Polityka cookies

Korzystanie z usług Meta Platforms Ireland (poprzednia nazwa Facebook Ireland)

W celu wsparcia działań marketingowych INTER Ubezpieczenia może korzystać na swoich stronach z piksela śledzącego Meta i powiązanych z nim technologii. Nasza strona stosuje technologie targetujące/śledzące jedynie po uzyskaniu uprzedniej i dobrowolnej zgody użytkownika na cookies marketingowe udzielanej za pomocą banneru ustawień cookie. W przypadku danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem pixela śledzącego Meta, INTER Ubezpieczenia i Meta Platforms Ireland są uznawani za współadministratorów, którzy wspólnie określają środki i cele takiego przetwarzania. Wspólne przetwarzanie obejmuje gromadzenie danych osobowych za pośrednictwem narzędzi biznesowych firmy Meta oraz ich późniejsze przekazywanie Meta Platforms Ireland w celu wykorzystania na potrzeby prowadzenia kampanii reklamowych, targetowania i wyświetlania reklam użytkownikom oraz świadczenia usług pomiarów (np. w zakresie skuteczności kampanii reklamowej). Korzystanie przez INTER Ubezpieczenia z danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem narzędzi biznesowych oferowanych przez Meta Platforms Ireland (produkty Meta) odbywa się zgodnie z treścią Regulaminu danego produktu. Dane osobowe gromadzone i przekazywane Meta Platforms Irleand w ramach wspólnego przetwarzania mogą obejmować: (i) informacje w nagłówkach HTTP, które zawierają informacje o wykorzystywanej przeglądarce lub aplikacji (np. agent użytkownika, kraj/język lokalizacji), (ii) informacje dotyczące zdarzeń standardowych/opcjonalnych, np. „wyświetlania Strony”, dalsze właściwości obiektu oraz przyciski naciskane przez osoby odwiedzające witrynę, (iii) identyfikatory internetowe, w tym adresy IP oraz, jeżeli podano, identyfikatory powiązane z Meta lub identyfikatory urządzenia (np. identyfikatory reklam w mobilnych systemach operacyjnych) oraz informacje o rezygnacji/ograniczeniu monitorowania reklam. INTER Ubezpieczenia i Meta Platforms Irleand przyjęły odpowiednie uzgodnienia określające zakres ich obowiązków w zakresie zapewnienia zgodności z obowiązkami wynikającymi z RODO w odniesieniu do wspólnego przetwarzania danych osobowych (zgodnie z treścią Regulaminu danego produktu). Wspólne przetwarzanie danych reguluje Załącznik do Regulaminu o nazwie: „Administrator danych osobowych”, z którym można się zapoznać pod tym linkiem. Zgodnie z powyższymi uzgodnieniami INTER Ubezpieczenia jest zobowiązany do informowania użytkowników strony o wspólnym przetwarzaniu danych osobowych z Meta Platforms Irleand. Za zapewnienie egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 15-20 RODO w odniesieniu do Danych Osobowych przechowywanych przez tego dostawcę po wspólnym przetwarzaniu odpowiada natomiast Meta Platforms Ireland. Szczegółowe informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Meta Platforms Irleand wymagane przez art. 13 ust 1 lit. (a) i (b) RODO, w tym o podstawie prawnej przetwarzania danych oraz sposobie egzekwowania praw osób, których dane dotyczą wobec Meta Platforms Irleand można znaleźć w Zasadach ochrony prywatności Meta Ireland dostępnych pod tym linkiem (Więcej informacji na temat wspólnego przetwarzania danych można znaleźć w Regulaminie danego produktu).

Korzystanie z usług Google Ireland Limited

INTER Ubezpieczenia korzysta na swoich stronach z różnych usług dostarczanych przez Google. Gdy użytkownik odwiedza stronę należącą do INTER Ubezpieczenia, która wykorzystuje usługi reklamowe (takie jak AdSense) lub narzędzia analityczne (takie jak Google Analytics) albo zamieszcza treści wideo z YouTube, przeglądarka automatycznie wysyła pewne dane do Google. Może to być URL odwiedzanej strony internetowej lub adres IP użytkownika. Za dobrowolną zgodą użytkownika udzielanej za pomocą banneru ustawień cookie dostępnego na stronie należącej do INTER Ubezpieczenia, w przeglądarce użytkownika mogą też zostać zapisane pliki cookie Google lub Google może odczytać takie pliki, jeżeli są już w niej zapisane.

Google wykorzystuje informacje udostępniane w witrynach do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przez oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w Google oraz witrynach i aplikacjach swoich partnerów. Więcej informacji jak Google używa danych znajdziesz pod tym linkiem. Zapoznaj się z Polityką prywatności Google, aby uzyskać informację jak jakie dane zbiera o Tobie Google i w jakim celu, a także jak możesz je aktualizować, eksportować i usuwać oraz nimi zarządzać.

Korzystanie z usług LinkedIn Ireland

LinkedIn umożliwia nam stosowanie w Serwisie niektórych swoich usług reklamowych i analitycznych.

Możemy m.in. korzystać z Insight Tags, które tworzą unikalne pliki cookie LinkedIn umieszczane w przeglądarce odwiedzającego i umożliwiają gromadzenie danych takich jak: adres URL, strony odsyłającej, adresu IP, charakterystyka urządzenia i przeglądarki, znacznik czasu oraz zdarzenia na stronie (takie jak odsłony). Jeśli wyrazisz na to zgodę, aktywujemy takie pliki cookie LinkedIn, gdy odwiedzisz nasz Serwis.

W zakresie dostarczania nam usług reklamowych (Ad Services) i powiązanych usług analitycznych LinkedIn działa jako nasz procesor danych.

W związku z korzystaniem z usług LinkedIn INTER Ubezpieczenia nie otrzymuje żadnych danych o Tobie ani innych użytkownikach LinkedIn, a jedynie dane analityczne w postaci statystyk (raporty i alerty, które nie identyfikują użytkowników) dotyczących naszych odbiorców i skuteczności naszych reklam. Te statystyki mają postać zagregowaną i pokazują nam w jaki sposób użytkownicy korzystali z naszych ofert i reklam. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu oceny wydajności i skuteczności naszych kampanii oraz ich optymalizacji. Dzięki usługom LinkedIn możemy zobaczyć efektywność naszych reklam i zrozumieć ogólną charakterystykę swoich odbiorców oraz uzyskać wgląd w rynek i branżę. INTER Ubezpieczenia może wykorzystywać dane dotyczące odbiorców także do kierowania targetowanych reklam aby dotrzeć do członków LinkedIn, którzy odwiedzili nasz Serwis. Użytkownik LinkedIn może kontrolować, jakie informacje są wykorzystywane do kierowania do niego reklam, zarządzając ustawieniami reklam na swoim koncie LinkedIn.

W związku z świadczeniem nam usług analitycznych, w celu poprawy trafności i zasięgu reklam, LinkedIn może wykorzystywać dane dotyczące naszych odbiorców (tzw. Audience Data) do analizy i optymalizacji algorytmów LinkedIn oraz do odnajdywania członków LinkedIn metodą prawdopodobieństwa na różnych urządzeniach, pod warunkiem, że LinkedIn: (i) przed takim wykorzystaniem naszych Audience Data usunie z nich bezpośrednie powiązanie z identyfikatorami osobowymi użytkowników aby uniknąć bezpośredniej identyfikacji; (ii) nie pozwoli innym reklamodawcom lub stronom trzecim na kierowanie reklam na podstawie naszych Audience Data; oraz (iii) nie będzie tworzyć ani nie ulepszać indywidualnych profili behawioralnych na podstawie informacji zawartych w Audience Data INTER Ubezpieczenia.

Informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez LinkedIn możesz znaleźć pod tym linkiem.

Wróć na górę