Ubezpieczenie domu i mieszkania dla Lekarzy i Lekarzy dentystów

Lekarz Nieruchomości

Poznaj ubezpieczenie domu lub mieszkania stworzone z myślą o potrzebach lekarzy i lekarzy dentystów. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, bezgotówkowa organizacja remontu, naprawa sprzętu, dedykowany opiekun szkody i asisstance domowy, to tylko niektóre z korzyści. Dowiedz się więcej!

Materiał marketingowy
Zakres ubezpieczenia domu i mieszkania dla lekarzy i lekarzy dentystów
Dom i mieszkanie - All risk

Ubezpieczenie majątkowe od wszystkich ryzyk zabezpieczy Cię finansowo przed konsekwencjami nieoczekiwanych zdarzeń, które mogą się wydarzyć w Twoim życiu codziennym. Wybierz zakres ubezpieczenia, który da Ci poczucie bezpieczeństwa.

Możesz dodatkowo dokupić klauzule ubezpieczenia:

 • Domu letniskowego
 • Nagrobka
 • Mienia ruchomego wykorzystywanego do prowadzenia usług medycznych

Pełny zakres znajdziesz w OWU INTER Lekarz Nieruchomości.

Suma ubezpieczenia

ustalana jest przez Ubezpieczającego

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem

Ochrona obejmuje pokrycie strat finansowych wynikających z kradzieży, rabunku lub uszkodzenia mienia podczas włamania.

Korzyści:

 • Pomoc finansowa w razie kradzieży przedmiotów z nieruchomości
 • Pokrycie kosztów wyrządzonych szkód w związku z włamaniem
 • Ubezpieczenie mienia poza miejscem zamieszkania od kradzieży lub rabunku m.in. torebka, telefon, bagaż
Suma ubezpieczenia

wysokość limitu określają zabezpieczenia zastosowane w miejscu ubezpieczenia.

OC w życiu prywatnym

Ochrona przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych innym osobom, m.in. szkód związanych z zalaniem ich mienia, uszkodzeniem rzeczy do nich należących.

Możesz dodatkowo dokupić:

 • OC na cały świat, z wyłączeniem USA i Kanady,
 • OC Lokatora,
 • OC w związku z posiadaniem i użytkowaniem konia w celach rekreacyjnych,
 • OC w związku z uprawianiem sportów ekstremalnych.

Pełny zakres znajdziesz w OWU INTER Lekarz Nieruchomości.

DO 1 000 000 ZŁ

sumy gwarancyjnej

Ubezpieczenie Assistance

Kompleksowa pomoc w sytuacjach awaryjnych oraz zapewnienie wsparcia w różnych obszarach, m.in. medycznych, czy związanych z naprawą sprzętu.

Korzyści:

 • Pomoc wykwalifikowanych specjalistów
 • Bezgotówkowa, kompleksowa organizacja remontu lub naprawy sprzętu
 • Serwis sprzętu i sprzęt zastępczy na czas naprawy
 • Rekompensata za samodzielne zorganizowanie naprawy przez klienta
Suma Ubezpieczenia:

Limity odpowiedzialności dla świadczeń Assistance stanowią górną granicę odpowiedzialności INTER Polska za zdarzenia, dla których zostały one ustanowione.

Możliwe zdarzenia, w których chroni Cię ubezpieczenie
Zdarzenie
Twoja ochrona
Sytuacja 1

Podczas gotowania upuściłeś garnek i stukła się płyta indukcyjna.

W ramach ubezpieczenia opłacimy naprawę płyty indukcyjnej lub zwrócimy koszty za zakup nowej.

Sytuacja 2

Twoje dziecko jadąc na rowerze wjechało w zaparkowany na ulicy samochód, w wyniku czego został porysowany lakier.

W ramach ubezpieczenia OC zwrócimy koszt naprawy uszkodzonego samochodu.

Sytuacja 3

W Twoim domu doszło do całkowitego zalania kuchni w efekcie czego nie nadawała się ona do użytku.

Zorganizujemy ekipe remontową i opłacimy remont zalanego pomieszczenia, jeśli zdecydujesz się na bezgotówkową formę likwidacji szkody.

Przedstawione powyżej przykłady dotyczące funkcjonowania ubezpieczenia nie są wyczerpujące. Każdy przypadek jest analizowany osobno przez Towarzystwo Ubezpieczeń, które stosuje się do obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji, w tym szczególnie do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Poznaj INTER Polska
Firmę, pracodawcę i Twojego partnera w kwestii ubezpieczeń.
O nas