O nas

Jeden INTER – dwa towarzystwa ubezpieczeń – dla dostarczania całościowej oferty dostosowanej do Twoich potrzeb.
Kim jesteśmy?

Grupa INTER Polska to dwa towarzystwa ubezpieczeń: INTER Polska S.A. i INTER-ŻYCIE Polska S.A.

Akcjonariuszem towarzystw jest niemiecka Grupa Ubezpieczeniowa INTER, która powstała w 1926 roku i jest jedną z wiodących firm w Niemczech oferujących ubezpieczenie zdrowotne oraz specjalistyczne programy ubezpieczeniowe.

Strategia 2024 / 2026
  • Wzrost udziału na rynku ubezpieczeń w sektorze medycznym
  • Postrzegane przywództwo sektorowe
  • Rentowny rozwój ubezpieczeń zdrowotnych w segmencie wymagających klientów
  • Dodatni wynik techniczny
Zarząd Grupy INTER
Janusz Szulik
Prezes Zarządu
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ukończył studia podyplomowe z zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Akademii Kadry Kierowniczej Gospodarki Niemieckiej Bad Harzburg. Z branżą ubezpieczeniową związany od 1999 roku. W latach 1999-2008 pracował w spółkach...
Marcin Andruchewicz
Członek Zarządu
Absolwent wydziału matematyki i nauk informacyjnych Politechniki Warszawskiej, licencjonowany aktuariusz i członek rzeczywisty Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Karierę zawodową rozpoczął w 2006 roku w Spółkach INTER w Polsce, gdzie w 2013 roku objął funkcję Głównego Aktuariusza w...
Piotr Bonarek
Członek Zarządu
Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania wartością firmy oraz prawa podatkowego. Z TU INTER Polska S.A. i TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. związany jest od 18 lat. Do czerwca 2016 r. kierował...
Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej spółek TU INTER Polska S.A. oraz TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.

Peter Thomas – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Roberto Svenda – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Helmut Vavers – Członek Rady Nadzorczej
Christiane Fischer – Członek Rady Nadzorczej
Dr Sven Koryciorz – Członek Rady Nadzorczej
Michael Walter Schillinger – Członek Rady Nadzorczej

Nasze wartości
Orientacja na klienta
Rozumiemy potrzeby i oczekiwania klientów,
stawiamy je w centrum uwagi i oferujemy całościowe rozwiązania.

Profesjonalizm
Działamy według najwyższych standardów, stale pogłębiając specjalistyczną wiedzę, rozwijając kompetencje i zdobywając doświadczenie.

Zaufanie i wzajemny szacunek
Zaufanie budujemy w oparciu o uczciwość, otwartość oraz szczerość.