801 803 000
ochrona prawna lekarza

Nowość: INTER Ochrona prawna – Ochrona Premium dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów

Zawody medyczne należą do profesji, które oprócz swoich codziennych zadań związanych z opieką nad pacjentami i pracą w ochronie zdrowia, często stają także przed wyzwaniami natury prawnej.

Jakie prawa przysługują medykowi, któremu postawiono zarzut nieprawidłowego leczenia? Jakie konsekwencje może ponieść lekarz, który zapomniał uwzględnić przeprowadzone badanie w dokumentacji medycznej pacjenta? Co z tajemnicą zawodową, jeśli lekarz zostaje wezwany na świadka w sprawie karnej? Jakie są w takiej sytuacji jego prawa i obowiązki? Co zrobić, gdy na jednym z portali umożliwiających pacjentom wystawianie opinii pojawi się wpis z bezpodstawnym i krzywdzącym medyka komentarzem? Czy można zażądać usunięcia takiego wpisu lub wystąpić do sądu w związku z naruszeniem dóbr osobistych? To tylko kilka przykładów tego, z jakimi problemami natury prawnej mierzą się lekarze oraz lekarze dentyści.

W jaki sposób można zabezpieczyć się na wypadek sporu prawnego z pacjentem?

Spory pomiędzy lekarzami, a pacjentami nie należą niestety do rzadkości. Również w życiu prywatnym lekarze mogą napotkać trudności natury prawnej. W takich sytuacjach najlepszym wyjściem może być pomoc prawnika, która w pewnych przypadkach jest wręcz nieoceniona. Mając to na uwadze, przygotowaliśmy specjalny pakiet dla naszych klientów z branży medycznej. Lekarze, którzy korzystają lub rozważają skorzystanie z ochrony ubezpieczeniowej, mogą rozszerzyć jej zakres także o ubezpieczenie ochrony prawnej.

Oferowane przez nas ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna zabezpiecza przedstawicieli zawodów medycznych przed kosztami związanymi ze sporem sądowym, w tym zapewnia pokrycie kosztów wynagrodzenia adwokata . Umożliwia on także natychmiastowy dostęp do usługi asysty prawnej dla osoby ubezpieczonej.

Dzięki ubezpieczeniu INTER Ochrona Prawna medycy mają zapewniony dostęp do:

 • pomocy prawnika/doradcy podatkowego z Centrum Asysty Prawnej (infolinia prawna jest czynna 24h/dobę, 7 dni w tygodniu),
 • wsparcia i zapewnienia komfortu w wypadku sytuacji kryzysowej,
 • kompleksowego doradztwa prawnego, zarówno w sprawach zawodowych, jak i prywatnych,
 • wideo-porad prawnych z adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym,
 • pokrycia kosztów zastępstwa procesowego, opłat i kosztów sądowych, kosztów biegłych i świadków,
 • pomocy adwokata lub radcy prawnego w trakcie postępowania przygotowawczego przed prokuratorem,
 • opinii prawnej wydanej na piśmie, sygnowanej przez adwokata lub radcę prawnego.
NOWOŚĆ w ofercie INTER: Ochrona Prawna Premium

Od lutego 2022 roku lekarze i lekarze dentyści mogą także skorzystać z dodatkowego wariantu Premium, który zapewnia m.in. ochronę związaną z naruszeniem danych osobowych  przetwarzanych przez ubezpieczonego oraz sprawami związanymi z prawem rzeczowym (użytkowanie, użytkowanie wieczyste, służebność, zasiedzenie).

Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna zabezpiecza pokrycie kosztów obsługi prawnej, kosztów sądowych, poręczenia majątkowego, tłumaczenia dokumentów, opinii biegłych oraz szybką pomoc prawną, nie tylko w razie sporów medycznych, ale także w razie problemów w życiu prywatnym, związanych np. z nieruchomościami czy pojazdem. Pakiet INTER Ochrona Prawna można również rozszerzyć o ochronę prawną najbliższych (małżonka/małżonki i dzieci) w sprawach odszkodowawczych, karnych i zobowiązaniach umownych.

Bardzo ważnym aspektem ubezpieczenia  INTER Ochrona Prawna jest całodobowy dostęp do Asysty Prawnej, która zapewnia specjalistyczną i szybką pomoc w przypadku nagłego wystąpienia problemu prawnego, przez 7 dni w tygodniu. Po konsultacji telefonicznej osoba ubezpieczona otrzymuje opinię prawną udzieloną na piśmie, a w razie potrzeby także odpowiednie wzory umów, pism procesowych czy teksty aktów prawnych.  Zależy nam na komforcie naszych klientów, dlatego dbamy również o to, aby uzyskali wszystkie niezbędne informacje na temat procedur sądowych i kosztów prowadzenia sporów oraz weryfikację przygotowanych przez siebie dokumentów.

Wśród innych rozwiązań zawartych w pakiecie Premium znajdują się:

 • wideo-porady prawne, dzięki którym można odbyć spotkanie z prawnikiem bez konieczności wychodzenia z domu lub pracy,
 • możliwość wystąpienia z pozwem i pokrycie kosztów sporu w sytuacji naruszenia dóbr osobistych ubezpieczonego lub w sytuacji kiedy zostanie on zniesławiony, czy też znieważony,
 • opinie prawne wystawione na piśmie, sygnowane przez adwokata lub radcę prawnego,
 • pomoc w zakresie prawa podatkowego.

INTER rekomenduje również klientom kancelarie prawne w dogodnej dla nich lokalizacji, specjalizujące się w interesujących ich tematach. Korzystanie z naszych rekomendacji nie jest oczywiście obligatoryjne – każda osoba ubezpieczona ma pełną swobodę w wyborze pełnomocnika i nie musi to być prawnik z przygotowanej przez nas listy.

Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna, dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu, zapewnia pracownikom medycznym kompleksowe wsparcie i maksymalny komfort w sytuacjach kryzysowych.

Więcej informacji na temat polisy INTER Ochrona Prawna można znaleźć TUTAJ.