801 803 000
Strategia INTER

Nasze wartości

ORIENTACJA NA KLIENTA Rozumiemy potrzeby i oczekiwania klientów,
stawiamy je w centrum uwagi i oferujemy całościowe rozwiązania.

PROFESJONALIZM
Działamy według najwyższych standardów, stale pogłębiając specjalistyczną wiedzę,
rozwijając kompetencje i zdobywając doświadczenie.

ZAUFANIE I WZAJEMNY SZACUNEK
Zaufanie budujemy w oparciu o uczciwość, otwartość oraz szczerość.

Kim jesteśmy?

Grupa INTER Polska to dwa towarzystwa ubezpieczeń: INTER Polska S.A. i INTER-ŻYCIE Polska S.A.
Akcjonariuszem towarzystw jest niemiecka Grupa Ubezpieczeniowa INTER, która powstała w 1926 roku i jest jedną z wiodących firm w Niemczech oferujących ubezpieczenie zdrowotne oraz specjalistyczne programy ubezpieczeniowe.

TU INTER Polska S.A.

Oferta TU INTER Polska S.A. obejmuje ubezpieczenia medyczne, zdrowotne, majątkowe dla Firm jak i Klientów indywidualnych.
Szczególnym odbiorcą naszych usług jest branża medyczna, dla której tworzymy wyspecjalizowane pakiety ubezpieczeniowe.

Skontaktuj się z nami pod nr tel 801 803 000 lub e-mail: bok@interpolska.pl

Dane rejestrowe:
Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142 B, wpisane pod numerem KRS 0000016204 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 5470206285; kapitał zakładowy: 35 mln zł, zarejestrowany i w pełni opłacony.

TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.

TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. oferuje ubezpieczenia chroniące życie i zdrowie z koncentracją na pracownikach sektora ochrony zdrowia.
Oferta obejmuje szeroką gamę ryzyk związanych ze specyfiką wykonywanego zawodu oraz życie prywatne.

Skontaktuj się z nami pod nr tel 801 803 000 lub e-mail: zycie@interpolska.pl

Dane rejestrowe:
Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142 B, wpisane pod numerem KRS 0000012649 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 5471753546; kapitał zakładowy: 24,8 mln zł, zarejestrowany i w pełni opłacony.

INTER siedziba West Station

Jeden INTER – dwa towarzystwa ubezpieczeń – dla dostarczania całościowej oferty dostosowanej do Państwa potrzeb.

Historia Grupy INTER

1991Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach majątkowych
1992Powstanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego FORTUNA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
1996Głównym akcjonariuszem zostaje koncern INTER Versicherungen z siedzibą w Mannheim
1997Zmiana nazwy na TU INTER-FORTUNA S.A. oraz powstanie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie INTER-FORTUNA Życie S.A.
1998 Przeniesienie siedziby Centrali spółek ubezpieczeniowych do Warszawy
2001Wprowadzenie na polski rynek pierwszego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego pod nazwą VISION
2008Centrala Grupy INTER Polska w nowej siedzibie przy Al. Jerozolimskich 172 w Warszawie
2011 Jubileusz 20-lecia działania TU INTER Polska S.A. na rynku
2012 Wdrożenie systemu centralnego do obsługi ubezpieczeń (TIA Technology A/S)
2013Wdrożenie platformy integrującej rozwiązania informatyczne i budowa Portalu Agenta „TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. najdynamiczniej rozwijającą się instytucją finansową na polskim rynku” (Gazeta Finansowa, październik 2013 r.)
2015Wprowadzenie nowego modelu sprzedaży, integrującego dwa kanały dystrybucji: kanał agencyjny i sprzedaż direct poprzez Portal Transakcyjny INTER (DMS – Dualny Model Sprzedaży)
2017Jubileusz 25-lecia działania TU INTER Polska S.A. na rynku
2018 Przeniesienie siedziby Centrali spółek ubezpieczeniowych do nowej siedziby
2022Wdrożenie Nowej Platformy Komunikacyjnej (nowoczesnego narzędzia wspierającego sprzedaż i obsługę umów ubezpieczeń)
2022Jubileusz 30-lecia działania TU INTER Polska S.A. na rynku

Zarząd Grupy INTER

zarzad JS

Janusz Szulik –
Prezes Zarządu

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ukończył studia podyplomowe z zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Akademii Kadry Kierowniczej Gospodarki Niemieckiej Bad Harzburg. Z branżą ubezpieczeniową związany od 1999 roku. W latach 1999-2008 pracował w spółkach Generali w Polsce, na początku jako Dyrektor Regionu, a w latach 2002-2008 jako Dyrektor Sprzedaży. Pracę w TU INTER Polska S.A. rozpoczął w czerwcu 2008 roku, jako Dyrektor Sprzedaży, następnie jako Członek Zarządu. W sierpniu 2011 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu TU INTER Polska S.A. oraz TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. W obydwu towarzystwach jest odpowiedzialny za sprzedaż, administrację sprzedaży, szkolenia i rozwój pośrednika, marketing i PR, obsługę prawną, compliance oraz audyt wewnętrzny. Wyróżniony m.in. Medalem Dolnośląskiej Izby Lekarskiej im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Odznaczeniem „Zasłużonemu – Polskie Towarzystwo Lekarskie” oraz Honorowym Odznaczeniem Samorządu Pielęgniarek i Położnych.
zarzad MA

Marcin Andruchewicz – Członek Zarządu

Absolwent wydziału matematyki i nauk informacyjnych Politechniki Warszawskiej, licencjonowany aktuariusz i członek rzeczywisty Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Karierę zawodową rozpoczął w 2006 roku w Spółkach INTER w Polsce, gdzie w 2013 roku objął funkcję Głównego Aktuariusza w TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. W latach 2015-2017 pracował jako audytor w Grupie PZU, następnie jako Główny Aktuariusz w TUZ TUW oraz TUiR PARTNER S.A. W listopadzie 2017 objął stanowisko Dyrektora Biura Aktuarialnego i Reasekuracji, a od lipca 2019 roku decyzją Rad Nadzorczych dołączył do Zarządu TU INTER Polska S.A. oraz TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. W Zarządzie odpowiedzialny jest za obszar zarządzania ryzykiem, aktuariat i reasekurację, finanse oraz ubezpieczenia zdrowotne.
zarzad PB

Piotr Bonarek –
Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania wartością firmy oraz prawa podatkowego. Z TU INTER Polska S.A. i TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. związany jest od 18 lat. Do czerwca 2016 r. kierował Biurem Controllingu oraz pełnił funkcję Prokurenta w obu Spółkach. Z początkiem lipca 2016 r. został powołany na Członka Zarządu TU INTER Polska S.A. oraz TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. W zakresie jego obowiązków znalazł się nadzór nad obszarami ubezpieczeń majątkowych, medycznych i OC, controllingu, infrastruktury IT oraz rozwoju systemów informatycznych.

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej spółek TU INTER Polska S.A. oraz TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.:

Peter Thomas – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Roberto Svenda – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Helmut Vavers – Członek Rady Nadzorczej

Christiane Fischer – Członek Rady Nadzorczej

Dr Sven Koryciorz – Członek Rady Nadzorczej

Michael Walter Schillinger – Członek Rady Nadzorczej

Procedura składania reklamacji

Zapoznaj się z Procedurą Składania Reklamacji.


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Spółki INTER Polska S.A. oraz INTER-ŻYCIE Polska S.A.: Agnieszka Budzyn,
adres email: iodo@interpolska.pl