Zgłoszenie INTER Tour 365

W razie nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania lub innego niepożądanego zdarzenia za granicą, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu:

In the event of an accident, sudden illness, or other adverse event taking place abroad, please call us at:

+48 22 59195 82

Wróć na górę