Dokumentacja medyczna

Obowiązek elektronicznej dokumentacji medycznej w zawodzie fizjoterapeuty

Od 1 stycznia 2021 roku każda osoba pełniący zawód fizjoterapeuty jest zobowiązana do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. W zależności od udzielanych świadczeń zdrowotnych, może ona przyjąć formę indywidualną lub zbiorową.  Warto nadmienić, że obowiązek ten dotyczy wszystkich fizjoterapeutów udzielających świadczeń zdrowotnych, czyli także praktyk oznaczonych kodem 93 (indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w zakładzie …

Czytaj więcej

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej – jak prawidłowo tworzyć dokumentację medyczną?

Dokumentacja medyczna to nie tylko zapisy służące personelowi medycznemu do monitorowania procesu leczenia i zbierania w jednym miejscu informacji dotyczących danego pacjenta. To przede wszystkim objęty obwarowaniami prawnymi obowiązek, który należy wypełnić w precyzyjnie wskazany sposób. Dokumentacja medyczna – podstawy prawne Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Art. …

Czytaj więcej

Konsekwencje utraty lub zniszczenia dokumentacji medycznej dla podmiotu leczniczego

Historia zna wiele niezwykłych spraw, w których o losach zaangażowanych, przesądziły swoiste dokumenty. Na przykład w 1973 roku, mumia Ramzesa II musiała zostać skierowana na badania mikrobiologiczne z Kairu do Paryża. Ówczesne prawo francuskie wymagało, aby każdy z przyjezdnych legitymował się paszportem. Dlatego też dla słynnej mumii Ramzesa II wykonano specjalny paszport, a w rubryce …

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie ważne dla fizjoterapeutów w czasie i po epidemii

Stan epidemii na prawie dwa miesiące praktycznie wyłączył możliwość udzielania świadczeń z zakresu fizjoterapii. Przywrócenie zabiegów rehabilitacyjnych zbiegło się w  czasie z wprowadzeniem ważnej dla fizjoterapeutów regulacji prawnej.  6 kwietnia 2020 r. zostało wydane, a od 15 kwietnia obowiązuje,  nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. …

Czytaj więcej

Stan epidemii nie zwalnia z obowiązku udostępniania dokumentacji medycznej!

Stan epidemii wymusza  na  placówkach medycznych oraz osobach wykonujących zawody medyczne  respektowanie nie tylko wskazań wiedzy medycznej, ale również szeregu reguł prawnych. Ważną rolę odgrywają przepisy dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom oraz innym uprawnionym podmiotom. Określa je głównie ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Do podstawowych zasad należą: Szczegółowe zasady udostępniania dokumentacji medycznej …

Czytaj więcej

Od braku dostępu do dokumentacji medycznej po brak skierowania na badania. Lista zażaleń jest długa

Pacjenci skarżą się na podstawową opiekę zdrowotną. Ich zgłoszenia wiążą się z odmową leczenia w dniu zgłoszenia, wydaniem skierowania na badania czy odmową wizyty domowej. Polacy są coraz bardziej świadomi swoich praw i uważają zdrowie za największą wartość. Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) powinna zapewniać kompleksową opiekę nad pacjentem oraz jego rodziną. Jednak z raportu „Problematyka …

Czytaj więcej
Wróć na górę