Nowość: Ubezpieczenie aptek

Ubezpieczenie dla aptek w tym odpowiedzialność cywilna w związku ze szczepieniami na grupę i przeciw COVID-19.

Nowość: Ubezpieczenie aptek 

Obowiązujący w Polsce stan epidemii doprowadził do wielu zmian w funkcjonowaniu ochrony zdrowia. Zmiany te objęły praktycznie wszystkie grupy zawodowe, zaczynając od lekarzy, ratowników, czy diagnostów laboratoryjnych, a na farmaceutach kończąc. Przed pracownikami aptek pojawiło się szczególnie dużo nowych zadań, z którymi nie mieli wcześniej do czynienia. Farmaceuci spotykają się obecnie z wieloma nowymi wyzwaniami i towarzyszącymi im zagrożeniami, na które powinni odpowiednio się przygotować. 

Apteka – już nie tylko leki

W ciągu ostatnich 6 miesięcy apteki rozpoczęły realizację usług medycznych świadczonych wcześniej wyłącznie w podmiotach leczniczych i laboratoriach, takich jak szczepienia przeciwko COVID-19 i grypie, do których w ostatnich tygodniach doszło także wykonywanie testów antygenowych w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Zgodnie z opublikowanym 24 stycznia 2022 r. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę (poz. 153), obowiązującym od 27.01.2022 r., magister farmacji, po odpowiednim przeszkoleniu, może wykonywać:

 • test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2 (po ukończeniu szkolenia teoretycznego: “Prawidłowe pobieranie wymazów z nosa i gardła na potrzeby wykonania testów wykrywających wirusa SARS-CoV-2- obowiązkowe szkolenie dla farmaceutów”, które jest dostępne na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego),
 • badanie podstawowych parametrów życiowych, takich jak ciśnienie krwi, tętno oraz saturacja krwi
 • pomiar masy ciała, wzrostu i obwodu w pasie, koniecznych do obliczenia wskaźnika BMI (ang. Body Mass Index) oraz stosunku obwodu talii do obwodu bioder (WHR – ang. Waist-Hip Ratio), przydatnych w rozpoznawaniu nadwagi i otyłości,
 • oznaczenie stężenia glukozy oraz panelu lipidowego we krwi (trójglicerydów, frakcji HDL i LDL cholesterolu oraz całkowitego stężenia cholesterolu),
 • szybkie testy do wykrywania zakażenia wirusem grypy, obecności antygenu bakteryjnego Streptoccocus z grupy A lub Helicobacter pylori oraz służące do określenia stężenia białka C-reaktywnego.
Farmaceuci – wysoko wykwalifikowani specjaliści  

Doświadczenia zebrane podczas trwania pandemii COVID-19 wykazały wysoki potencjał kompetencji zawodowych farmaceutów oraz zdolność do szybkiej reorganizacji działania aptek w obliczu sytuacji wymagającej nowego podejścia do wspierania pacjentów w tej trudnej sytuacji. Z tego względu, zakres opieki farmaceutycznej świadczonej przez apteki znacznie się rozszerzył, a w przyszłości ta tendencja najprawdopodobniej będzie utrzymywać się dalej.

Ubezpieczenie aptek – większe możliwości to również większa odpowiedzialność  

W związku ze zwiększeniem zakresu prowadzonej działalności, od marca apteki mogą korzystać z ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, wchodzącego w skład Pakietu INTER dla Podmiotów Leczniczych, pozwala na znacznie szerszą ochronę farmaceutów i właścicieli aptek przed sytuacjami kryzysowymi i konsekwencjami popełnienia błędu w sztuce, co ma szczególnie duże znaczenie w obliczu pandemii i pracy w trudniejszych niż zwykle warunkach.

Zakres Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, oferowanego przez naszą firmę,, obejmuje m.in.

 • wydanie leku innego niż zamówiony,
 • wydanie leku innego niż na recepcie, z powodu nieprawidłowo odczytanej recepty lekarskiej,
 • wydanie leku przeterminowanego lub uszkodzonego na skutek niewłaściwego przechowywania,
 • wydanie leku w innej dawce niż przepisana na recepcie,
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za leki przygotowane w aptece,
 • szkody wyrządzone wskutek rażącego zaniedbania,
 • szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zatruć pokarmowych,
 • odpowiedzialność cywilną apteki za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem szczepień przeciwko grypie i przeciwko COVID-19.

Ponadto, zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wynikłe ze sprawowania opieki farmaceutycznej, usług farmaceutycznych w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty.Dobrowolne OC dla aptek pozwala na zabezpieczenie się na wypadek roszczeń pacjenta związanych z uszkodzeniem jego mienia lub naruszeniem jego praw. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu świadczeń są dostępne TUTAJ lub poprzez kontakt z jednym z naszych Agentów, którzy  chętnie udzielą dalszych informacji i odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.

Wróć na górę