Pakiet INTER Lekarz: Ochrona HIV/WZW

Ubezpieczenie ryzyko ekspozycji na zakaźny materiał biologiczny HIV, WZW dla lekarza
Jakie kryteria powinien brać pod uwagę lekarz przy wyborze ubezpieczeń medycznych?

Praca lekarza wiąże się z nieustannym ryzykiem ekspozycji na zakaźny materiał biologiczny. Każdy powinien stosować odpowiednie środki zmniejszające ryzyko takiego narażenia, choć w czasie okresu aktywności zawodowej prawdopodobnie i tak nie uda się go uniknąć. Co zrobić, aby zminimalizować negatywne konsekwencje ekspozycji zawodowej? Wykupić odpowiedni pakiet ubezpieczenia, na przykład INTER Lekarz z Ochroną HIV/WZW.

Czy ryzyko ekspozycji mnie dotyczy?

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, w 2020 roku aż 1,5 miliona osób zakaziło się wirusem HIV. W 2019 roku również 1,5 miliona osób zaraziło się wirusem zapalenia wątroby typu B, dodatkowo tyle samo uległo zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu C [1]. Wszystkie te schorzenia zaliczają się do najczęstszych zakażeń krwiopochodnych, na które narażony jest każdy pracownik medyczny.

Mówi się, że w okresie całej pracy medycznej niemal każdy lekarz doświadczy ekspozycji zawodowej, czyli będzie miał kontakt z potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznymtaka ekspozycja jest wpisana w ryzyko zawodowe lekarza. Choć nie musi ona skutkować infekcją, to wymaga natychmiastowej reakcji i badania w celu wdrożenia ewentualnej profilaktyki poekspozycyjnej [2].

Narażenie na zakaźny materiał biologiczny może trafić się w wielu różnych sytuacjach, niekoniecznie obejmujących pracę z ostrymi narzędziami. Potencjalne zakażenie może mieć również formę kontaktu błon śluzowych z krwią czy potencjalnie zakaźną śliną, wydzielinami lub płynami ustrojowymi pacjenta. Na przykład przypadkowe zachlapanie oka może mieć miejsce podczas udzielania pierwszej pomocy na SOR-ze, a do każdej placówki medycznej może zgłosić się agresywny pacjent, który na próbę badania zareaguje ugryzieniem bądź opluciem lekarza.

Jak się zabezpieczyć?

W przypadku narażenia na potencjalnie zakaźny materiał biologiczny, należy poddać się odpowiednim badaniom i – w razie konieczności – kosztownemu leczeniu. Warto więc ubezpieczyć się na ewentualność nieprzewidzianych wydatków sięgających kilku tysięcy złotych.

Z tego powodu oferujemy elastyczny pakiet INTER Lekarz, który, w zależności od preferencji, może obejmować:

 • OC obowiązkowe,
 • OC dobrowolne,
 • ochronę prawną,
 • ochronę HIV/WZW w dostosowanym do potrzeb wariancie,
 • ubezpieczenie podróżne INTER Tour 365.
Ochrona HIV/WZW z opcją NNW – na czym polega?

Ochrona HIV/WZW to składowa pakietu INTER Lekarz, która obejmuje świadczenia takie jak:

 • zwrot kosztów konsultacji lekarskich oraz badań na obecność wirusów HIV i WZW,
 • pokrycie kosztów zakupu leków, kuracji antyretrowirusowej HIV,
 • wypłata jednorazowego świadczenia w przypadku zakażenia HIV, 
 • wypłata jednorazowego świadczenia w przypadku zakażenia WZW.

Powyższe elementy ochrony obejmują swoim zakresem terytorium Polski. Wybierając rozszerzone warianty pakietu, można dodatkowo wzbogacić ochronę o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) obejmujące terytorialnie cały świat.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że ubezpieczenie obejmuje Klauzulę Agresji Pacjenta, gwarantującą ochronę ubezpieczeniową w przypadku agresji fizycznej w stosunku do lekarza, również w przypadku szkód bez trwałego uszczerbku na zdrowiu. 

W takiej sytuacji jednorazowe świadczenie w wysokości nawet do 5000 złotych wypłacane jest na podstawie potwierdzenia przez kierownictwo podmiotu zajścia fizycznej napaści lub zgłoszenia zdarzenia na policję, bez konieczności przeprowadzania obdukcji lekarskiej. 

Dzięki temu pakiet INTER Lekarz oferuje kompleksową ochronę na wypadek agresywnych pacjentów i zabezpiecza przed negatywnymi konsekwencjami fizycznej napaści – zarówno w kontekście uszczerbku na zdrowiu jak i potencjalnego narażenia na czynniki zakaźne.

Jaki wariant ubezpieczenia wybrać?

Ochronę HIV/WZW wchodzącą w skład pakietu INTER Lekarz oferujemy w ośmiu wariantach – tak, aby każdy mógł wybrać wersję dopasowaną do swoich potrzeb. 

Ochrona jest elastyczna także w kontekście czasu trwania – w przypadku chęci zakupu ochrony na okres krótszy niż rok, zachęcamy do skontaktowania się z naszym Agentem. 

Szczegóły oferty ubezpieczenia obejmującego ochronę HIV/WZW znajdziesz na naszej stronie internetowej. W razie ewentualnych wątpliwości lub chęci dokładniejszego zapoznania się z zakresem poszczególnych pakietów oferujemy możliwość zamówienia kontaktu z Agentem INTER, który pomoże zdecydować się na wariant spełniający oczekiwania. W razie sprecyzowanych wymagań można zdecydować się także na szybki i wygodny zakup ubezpieczenia przez dedykowany internetowy formularz.

Referencje
 1. Global progress report on HIV, viral hepatitis and sexually transmitted infections, 2021, https://www.who.int/publications/i/item/9789240027077 (ostatni dostęp: 10.04.2022 r.)
 2. Occupational Exposure to Blood, Centers for Disease Control and Prevention, https://www.cdc.gov/oralhealth/infectioncontrol/faqs/occupational-exposure.html (ostatni dostęp: 10.04.2022 r.)
Wróć na górę