Ubezpieczenie majątku dla firm

INTER Partner

Ubezpieczenie majątkowe dla firm INTER Partner, to możliwość wyboru między kompleksowym pakietem a ubezpieczeniem wybranych ryzyk, takich jak mienia od ognia, sprzęt elektroniczny, czy OC. Oferta obejmuje aż 44 klauzule dodatkowe, umożliwiające dopasowanie polisy do potrzeb firmy.

Materiał marketingowy
Co można objąć ochroną ubezpieczeniową

INTER Partner, to ubezpieczenie majątkowe dla firm, które oferuje szeroki zakres ochrony, elastyczność w wyborze różnych opcji oraz klauzule dodatkowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa.

Budynki i lokale

Możliwość wyboru pomiędzy kompleksowym rozwiązaniem pakietowym a zakupem wybranych ryzyk. Dopasuj ochronę do Twoich potrzeb!

Możesz dodatkowo dokupić klauzule ubezpieczenia:

 • Kosztów dodatkowych i utraty zysku prowadzonej działalności,
 • Maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń,
 • Drobnych prac remontowo-budowlanych,
 • Katastrofy budowlanej,
 • Dokumentów służących do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Utraty czynszu.

Pełny zakres – ponad 44 klauzule dodatkowe, znajdziesz w OWU INTER Partner.

Suma ubezpieczenia

ustalana jest przez Ubezpieczającego

Ubezpieczenie mienia od kradzieży

Ochrona obejmuje pokrycie strat finansowych wynikających z kradzieży, rabunku oraz uszkodzenia mienia podczas włamania.

Możesz dokupić dodatkowo:

 • Ubezpieczenie zewnętrznych urządzeń lub elementów budynków, budowli.
Suma ubezpieczenia

ustalana jest przez Ubezpieczającego

Szyby i inne przedmioty od stłuczenia

Obejmuje naprawę lub wymianę uszkodzonych szyb oraz elementów szklanych należących do firmy.

Korzyści:

 • Ochrona przed nieprzewidzianymi kosztami naprawy lub wymiany elementów szklanych oraz szyb w razie stłuczenia,
 • Ubezpieczenie obejmuje m.in.: szyby okienne, drzwiowe, w tym przeciwwłamaniowe i kuloodporne, a także: neony, reklamy, tablice reklamowe, szyldy i inne.
Sumę ubezpieczenia

określa Ubezpieczający

Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk

Chroni przed stratami finansowymi związanymi z uszkodzeniem lub kradzieżą firmowych urządzeń elektronicznych.

Możesz dodatkowo dokupić:

 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na stałe zainstalowanego w pojazdach samochodowych
 • Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk.
Suma ubezpieczenia

ustalana jest przez Ubezpieczającego na sumy stałe lub na pierwsze ryzyko

Ubezpieczenie OC

Odpowiedzialność cywilna za szkody związane z prowadzeniem działalności, wyrządzone innym osobom.

Możesz dodatkowo dokupić:

 • OC za produkt,
 • OC pracodawcy,
 • OC za szkody w nieruchomościach innych osób, użytkowanych przez Ubezpieczonego,
 • OC podwykonawców,
 • OC za szkody spowodowane przez dostarczoną energię,
 • OC powstałe z zatruć pokarmowych,

i wiele innych…

Pełny katalog dodatkowych klauzul znajduje się w OWU INTER Partner.

Sumę ubezpieczenia

podaje Ubezpieczający

Ubezpieczenie Assistance

Kompleksowa pomoc w sytuacjach awaryjnych oraz zapewnienie wsparcia w różnych obszarach.

Korzyści:

 • pomoc wykwalifikowanych specjalistów wielu profesji,
 • szybka i fachowa naprawa sprzętu,
 • ekipa sprzątająca po szkodzie
Suma gwarancyjna:

limity wskazane są w OWU

Możliwe zdarzenia, w których chroni Cię ubezpieczenie
Zdarzenie
Twoja ochrona
Budynki i lokale

Podczas silnego gradu, doszło do uszkodzenia elewacji ubezpieczonego budynku Twojej firmy.

Zwrócimy koszty naprawy elewacji.

Maszyny, urządzenia, wyposażenie

W lokalu piętro wyżej pękła rura, w wyniku czego lokal użytkowany przez Twoją firmę został zalany.

Zwrócimy koszty osuszenia, remontu i zakupu nowego wyposażenia.

OC działalności

Chodnik przed budynkiem Twojej firmy nie został odśnieżony, w efekcie czego klient wychodząc pośliznął się i skręcił kostkę.

Pokryjemy roszczenia związane ze szkodami osobowymi.

Assistance

W drzwiach wejściowe do lokalu w którym znajduje się Twoja firma, uszkodzeniu uległ zamek i nie ma możliwości ich otwarcia.

Zorganizujemy i pokryjemy koszty dojazdu i pracy ślusarza.

Przedstawione powyżej przykłady dotyczące funkcjonowania ubezpieczenia nie są wyczerpujące. Każdy przypadek jest analizowany osobno przez Towarzystwo Ubezpieczeń, które stosuje się do obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji, w tym szczególnie do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Poznaj INTER Polska
Firmę, pracodawcę i Twojego partnera w kwestii ubezpieczeń.
O nas