Ubezpieczenie majątku dla medycyny

INTER Partner dla Medycyny

INTER Partner dla Medycyny, to ubezpieczenie majątkowe dedykowane podmiotom leczniczym, praktykom i aptekom. Obejmuje bezgotówkową likwidację szkód oraz pokrycie kosztów lub naprawy sprzętu elektronicznego - w tym medycznego, a także ubezpieczenie środków obrotowych m.in. leków i szczepionek. Masz możliwość wyboru między kompleksowym pakietem a ubezpieczeniem wybranych ryzyk.

Materiał marketingowy
Co można objąć ochroną ubezpieczeniową

Szeroki zakres ochrony, elastyczność w wyborze różnych opcji oraz klauzule dodatkowe, dostosowane do potrzeb podmiotów leczniczych, praktyk i aptek. Poznaj INTER Partner dla Medycyny.

Budynki i lokale

Możliwość wyboru pomiędzy kompleksowym rozwiązaniem pakietowym a zakupem wybranych ryzyk. Dopasuj ochronę do Twoich potrzeb!

Możesz dodatkowo dokupić klauzule ubezpieczenia:

 • Kosztów dodatkowych i utraty zysku prowadzonej działalności,
 • Maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń,
 • Drobnych prac remontowo-budowlanych,
 • Katastrofy budowlanej,
 • Dokumentów służących do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Utraty czynszu.

Pełny zakres znajdziesz w OWU INTER Partner dla Medycyny

Suma ubezpieczenia

ustalana jest przez Ubezpieczającego

Ubezpieczenie mienia od kradzieży

Ochrona obejmuje pokrycie strat finansowych wynikających z kradzieży, rabunku oraz uszkodzenia mienia podczas włamania.

Możesz dokupić dodatkowo:

 • Ubezpieczenie zewnętrznych urządzeń lub elementów budynków, budowli.
Suma ubezpieczenia

ustalana jest przez Ubezpieczającego

Szyby i inne przedmioty od stłuczenia

Ochrona finansowa przed kosztami naprawy lub wymiany uszkodzonych szyb oraz elementów szklanych należących do firmy.

Korzyści:

 • Ochrona przed nieprzewidzianymi kosztami naprawy lub wymiany elementów szklanych oraz szyb w razie stłuczenia,
 • Ubezpieczenie obejmuje m.in.: szyby okienne, drzwiowe, w tym przeciwwłamaniowe i kuloodporne, a także: neony, reklamy, tablice reklamowe, szyldy i inne.
Suma ubezpieczenia

ustalana jest przez Ubezpieczającego

Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk

Chroni przed stratami finansowymi związanymi z uszkodzeniem lub kradzieżą firmowych urządzeń elektronicznych.

Możesz dodatkowo dokupić:

 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na stałe zainstalowanego w pojazdach samochodowych
 • Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk.
Suma ubezpieczenia

ustalana jest przez Ubezpieczającego na sumy stałe lub na pierwsze ryzyko

Ubezpieczenie OC

Odpowiedzialność cywilna za szkody związane z prowadzeniem działalności, wyrządzone innym osobom.

Możesz dokupić dodatkowo:

 • obowiązkową OC świadczeniodawcy, niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej,
 • OC gabinetu kosmetycznego,
 • OC optyka okularowego lub optometrysty

i wiele innych…

Pełny katalog dodatkowych klauzul znajduje się w OWU INTER Partner dla Medycyny

Sumę ubezpieczenia

podaje Ubezpieczający

Ubezpieczenie Assistance

Kompleksowa pomoc w sytuacjach awaryjnych oraz zapewnienie wsparcia w różnych obszarach.

Korzyści:

 • pomoc wykwalifikowanych specjalistów wielu profesji,
 • szybka i fachowa naprawa sprzętu,
 • ekipa sprzątająca po szkodzie
Suma gwarancyjna:

limity wskazane są w OWU

Ubezpieczenie leków/szczepionek

Ochrona finansowa w przypadku uszkodzenia lub zepsucia leków i szczepionek wymagających przechowywania w specjalnych warunkach.

Korzyści:

 • zabezpieczenie finansowe w razie zepsucia towarów na skutek rozmrożenia
 • spokój w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak awaria sprzętu chłodniczego lub przerwy w dostawie prądu.
Sumę gwarancyjną

podaje Ubezpieczający

Możliwe zdarzenia, w których chroni Cię ubezpieczenie
Zdarzenie
Twoja ochrona
Budynki i lokale

Podczas silnego gradu, doszło do uszkodzenia elewacji ubezpieczonego budynku Twojej firmy.

Zwrócimy koszty naprawy elewacji.

Maszyny, urządzenia, wyposażenie

W lokalu piętro wyżej pękła rura, w wyniku czego lokal użytkowany przez Twoją firmę został zalany.

Zwrócimy koszty osuszenia, remontu i zakupu nowego wyposażenia.

OC działalności

Z dachu przychodni zsunął się zalegający na nim śnieg i spadł na zaparkowany obok budynku samochód pacjenta.

Zwrócimy koszty naprawy samochodu.

Ubezpieczenie leków/szczepionek wymagających przechowywania w specjalnych warunkach

W przychodni doszło do awarii lodówki, w której przechowywane były szczepionki i leki, przez co uległy one całkowitemu zniszczeniu

Wypłacimy odszkodowanie za zniszczone leki i szczepionki oraz pokryjemy koszty ich utylizacji.

Przedstawione powyżej przykłady dotyczące funkcjonowania ubezpieczenia nie są wyczerpujące. Każdy przypadek jest analizowany osobno przez Towarzystwo Ubezpieczeń, które stosuje się do obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji, w tym szczególnie do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Poznaj INTER Polska
Firmę, pracodawcę i Twojego partnera w kwestii ubezpieczeń.
O nas