Obowiązkowe OC i ubezpieczenia dodatkowe – kompleksowa opieka dla pracowników ochrony zdrowia

Ubezpieczenie dla medyków, OC, nieruchomości, podróżne.

Część I: Obowiązkowe OC

Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) to podstawowy obowiązek każdego lekarza, pielęgniarki czy fizjoterapeuty, posiadającego praktykę zawodową. Minimalna wysokość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia została określona w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dn. 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Jednak przeglądając ofertę towarzystw ubezpieczeniowych, napotkamy na wiele dodatkowych wariantów, jak na przykład ochronę prawną czy ochronę HIV/WZW. Potencjalni klienci zadają sobie wówczas pytanie, na które z oferowanych nadprogramowo ubezpieczeń powinni się zdecydować. Celem poniższego artykułu jest rozwianie wątpliwości dotyczących obowiązkowego OC i opcji dodatkowego ubezpieczenia oferowanych przez TU INTER Polska. Dlaczego obowiązkowe OC często nie wystarczy w pracy i na które dodatkowe warianty warto się zdecydować? Zapraszamy do lektury!

W pierwszej części artykułu skupimy się na podstawowej kwestii, jaką jest obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Kilka słów o obowiązkowym OC

Na początku warto przypomnieć, przed czym chroni obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które musi posiadać każdy lekarz, pielęgniarka czy fizjoterapeuta prowadzący praktykę zawodową. W ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC pokrywane są szkody na osobie wynikające z popełnionych błędów medycznych. Szkoda to utrata zdrowia, pogorszenie stanu zdrowia, śmierć pacjenta na skutek np. braku skierowania na badania, złej interpretacji wyników, błędnej diagnozy, niewłaściwie dobranej metody leczenia, nieprawidłowo przeprowadzonej operacji lub niepoprawnie przeprowadzonej reanimacji pacjenta.

Na żądanie poszkodowanego pacjenta sprawca szkody, czyli np. lekarz, zobowiązany jest do jej zadośćuczynienia. Wiąże się to z pokryciem kosztów leczenia, rehabilitacji, a jeżeli poszkodowany na skutek błędu stał się osobą niepełnosprawną, także wypłaceniem sumy potrzebnej do przygotowania do wykonywania innego zawodu. Jeżeli poszkodowany pacjent utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od sprawcy szkody odpowiedniej renty, wypłaconej jednorazowo lub w miesięcznych cyklach. Co więcej, poszkodowany pacjent może domagać się od sprawcy szkody wypłacenia określonej sumy tytułem rekompensaty pieniężnej za doznany ból i cierpienie. W przypadku śmierci pacjenta najbliższa rodzina może żądać od sprawcy szkody zwrotu kosztów leczenia, pogrzebu oraz wypłaty zadośćuczynienia.

W jakim stopniu w zakresie OC obowiązkowego chroni nas pracodawca, czyli macierzysta placówka medyczna?

Jeśli jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, za szkody wyrządzone pacjentowi przez pracownika odpowiedzialność ponosi pracodawca. W przypadku umowy kontraktowej (tj. umowy na świadczenie usług medycznych zawartej pomiędzy praktyką zawodową a podmiotem leczniczym), dzielimy odpowiedzialność z placówką (tzw. odpowiedzialność solidarna). W razie wystąpienia błędu medycznego, który skutkuje koniecznością wypłaty odszkodowania, placówka medyczna wypłaca całość, a następnie dochodzi odpowiedniej do okoliczności części od lekarza (może dochodzić nawet całej kwoty, gdy wyłączną winę ponosi lekarz). Jeśli udzielamy świadczeń w ramach indywidualnej praktyki we własnym gabinecie, nie tylko ponosimy pełną odpowiedzialność za własne działania: na naszych barkach spoczywa także odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wszystkich zatrudnianych przez nas pracowników.

Jak wygląda odpowiedzialność pracownika za szkodę?

Przyjrzyjmy się sytuacji, w której jesteśmy zatrudnieni w ramach umowy o pracę. Osoba poszkodowana może dochodzić swoich roszczeń odszkodowawczych bezpośrednio od naszego pracodawcy. Teoretycznie jesteśmy zabezpieczeni, warto jednak pamiętać, że ma on prawo zażądać od nas zwrotu części świadczenia wypłaconego poszkodowanemu. Maksymalna wysokość, której pracodawca może wymagać, sięga równowartości naszej trzymiesięcznej pensji, nie są to więc małe pieniądze. Dlatego warto pomyśleć o dobrowolnym ubezpieczeniu OC, które pokryje ten koszt. Więcej o dobrowolnym OC przeczytasz w drugiej części artykułu.

Obowiązkowe OC nie zapewni pokrycia wszystkich możliwych szkód, chociażby polegających na “uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia” [1]. Nie zagwarantuje nam także dostępu do porad prawnych w przypadku oskarżeń wniesionych przez pacjenta. Co zaś mamy zrobić w przypadku, gdy musimy wyjechać, służbowo lub prywatnie za granicę? Wówczas każdy pracownik ochrony zdrowia również powinien pamiętać o własnym bezpieczeństwie.

Jako doradcy ubezpieczeniowi jesteśmy świadomi, że podstawową cechą pakietu ubezpieczeniowego powinna być możliwość dostosowania go do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Pewne dziedziny medycyny obarczone są większym ryzykiem zawodowym niż inne. Dlatego już na etapie zawierania ubezpieczenia  OC obowiązkowego umożliwiamy Ci wybór wysokości sumy gwarancyjnej.

Czym są sumy gwarancyjne?

Suma gwarancyjna – ustalana jest prawnie, niezależnie od TU. Określa wysokość maksymalnej kwoty, którą ubezpieczyciel wypłaci osobie poszkodowanej z naszej winy w ramach ubezpieczenia OC. W przypadku podmiotów leczniczych sumy gwarancyjne OC reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Kwoty różnią się w zależności od rodzaju wykonywanej działalności leczniczej, a ich górną granicę określono zarówno w przypadku jednorazowego zdarzenia, jak i wszystkich zdarzeń, do których dojdzie w okresie obejmowanym polisą.

Warto wspomnieć, że klient towarzystwa ubezpieczeniowego może spotkać się z dwoma podobnymi pojęciami: sumą gwarancyjną i sumą ubezpieczenia. O sumie gwarancyjnej mówimy jednak wyłącznie w przypadku ubezpieczenia OC i, tak jak wspomnieliśmy wyżej, jest ona określona ustawą.

OWU i klauzule wykluczające

Każdy rodzaj ubezpieczenia posiada oddzielny dokument OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia), z którym należy zapoznać się przed podpisaniem umowy. Szczególną uwagę warto zwrócić na wyłączenia odpowiedzialności. Opisują one sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe nie bierze odpowiedzialności za szkodę w momencie jej wystąpienia. W razie jakichkolwiek wątpliwości, poprośmy o pomoc Agenta, który odpowie na wszystkie pytania – w końcu chodzi o nasze życie i bezpieczeństwo.

Dlaczego warto pomyśleć o wykupieniu ubezpieczeń dodatkowych?

Zależy nam na kompleksowej ochronie klientów, którzy na co dzień dbają o nasze zdrowie. W związku z tym dla każdej grupy zawodowej przygotowaliśmy unikatowe propozycje ubezpieczeń dodatkowych. Ubezpieczenia dodatkowe oferowane przez TU INTER Polska obejmują:

 1. Dobrowolne OC
 2. Ochronę Prawną
 3. Ochronę HIV/WZW
 4. NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków)
 5. Inter Tour 365 (ubezpieczenie podczas zagranicznej podróży)

Chcemy pomóc Ci w podjęciu decyzji dotyczącej wykupienia ubezpieczeń dodatkowych.  Więcej informacji i przewodnik po ubezpieczeniach dodatkowych oferowanych przez TU INTER znajdziesz w kolejnej części artykułu.  Zapraszamy do lektury!

Referencje

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000866
  (ostatni dostęp: 23.03.2021)
 2. https://www.infodent24.pl/lexdentpost/odpowiedzialnosc-kontraktowa-a-odpowiedzialnosc-deliktowa,6306.html
  (ostatni dostęp: 23.03.2021)
 3. https://podyplomie.pl/medical-tribune/24497,zawarcie-kontraktu-czyli-ostrzegamy-przed-minami?page=2
  (ostatni dostęp: 23.03.2021)
 4. Materiały ofertowe TU INTER Polska, dostępne pod adresem: https://uat.interpolska.pl
  (ostatni dostęp: 23.03.2021)
Wróć na górę