Ubezpieczenia zawodowe dla Lekarzy

INTER Lekarz

Zawód lekarza wiąże się z decyzjami wpływającymi na życie i zdrowie pacjentów. Każdego dnia medycy stają przed wyzwaniami takimi jak terminowe udzielenie pomocy, błędy w leczeniu, nieprawidłowe diagnozy czy naruszenia praw pacjenta. Dlatego tak ważne jest, aby zapewnić sobie profesjonalne ubezpieczenie zawodowe, które oferuje ochronę dopasowaną do wykonywania obowiązków. Wybierając ubezpieczenie, zatroszcz się o swoje poczucie bezpieczeństwa.

Materiał marketingowy
Poznaj ubezpieczenia zawodowe dla Lekarzy

Ubezpieczenia zawodowe dedykowane dla lekarzy, które zabezpieczą Cię przed finansowymi konsekwencjami błędów medycznych. W zakresie: OC, Ochrona Prawna, Ekspozycja na HIV/WZW z NNW.

OC Obowiązkowa

Ubezpieczenie na wypadek błędów medycznych, jakie możesz popełnić podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych.

Dla lekarzy, którzy pracują na kontrakcie i/lub prowadzą własną praktykę.

Możesz dokupić dodatkowo:

 • Rezygnację z regresu: opcja, która zapobiega dochodzeniu zwrotu wypłaconego odszkodowania, jeżeli szkoda powstała na skutek rażącego niedbalstwa czy  działania pod wpływem środków odurzających.
DO 1 000 000 EURO

Sumy gwarancyjnej

OC Dobrowolna

Chroni Cię w sytuacji uszkodzenia mienia pacjenta, naruszenia jego praw, a także w razie uszkodzenia przez Ciebie sprzętu w podmiocie leczniczym/gabinecie.

Dla lekarzy wszystkich specjalizacji.

Możesz dokupić dodatkowo:

 • OC pracodawcy – dla lekarzy, którzy pracują na kontrakcie i/lub prowadzą własną praktykę,
 • OC najemcy ruchomości,
 • Medycynę estetyczna,
 • Chirurgia plastyczna,
 • OC nadwyżkowe,
 • Ochronę na wypadek naruszenie praw pacjenta,
 • Wykonywanie czynności biegłego lub orzecznika.

Pełna lista znajduje się w OWU OC Dobrowolnej dla Podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

DO 1 000 000 EURO

Sumy gwarancyjnej

Asysta i Ochrona Prawna

To m.in. porady prawne w formie telefonicznej i video z Centrum Asysty Prawnej 24/7, zwrot kosztów adwokata .

Dla lekarzy wszystkich specjalizacji.

Dostępne warianty ubezpieczenia:

 • Ochrona zawodu,
 • Ochrona zawodu i życia prywatnego,
 • Ochrona Premium.
DO 1 000 000 ZŁ

Sumy gwarancyjnej

Ekspozycja zawodowa HIV/WZW z NNW

Ochrona przed skutkami kontaktu z materiałem zakaźnym. Obejmuje pokrycie kosztów związanych z badaniami, wizytami lekarskimi i kuracją antyretrowirusową.

Dla lekarzy wszystkich specjalizacji.

 • Możesz rozszerzyć zakres o Klauzulę Agresji Pacjenta
DO 200 000 EURO

Sumy gwarancyjnej

INTER Tour 365

Ubezpieczenie podróżne, obejmujące m.in. koszty leczenia i assistance w trakcie podróży zagranicznych.

Dla lekarzy, którzy wyjeżdżają za granicę.

 • Możesz rozszerzyć zakres o sporty ekstremalne
DO 2 000 000 ZŁ

Sumy gwarancyjnej

Możliwe zdarzenia, w których chroni Cię ubezpieczenie
Zdarzenie
Twoja ochrona
OC Obowiązkowa

Pacjent z bólem głowy i zaburzeniami wzroku dostał skierowanie na oddział neurologiczny. Lekarka dyżurna nie przyjęła pacjenta i wyznaczyła odległy termin hospitalizacji. Pacjent doznał udaru. Biegły stwierdził, że pacjent od razu powinien zostać przyjęty do szpitala.

Wypłacimy zadośćuczynienie za krzywdę związaną z uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta; odszkodowanie jako pokrycie kosztów związanych z leczeniem pacjenta w wyniku błędu lekarza oraz zasądzoną rentę.
Wszystkie powyższe świadczenia do wysokości sumy gwarancyjnej.

OC Dobrowolna

Pacjentka wychodząc z gabinetu poślizgnęła się na nieodśnieżonych schodach. Doznała urazu kręgosłupa i oczekiwała zadośćuczynienia od lekarza w związku z tym wypadkiem.

Wypłacimy odszkodowanie za szkody, które mają związek z posiadanym mieniem, służącym do prowadzenia działalności.

Asysta i Ochrona Prawna

Pacjent oskarża lekarza za postawienie złej diagnozy, która skutkowała źle dobranym leczeniem i opóźnieniem faktycznego rozpoznania choroby. Rokowania pacjenta znacznie się pogorszyły z uwagi na późne zdiagnozowanie choroby.

Pokryjemy koszty prawnika specjalizującego się w kwestiach medycznych, który przygotuje opinię prawną, a w razie potrzeby poprowadzi Twoją sprawę w sądzie.

Ekspozycja zawodowa HIV/WZW

Podczas operacji, doszło do zachlapania twarzy lekarza chirurga krwią pacjenta. Krew dostała się do oka i nosa lekarza. Okazało się, że pacjent jest nosicielem HIV.

Pokryjemy koszty przeprowadzenia konsultacji lekarskich i badań na obecność wirusów HIV lub WZW po ekspozycji, zastosowania kuracji antyretrowirusowej. Wypłacimy Ci jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia wirusem HIV pomimo przejścia kuracji antyretrowirusowej lub świadczenie z tytułu zakażenia wirusem WZW po ekspozycji.

INTER Tour 365

W czasie wyjazdu zagranicznego, lekarz dostał udaru niedokrwiennego mózgu. Przetransportowano go do prywatnego szpitala i wdrożono leczenie ratujące życie. Ubezpieczony miał dodatkowo liczne obciążenia (m.in. cukrzyca, ostra niewydolność nerek, hiperglikemia, dna moczanowa).

Pokryjemy koszty hospitalizacji w prywatnym szpitalu oraz zapewnimy bezpieczny transport do kraju zamieszkania i pokryjemy koszty kontynuacji leczenia w Polsce.

Przedstawione powyżej przykłady dotyczące funkcjonowania ubezpieczenia nie są wyczerpujące. Każdy przypadek jest analizowany osobno przez Towarzystwo Ubezpieczeń, które stosuje się do obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji, w tym szczególnie do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Najczęściej zadawane pytania

OC Obowiązkowe

Czy obowiązkowe ubezpieczenie OC pokryje odszkodowanie za naruszenie praw pacjenta?

Co oznacza Suma Gwarancyjna?

Czy mogę kupić tylko ubezpieczenie Obowiązkowe OC?

Czy pracując na etacie muszę wykupić ubezpieczenie?

OC Dobrowolne

Czy obowiązkowe OC nie wystarczy?

Jaki jest zakres ubezpieczenia naruszenia praw pacjenta?

Co mi daje dobrowolne ubezpieczenie OC?

Ochrona prawna

Czy uzyskam pomoc w przypadku hejtu lub zniesławienia w Internecie?

Jak skorzystać z ochrony prawnej?

Czy uzyskam wsparcie prawnika, jeżeli szkoda nastąpiła 6 lat temu?

Co zyskuję wybierając ochronę prawną w wariancie Premium?

Poznaj INTER Polska
Firmę, pracodawcę i Twojego partnera w kwestii ubezpieczeń.
O nas