801 803 000

Blog

Błąd medyczny a przedawnienie roszczenia.

Czy szkoda spowodowana przez lekarza ulega przedawnieniu?

20 stycznia 2023

Jak poradzic sobie na swiatecznym dyzurze BLOG 2

Jak poradzić sobie na świątecznym dyżurze?

23 grudnia 2022

Ubezpieczenie Ochrona Prawna BLOG

Case study: Hejt w internecie – ochrona prawna

23 listopada 2022

Odpowiedzialnosc cywilna lekarza w trakcie stazy zagranicznych BLOG

Staż zagraniczny w trakcie rezydentury – odpowiedzialność cywilna lekarza

3 listopada 2022

Lekarski Staz Podyplomowy BLOG

Obowiązki i kompetencje lekarza stażysty

26 października 2022

OC Lekarza wykonującego wolontariat

Odpowiedzialność cywilna lekarza pracującego w ramach wolontariatu

5 października 2022

Ubezpieczenie OC obowiązkowe dla lekarzy, indywidualna praktyka, pierwszy kontrakt.

Umowa cywilnoprawna – Pierwszy kontrakt – na co zwrócić uwagę, zawierając umowę?

27 lipca 2022

Odpowiedzialność cywilna OC i ochrona prawna dla lekarza stażysty.

Odpowiedzialność cywilna na stażu – czy lekarz stażysta może być pociągnięty do odpowiedzialności za popełnione błędy?

13 lipca 2022

Ubezpieczenie podróżne dla lekarzy, pokrycie kosztów leczenia i od następstw nieszczęśliwych wypadków

Kamica nerkowa w Meksyku, czyli dlaczego kompleksowe ubezpieczenie podróżne to podstawa

1 czerwca 2022

Ubezpieczenie ryzyko ekspozycji na zakaźny materiał biologiczny HIV, WZW dla lekarza

Pakiet INTER Lekarz: Ochrona HIV/WZW

18 maja 2022