Indywidualne ubezpieczenie domu i mieszkania

INTER Lokum

Ubezpieczenie INTER Lokum to kompleksowa ochrona dla Twojego domu lub mieszkania. Wybierz nasz pakiet i dopasuj zakres oraz sumy ubezpieczenia do swoich potrzeb.

Materiał marketingowy
Zakres Ubezpieczenia
Dom i Mieszkanie

Możliwość wyboru między ubezpieczeniem od wszystkich ryzyk lub tylko od wybranych. Dopasuj ochronę do Twoich potrzeb!

 

Możesz dodatkowo dokupić klauzule ubezpieczenia:

 • Szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
 • Mienia od dewastacji,
 • Nagrobka,
 • Domu letniskowego,
 • Mienia ruchomego wykorzystywanego do prowadzenia usług medycznych (dla przedstawicieli zawodów medycznych),
 • Agresji pacjenta (dla przedstawicieli zawodów medycznych).

Pełny zakres znajdziesz w OWU INTER Lokum.

Suma ubezpieczenia

ustalana jest przez Ubezpieczającego

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem

Ochrona obejmuje pokrycie strat finansowych wynikających z kradzieży, rabunku lub uszkodzenia mienia podczas włamania.

Korzyści:

 • Pomoc finansowa w razie kradzieży przedmiotów z nieruchomości
 • Pokrycie kosztów wyrządzonych szkód w związku z włamaniem
 • Ubezpieczenie mienia poza miejscem zamieszkania od kradzieży lub rabunku m.in. torebka, telefon, bagaż
Suma gwarancyjna

wysokość limitu określają zabezpieczenia zastosowane w miejscu ubezpieczonym.

OC w życiu prywatnym

Ochrona przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych innym osobom, m.in. szkód związanych z zalaniem ich mienia, uszkodzeniem rzeczy do nich należących.

Możesz dokupić dodatkowo:

 • OC na cały świat, z wyłączeniem USA i Kanady,
 • OC Lokatora,
 • OC w związku z posiadaniem i użytkowaniem konia w celach rekreacyjnych,
 • OC w związku z uprawianiem sportów ekstremalnych.

Pełny zakres znajdziesz w OWU INTER Lokum.

DO 1 000 000 ZŁ

sumy gwarancyjnej

NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, które obejmuje wypłatę świadczenia w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci.

Korzyści:

 • Suma gwarancyjna do 50 000 zł
 • 100% sumy gwarancyjnej w przypadku śmierci
 • Ochrona na całym świecie
DO 50 000 ZŁ

sumy gwarancyjnej

Asysta Prawna i Ochrona Prawa

Pomoc w sprawach prawnych związanych z Twoim życiem prywatnym. W zależności od wybranego wariantu oferujemy telefoniczną asystę lub pokrycie kosztów pomocy prawnej.

Korzyści:

 • Bieżące konsultacje prawne w formie telefonicznej lub elektronicznej udzielane przez prawników
 • Pomoc w sprawach prawnych różnego rodzaju
 • Ochrona prawna z sumą ubezpieczenia 10 000 zł
10 000 ZŁ

suma gwarancyjna

Ubezpieczenie Assistance

Kompleksowa pomoc w sytuacjach awaryjnych oraz zapewnienie wsparcia w różnych obszarach, m.in. medycznych, czy związanych z naprawą sprzętu.

Korzyści:

 • Pomoc wykwalifikowanych specjalistów,
 • Możliwość szybszego uzyskania pomocy
 • Brak zmartwień o koszty usługi specjalisty
Suma gwarancyjna:

Limity odpowiedzialności dla świadczeń Assistance stanowią górną granicę odpowiedzialności INTER Polska za zdarzenia, dla których zostały one ustanowione.

Możliwe zdarzenia, w których chroni Cię ubezpieczenie
Zdarzenie
Twoja ochrona
Sytuacja 1

W trakcie silnych wiatrów na dom przewróciło się drzewo znajdujące się na tej samej posesji. W wyniku zdarzenia uszkodzeniu uległ dach.

Zwrócimy koszy naprawy dachu oraz usunięcia powalonego drzewa.

Sytuacja 2

W Twoim mieszkaniu pękł wężyk łączący instalację wodną z baterią umywalkową. Woda zalała mieszkanie sąsiada z niższej kondygnacji.

Zwrócimy poszkodowanym koszty, które ponieśli w związku z usunięciem zniszczeń w swoich mieszkaniach.

Sytuacja 3

Doszło do włamania do domu przez zbitą szybę okienną. Skradziona została biżuteria i elektronika.

Zwrócimy koszty naprawy okna oraz równowartość skradzionego mienia.

Przedstawione powyżej przykłady dotyczące funkcjonowania ubezpieczenia nie są wyczerpujące. Każdy przypadek jest analizowany osobno przez Towarzystwo Ubezpieczeń, które stosuje się do obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji, w tym szczególnie do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Najczęściej zadawane pytania

Ubezpieczenia majątkowe

Kto otrzyma odszkodowanie, jeżeli jest cesja praw z polisy ubezpieczeniowej?

Czy można w INTER ubezpieczyć mieszkanie pod kredyt i w jaki sposób mam ustalić sumę ubezpieczenia?

Mam ubezpieczone mury od ognia i innych zdarzeń losowych przez spółdzielnię mieszkaniową. Czy powinienem dodatkowo ubezpieczyć swoją nieruchomość?

Czy trzeba być właścicielem mieszkania, żeby je ubezpieczyć?

Poznaj INTER Polska
Firmę, pracodawcę i Twojego partnera w kwestii ubezpieczeń.
O nas