Ubezpieczenie zdrowia i życia dla medyków i ich rodzin

INTER Medyk Life

Unikatowe ubezpieczenie dla pracowników branży medycznej, które zapewni wsparcie finansowe i pomoc dla Ciebie i Twojej rodziny. Bądź spokojniejszy o swoje jutro ubezpieczając się od utraty dochodu w razie choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

Materiał marketingowy
Poznaj ubezpieczenia życia i zdrowia

Wsparcie finansowe i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych dla tych, dla których bezpieczeństwo i pewność jutra są najważniejsze. Dopasuj ochronę do stylu życia, potrzeb swoich i swojej rodziny!

Ubezpieczenie na wypadek śmierci

Zabezpieczenie finansowe dla bliskich na wypadek Twojej śmierci.

Korzyści:
 • zabezpieczenie dla Twoich bliskich,
 • zakres i suma ubezpieczenia dopasowana do Twoich potrzeb i możliwości finansowych.
DO 5 000 000 zł

wypłaty w przypadku śmierci (w zależności od wybranego wariantu).

Zdrowie i leczenie

Świadczenia na wypadek poważnego zachorowania, trwałego uszczerbku na zdrowiu, pobytu w szpitalu, operacji chirurgicznej, leczenia specjalistycznego wraz z dodatkowym Assistance.

Korzyści:
 • Zabezpieczenie dla Ciebie i Twoich bliskich na wypadek ciężkiej choroby lub nieszczęśliwego wypadku.
 • Zakres i sumy ubezpieczenia dopasowane do Twoich potrzeb i możliwości.
DO 1 000 000 zł

wypłaty w przypadkach: poważnego zachorowania, trwałego uszczerbku na zdrowiu, niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Ubezpieczenie niezdolności do pracy

Zabezpieczenie finansowe w postaci świadczenia dziennego, jeśli w wyniku choroby lub wypadku nie będziesz mógł wykonywać swojej pracy.

Korzyści:
 • wysokie świadczenie dzienne wypłacane: za okres od 1-go, 15-go lub 31-go dnia niezdolności do pracy trwającej min. 31 dni w razie choroby, a w razie nieszczęśliwego wypadku wypłata za okres od 1-go dnia niezdolności do pracy trwającej min. 15 dni,
 • świadczenie wypłacane nawet za okres 365 dni,
 • możliwość zabezpieczenia 100% Twoich przychodów z działalności gospodarczej.
DO 2 100 zł

świadczenia dziennego (tj. do 63 000 PLN za 30 dni niezdolności do pracy).

Możliwe zdarzenia, w których chroni Cię ubezpieczenie
Zdarzenie
Twoja ochrona
Sytuacja 1

Lekarz ulega wypadkowi w wyniku którego doznaje urazu kręgosłupa. Leczenie wymaga operacji chirurgicznej oraz wielomiesięcznej rehabilitacji, niemal przez 8 miesięcy lekarz nie może prowadzić własnej praktyki.

 • Wypłacimy świadczenie w związku z przebytą operacją chirurgiczną oraz z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku,
 • Zapłacimy za każdy dzień pobytu w szpitalu (do 365 dni),
 • Wypłacimy świadczenie za okres od 1-go dnia niezdolności do pracy, dzięki któremu możesz utrzymać swój stały przychód na tym samym poziomie.
Sytuacja 2

Podczas badania fizjoterapeuta dowiaduje się, że choruje na złośliwy nowotwór płuc. W związku z długim zwolnieniem nie może przyjmować pacjentów.

 • Wypłacimy świadczenie za okres od 1-go dnia niezdolności do pracy, co pozwoli zniwelować skutki finansowe braku możliwości przyjmowania pacjentów,
 • Wypłacimy świadczenie z tytułu poważnego zachorowania.
Sytuacja 3

W związku z chorobą kardiologiczną, pielęgniarka zatrudniona w szpitalu w ramach kontraktu, musi przejść operację przeszczepu zastawki serca, po której rekonwalescencja trwa kilka tygodni.
Pielęgniarka przebywa na zwolnieniu lekarskim, zalecony został jej odpoczynek oraz pobyt w sanatorium.

 • Wypłacimy świadczenie z tytułu poważnego zachorowania oraz przebytej operacji chirurgicznej,
 • Zapłacimy za każdy dzień pobytu w szpitalu (do 365 dni),
 • W ramach Pakietu kardiologicznego pokryjemy koszty wizyt u kardiologia, kardiochirurga, a także pobyt w sanatorium.

Przedstawione powyżej przykłady dotyczące funkcjonowania ubezpieczenia nie są wyczerpujące. Każdy przypadek jest analizowany osobno przez Towarzystwo Ubezpieczeń, które stosuje się do obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji, w tym szczególnie do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Poznaj INTER Polska
Firmę, pracodawcę i Twojego partnera w kwestii ubezpieczeń.
O nas