypłata w razie śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku
200 000 ZŁ

Suma ubezpieczenia

Możliwe zdarzenia, w których chroni Cię ubezpieczenie
Zdarzenie
Twoja ochrona
OC Dobrowolna

Student podczas praktyk uszkodził sprzęt medyczny znajdujący się w szpitalu.

Pokryjemy roszczenia związane ze szkodami w mieniu placówki w której odbywają się praktyki.

Ekspozycja zawodowa HIV/WZW

Student uczestniczący w zabiegu pobierania krwi zostaje ochlapany krwią, która wytrysnęła z żyły pacjenta. Pacjent był nosicielem HIV.

Pokryjemy koszty przeprowadzenia konsultacji lekarskich i badań
na obecność wirusów HIV lub WZW po ekspozycji, zastosowania kuracji antyretrowirusowej. Wypłacimy świadczenie z tytułu zakażenia wirusem HIV pomimo przejścia kuracji antyretrowirusowej lub świadczenie
z tytułu zakażenia wirusem WZW po ekspozycji.

Ubezpieczenie NNW

Student przewrócił się podczas jazdy na nartach na wyznaczonej trasie narciarskiej. Na skutek zdarzenia stażysta doznał urazu kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego.

Wypłacimy świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

Przedstawione powyżej przykłady dotyczące funkcjonowania ubezpieczenia nie są wyczerpujące. Każdy przypadek jest analizowany osobno przez Towarzystwo Ubezpieczeń, które stosuje się do obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji, w tym szczególnie do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Najczęściej zadawane pytania

OC Obowiązkowe

Czy obowiązkowe ubezpieczenie OC pokryje odszkodowanie za naruszenie praw pacjenta?

Co oznacza Suma Gwarancyjna?

Czy mogę kupić tylko ubezpieczenie Obowiązkowe OC?

Czy pracując na etacie muszę wykupić ubezpieczenie?

OC Dobrowolne

Czy obowiązkowe OC nie wystarczy?

Jaki jest zakres ubezpieczenia naruszenia praw pacjenta?

Co mi daje dobrowolne ubezpieczenie OC?

Ochrona prawna

Czy uzyskam pomoc w przypadku hejtu lub zniesławienia w Internecie?

Jak skorzystać z ochrony prawnej?

Czy uzyskam wsparcie prawnika, jeżeli szkoda nastąpiła 6 lat temu?

Co zyskuję wybierając ochronę prawną w wariancie Premium?

Poznaj INTER Polska
Firmę, pracodawcę i Twojego partnera w kwestii ubezpieczeń.
O nas