801 803 000

Blog

Pomoc prawnika i ochrona prawna w przypadku pozwu lekarza TU INTER Polska

Ubezpieczenie OC lekarza a pozew sądowy. Jaka jest rola ubezpieczyciela w procesie lekarza?

10 sierpnia 2022

ochrona prawna lekarza

Nowość: INTER Ochrona prawna – Ochrona Premium dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów

16 marca 2022

Ubezpieczenie INTER Ochrona prawna zapewnia kompleksową ochronę w przypadku procesów cywilnych i karnych

INTER Case study: Ochrona prawna

2 marca 2022

Klauzula Agresji Pacjenta w ubezpieczeniu Inter Polska, która zapewnia wypłacenie jednorazowego świadczenia pieniężnego (nawet do 5 000 zł) w przypadku fizycznej napaści na lekarza dokonanej w trakcie wykonywania czynności medycznych.

Nie taki pacjent straszny… Jak się bronić przed agresją fizyczną, słowną i hejtem?

26 stycznia 2022

Ochrona prawna dla osób wykonujących zawód medyczny, pozew lekarza.

Case Study INTER: W jakich sytuacjach warto posiadać ochronę prawną?

22 grudnia 2021

Minimalne sumy gwarancyjne w obowiązkowym OC mogą być za niskie, sumy można zwiększyć w celu odpowiedniej ochrony.

CASE STUDY INTER: Sumy gwarancyjne jako wyznacznik odpowiednio dobranego ubezpieczenia

8 grudnia 2021

Odpowiedzialność cywilna OC i ochrona prawna dla lekarza oraz lekarza stażysty.

Case study INTER: Odpowiedzialność cywilna lekarza w zależności od formy wykonywania zawodu

1 grudnia 2021

Porada prawna: roszczenia pacjenta w przypadku popełnienia błędu medycznego

Porada prawna: roszczenia pacjenta w przypadku popełnienia błędu medycznego

17 listopada 2021

Ochrona prawna dla osób wykonujących zawód medyczny, pozew lekarza.

Jak przebiega postępowanie karne, cywilne i dyscyplinarne? – krok po kroku

11 sierpnia 2021

Ochrona prawna dla osób wykonujących zawód medyczny, pozew lekarza.

Case study INTER: Zadośćuczynienie a odszkodowanie. Część II.

9 lipca 2021