hejt

Case study: Hejt w internecie – ochrona prawna

Hejt internetowy to nowe, groźne zjawisko kulturowe, które, niestety, nie omija medyków. Lekarze doświadczają agresji w wirtualnym świecie pod postacią oszczerstw, wyzwisk, obelg a nawet gróźb. Osoby kryjące się za ekranem komputera często zapominają o cienkiej granicy między krytyką a przestępstwem. Czas pandemii COVID-19 i ruchy antyszczepionkowców dodatkowo nasiliły ten problem [1]. Co zrobić, gdy …

Czytaj więcej

Pakiet INTER Lekarz: Ochrona Prawna

Jakie kryteria powinien brać pod uwagę lekarz przy wyborze ubezpieczeń medycznych? Lekarze i lekarze dentyści coraz częściej spotykają się na swojej drodze z wyzwaniami natury prawnej. Rośnie liczba spraw wytaczanych przez pacjentów, warto jednak pamiętać, że medycy mogą znaleźć się po obu stronach sporu na sali sądowej [1]. Bezpodstawne oskarżenia czy zniesławienia przez chorych nie …

Czytaj więcej

Nie taki pacjent straszny… Jak się bronić przed agresją fizyczną, słowną i hejtem?

Agresja ze strony pacjentów jest coraz powszechniejszym problemem, z jakim borykają się pracownicy polskiego systemu ochrony zdrowia. Z badań OIL Gdańsk z 2017 roku wynika, że aż 82% lekarzy pracujących w zawodzie krócej niż 10 lat spotkało się z niewłaściwym zachowaniem pacjentów, a niemal ⅓ lekarzy doświadczyła “hejtu” w internecie [1]. Co istotne, to dane …

Czytaj więcej

Case Study INTER: W jakich sytuacjach warto posiadać ochronę prawną?

Opis przypadku 1 60-letnia pacjentka została przyjęta do Oddziału Chirurgii Ogólnej w celu wykonania planowej cholecystektomii laparoskopowej. Z uwagi na okres urlopowy i niedostateczną liczbę personelu medycznego czas oczekiwania na operację przekroczył wcześniej zakładany, o czym pacjentka została poinformowana przez lekarza prowadzącego. Ostatecznie operacja odbyła się, w okresie pooperacyjnym nie wystąpiły powikłania i  pacjentkę w …

Czytaj więcej

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego z perspektywy pracowników ochrony zdrowia

Co roku 10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. W tym roku będzie miał on wyjątkowy wydźwięk, odbywając się w okresie intensywnych protestów pracowników ochrony zdrowia. O zdrowiu psychicznym tej grupy zawodowej pisaliśmy w naszym poprzednim artykule. Pogarszająca się kondycja psychiczna personelu medycznego z pewnością była jednym z czynników, które doprowadziły do głośnego powiedzenia “STOP” …

Czytaj więcej

Lekarz, jako osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, musi liczyć się z krytycznymi opiniami w internecie

Największym społecznym zaufaniem, jak wynika z badania CBOS nr 157/2019 “Które zawody poważamy” cieszą się zawody, które cechuje wysoka użyteczność społeczna, takie jak strażak (94 proc.), pielęgniarka (89 proc.) czy lekarz (80 proc. deklaracji). Stosunek do tych profesji jest równie pozytywny wśród wszystkich badanych grup, niezależnie od wieku i wykształcenia.[1] Pomimo tego, na forach internetowych …

Czytaj więcej

Lekarze pod ostrzałem. Jak radzić sobie z hejtem w internecie?

Mowa nienawiści powszechnie uważana jest za poważne naruszenie praw człowieka. Według Komitetu Ministrów Rady Europy mową nienawiści są wypowiedzi, które szerzą, propagują i usprawiedliwiają nienawiść na tle rasowym, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nietolerancji, podważające bezpieczeństwo demokratyczne, spoistość kulturową i pluralizm (Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy nr R/97/20).[1] Czy wiesz, co to jest HEJT? Elementem …

Czytaj więcej
Wróć na górę