Ubezpieczenie podróżne dla medyków

INTER Tour 365

Często podróżujesz służbowo?
Spędzasz wakacje za granicą?
Wyjeżdżasz, żeby uprawiać różne sporty?
Spełniaj swoje podróżnicze marzenia!
My zadbamy o Ciebie i Twoją rodzinę, jeśli w podróży ucierpi Wasze zdrowie lub zaskoczą Was nieprzewidziane sytuacje.

Materiał marketingowy
Poznaj ubezpieczenie podróżne INTER Tour 365

Ubezpieczenie obejmuje cały świat, amatorskie uprawianie sportu jest w zakresie, ale masz możliwość rozszerzenia również o sporty ekstremalne. Ochroną możesz objąć siebie i swoją rodzinę. Brak limitu wyjazdów w okresie ubezpieczenia, a jednorazowy pobyt poza RP do 45 dni.
W jednej całorocznej polisie ubezpieczysz wszystkie swoje podróże na całym świecie!

Leczenie i Assistance za granicą

Obejmuje koszty leczenia oraz pomocy asssitance w podróży w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.

W razie problemów zdrowotnych za granicą pokryjemy koszty:

 • pobytu w szpitalu, leczenia ambulatoryjnego, wizyt lekarskich, przejazdów do
  i między placówkami medycznymi, koniecznej interwencji stomatologicznej,
 • zakupu leków, środków opatrunkowych czy środków ortopedycznych,
 • poszukiwań w górach, na lądzie i w wodzie
Suma Ubezpieczenia

do 500 000 zł, a dla lekarzy i lekarzy dentystów do 2 000 000 zł

Ubezpieczenie NNW

Obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków do których może dojść podczas wyjazdu za granicę.

 • Wypłacimy świadczenie w przypadku urazu ciała lub śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku za granicą.
 • Pomoc Assistance w związku z nieszczęśliwym wypadkiem
  za granicą świadczymy również po powrocie na terytorium Polski.
15 000 ZŁ

Suma gwarancyjna

Ubezpieczenie OC

Szkody wyrządzone osobom trzecim lub w ich rzeczach w trakcie podróży.

 • Jeżeli w wyniku Twojego nieumyślnego działania dojdzie do uszkodzenia mienia lub uszczerbku na zdrowiu osoby trzeciej, wypłacimy stosowne odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie.
DO 500 000 ZŁ

Sumy gwarancyjnej

Bagaż podróżny

Ochrona obejmuje wszystkie rzeczy osobiste, jak również sprzęt elektroniczny oraz sprzęt sportowy.

 • Wypłacimy odszkodowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty bagażu, w tym sprzętu elektronicznego i sportowego, określonego
  w OWU, np. laptopa, aparatu fotograficznego, nart, deski do surfingu, sprzętu do nurkowania (ochrona do 10 tys. zł).
 • Pokryjemy koszty zakupu niezbędnych przedmiotów osobistego użytku, jeśli przewoźnik opóźni dostarczenie bagażu o ponad 4 godziny
  (zwrot do 400 zł).
DO 10 000 ZŁ

Sumy gwarancyjnej

Możliwe zdarzenia, w których chroni Cię ubezpieczenie
Zdarzenie
Twoja ochrona
Ubezpieczenie kosztów leczenia

Jadąc na rowerze w USA, przewróciłeś się i złamałeś kość udową. Potrzebowałeś natychmiastowej hospitalizacji oraz przeprowadzenia operacji.

Zapłacimy za pobyt w szpitalu, potrzebne
badania oraz operację.

Ubezpieczenie kosztów leczenia i NNW

Wybrałaś się na trekking do Nepalu. Na szlaku himalajskim poślizgnęłaś się. Skręciłaś lewą nogę w stawie skokowym i nie mogłaś iść dalej. Służby ratownicze przysłały po Ciebie helikopter.

Zapłacimy za wezwanie pomocy medycznej i za leczenie, które umożliwi powrót do kraju zamieszkania. W ramach NNW — po powrocie do Polski pomożemy zorganizować rehabilitację.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Podczas wakacji w Meksyku, razem z dorosłym synem wybrałaś się na nurkowanie. Twój syn uszkodził specjalistyczny sprzęt do nurkowania.

Ubezpieczeniem podróżnym obejmiemy zarówno Ciebie, jak i rodzinę, która z Tobą podróżuje. Zwrócimy koszty szkód osobowych lub rzeczowych, które nieumyślnie wyrządzicie.

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Przebywając na Majorce, doznałeś udaru niedokrwiennego mózgu. Przewieziono Cię do prywatnego szpitala, gdzie wdrożono leczenie ratujące życie. Cierpisz również na cukrzycę.

Zapłacimy za pobyt oraz leczenie w prywatnym szpitalu.
Zapewnimy bezpieczny transport do kraju
zamieszkania.

Przedstawione powyżej przykłady dotyczące funkcjonowania ubezpieczenia nie są wyczerpujące. Każdy przypadek jest analizowany osobno przez Towarzystwo Ubezpieczeń, które stosuje się do obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji, w tym szczególnie do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Najczęściej zadawane pytania

Ubezpieczenia podróżne

Jakie sporty ekstremalne mogę włączyć do ochrony?

Co zrobić w razie nieszczęśliwego wypadku za granicą?

Czy mogę wykupić samo ubezpieczenie INTER Tour365?

Czy muszę zgłaszać swoje wyjazdy zagraniczne do INTER Polska?

Poznaj INTER Polska
Firmę, pracodawcę i Twojego partnera w kwestii ubezpieczeń.
O nas