Obowiązkowe OC i ubezpieczenia dodatkowe – kompleksowa opieka dla pracowników ochrony zdrowia

Ubezpieczenie dla medyków, OC, nieruchomości, podróżne.

Część II: Ubezpieczenia dodatkowe

W pierwszej części artykułu  omówiliśmy temat obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Wyjaśniliśmy jego zakres i kwestię ochrony zapewnianej przez pracodawcę w ramach umowy o pracę. Poruszyliśmy także zagadnienie sum gwarancyjnych. W kolejnej części skupimy się na dodatkowych opcjach ubezpieczeń, oferowanych przez TU INTER Polska. Które warianty warto wybrać, aby zapewnić sobie kompleksową ochronę? Zapraszamy do lektury!

Dlaczego warto pomyśleć o wykupieniu ubezpieczeń dodatkowych?

Zależy nam na kompleksowej ochronie klientów, którzy na co dzień dbają o nasze zdrowie. W związku z tym dla każdej grupy zawodowej przygotowaliśmy unikatowe propozycje ubezpieczeń dodatkowych. Ubezpieczenia dodatkowe oferowane przez TU INTER Polska obejmują:

  1. Dobrowolne OC
  2. Ochronę Prawną
  3. Ochronę HIV/WZW
  4. NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków)
  5. Inter Tour 365 (ubezpieczenie podczas zagranicznej podróży)

Chcemy pomóc Ci w podjęciu decyzji dotyczącej wykupienia ubezpieczeń dodatkowych. Poniżej zamieściliśmy krótkie opisy każdego z wariantów, który możesz zawrzeć w pakietach przeznaczonych dla przedstawicieli Zawodów Medycznych.

Dobrowolne OC

Jak wspomnieliśmy w pierwszej części artykułu, obowiązkowe OC pokrywa wyłącznie  szkody związane z popełnieniem błędu lekarskiego. Wariant OC dobrowolne zabezpieczy Cię także w przypadku roszczeń pacjenta związanych z uszkodzeniem jego mienia lub naruszeniem jego praw. Zapewni również pokrycie szkód polegających na uszkodzeniu lub zniszczeniu sprzętu medycznego, który najmujesz, dzierżawisz, wypożyczasz bądź leasingujesz. Tak jak w przypadku obowiązkowego OC, oferujemy możliwość dostosowania wysokości sumy gwarancyjnej do Twoich potrzeb.

Ochrona prawna

Rosnąca z roku na rok liczba pozwów związanych z błędami medycznymi zmusza pracowników ochrony zdrowia do bycia na bieżąco z przepisami prawa. Każdy powinien mieć też możliwość uzyskania porady prawnej, a w przypadku sporu sądowego szansę pokrycia kosztów sądowych, w tym wynagrodzenia adwokata. Wariant oferowany przez TU INTER Polska gwarantuje Ci pomoc prawną nie tylko w życiu zawodowym, ale także w życiu prywatnym i ruchu drogowym (do Ciebie należy decyzja dotycząca zakresu świadczeń). Mamy świadomość, że wykonując zawód medyczny, możesz potrzebować porady prawnej w najmniej spodziewanym momencie, dlatego zapewniamy Ci dostęp do Centrum Asysty Prawnej, czynnego 24/7. Co więcej, możesz umówić się na wideo rozmowę z prawnikami specjalizującymi się w zagadnieniach nie tylko z zakresu ochrony zdrowia, ale także z radcami prawnymi i doradcami podatkowymi. Ponadto, w ramach ubezpieczenia gwarantujemy: ochronę w zakresie sporów z ZUS i NFZ, w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także ochronę prawną w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym.

Ochrona HIV/WZW

Niezależnie od wykonywanego przez nas zawodu medycznego, nawet zachowując szczególną ostrożność, jesteśmy narażeni na ekspozycję na patogeny i choroby zakaźne, w tym HIV i WZW. Warto zadbać o bezpieczeństwo i ubezpieczenie w tym zakresie, które zapewni pokrycie kosztów wizyt lekarskich, badań laboratoryjnych na obecność wirusów HIV/WZW oraz kosztów kuracji ARV. W przypadku zakażenia się wirusem HIV/WZW, ubezpieczenie obejmuje również wypłatę jednorazowego świadczenia z tego tytułu. Ponadto, istnieje możliwość wypłaty świadczenia w przypadku doświadczenia agresji ze strony osoby trzeciej w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych.

INTER Tour 365

Mimo, że od czasu wybuchu pandemii COVID-19 częstotliwość wyjazdów znacznie spadła, nadal zdarza się, że pracownicy ochrony zdrowia muszą (lub chcą) odbyć podróż służbową bądź prywatną. Biorąc pod uwagę fakt, że większość personelu medycznego otrzymała już szczepionkę przeciwko COVID-19, jest duża szansa, że medycy będą częściej wyjeżdżać za granicę. Ubezpieczenie podróżne INTER Tour 365 zapewni Ci bezpieczeństwo na całym świecie, niezależnie od liczby wyjazdów w ciągu roku, a także ich charakteru. Na co dzień ciężko pracujesz dla innych, zasługujesz na spokojny wypoczynek. Wyjeżdżając z wykupionym ubezpieczeniem podróży, nie będziesz musiał martwić się o takie kwestie, jak koszty leczenia za granicą i pomoc assistance, następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym czy problemy z bagażem podróżnym.

OWU i klauzule wykluczające

Każdy rodzaj ubezpieczenia dodatkowego posiada oddzielny dokument OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia), z którym należy zapoznać się przed podpisaniem umowy. Szczególną uwagę warto zwrócić na wyłączenia odpowiedzialności. To sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe nie bierze odpowiedzialności w momencie wystąpienia szkody. W razie jakichkolwiek wątpliwości, poproś o pomoc Agenta, który odpowie na wszystkie pytania – w końcu chodzi o Twoje życie i bezpieczeństwo.

Referencje

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000866 (ostatni dostęp: 23.03.2021)
  2. https://www.infodent24.pl/lexdentpost/odpowiedzialnosc-kontraktowa-a-odpowiedzialnosc-deliktowa,6306.html (ostatni dostęp: 23.03.2021)
  3. https://podyplomie.pl/medical-tribune/24497,zawarcie-kontraktu-czyli-ostrzegamy-przed-minami?page=2 (ostatni dostęp: 23.03.2021)
  4. Materiały ofertowe TU INTER Polska, dostępne pod adresem: https://uat.interpolska.pl (ostatni dostęp: 23.03.2021)
Wróć na górę