Case Study INTER: W jakich sytuacjach warto posiadać ochronę prawną?

Ochrona prawna dla osób wykonujących zawód medyczny, pozew lekarza.

Opis przypadku 1

60-letnia pacjentka została przyjęta do Oddziału Chirurgii Ogólnej w celu wykonania planowej cholecystektomii laparoskopowej. Z uwagi na okres urlopowy i niedostateczną liczbę personelu medycznego czas oczekiwania na operację przekroczył wcześniej zakładany, o czym pacjentka została poinformowana przez lekarza prowadzącego. Ostatecznie operacja odbyła się, w okresie pooperacyjnym nie wystąpiły powikłania i  pacjentkę w stanie dobrym wypisano do domu. Jednak później lekarz prowadzący dowiedział się, że pacjentka w rozmowach z innymi pacjentami na oddziale oraz pracownikami szpitala nazywała go przestępcą oraz twierdziła, że przyjął korzyść majątkową od jej rodziny w celu przyspieszenia wykonania cholecystektomii. Co więcej, podtrzymywała to w opinii wystawionej lekarzowi na portalu internetowym. 

Zachowanie pacjentki może wypełniać znamiona przestępstwa z art. 212 § 1 Kodeksu karnego (zniesławienie). W związku z tym lekarz wystąpił z prywatnym aktem oskarżenia do sądu rejonowego. Lekarz posiadał ubezpieczenie ochrony prawnej, dzięki czemu koszty sądowe i zastępstwo procesowe zostają pokryte przez ubezpieczyciela. Dotychczas wyniosły 915 złotych, sprawa jest w toku.

Opis przypadku 2

Dziewczynka w wieku 15 miesięcy została przywieziona nad ranem do Izby Przyjęć szpitala powiatowego z powodu gorączki. Początkowo rodzice uznali to za typową infekcję wieku dziecięcego, jednak, według relacji ojca, dziecko zaczęło “wyglądać na bardzo chore”, odmawiało jedzenia, gorączka nie ustępowała. Przy przyjęciu kontakt z pacjentką był utrudniony, dziewczynka była ospała i wiotka. Lekarka zatrudniona w oddziale pediatrycznym, która pełniła tego dnia dyżur na Izbie Przyjęć, zebrała wywiad od rodziców i przeprowadziła badanie fizykalne, natomiast nie uwzględniła w nim obejrzenia całej skóry pacjentki. W dokumentacji medycznej zanotowała jednak, że nie stwierdziła zmian skórnych. Następnie zleciła leczenie objawowe – leki o działaniu przeciwgorączkowym i przeciwbólowym. Po zakończeniu dyżuru przekazała pacjentkę lekarzowi prowadzącemu, który badając dziecko stwierdził nieblednącą przy ucisku osutkę na kończynach dolnych i natychmiast włączył dożylną antybiotykoterapię o szerokim spektrum z uwagi na podejrzenie sepsy meningokokowej.

Lekarce zostały postawione zarzuty narażenie małoletniego na niebezpieczeństwo utraty życia (art. 160 § 2 Kodeksu karnego) oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentacji medycznej (art. 271 §1 Kodeksu karnego). Sąd I instancji wydał wyrok, w którym warunkowo umorzył postępowanie karne względem oskarżonej na okres 3 lat próby oraz obciążył ją kosztami postępowania oraz kosztami zastępstwa procesowego oskarżyciela posiłkowego. Lekarka posiadała ubezpieczenie ochrony prawnej, w związku z czym powyższe koszty oraz koszty zastępstwa procesowego o wysokości 25 825,36 zł zostały pokryte przez ubezpieczyciela.

Komentarz

Obie sytuacje wydają się bardzo różne. W pierwszej to lekarz był poszkodowanym, który wniósł prywatny akt oskarżenia przeciwko pacjentowi, natomiast w drugim przypadku lekarka została oskarżona. Pokazuje to, że w trakcie postępowania lekarze mogą znaleźć się po obu stronach sali sądowej. 

Co łączy te sprawy? Po pierwsze, obie dotyczą postępowania karnego.. Żeby mieć wsparcie profesjonalistów i zabezpieczenie przed koniecznością pokrycia kosztów związanych z prowadzonym postępowaniem sądowym należy zadbać o dodatkowe ubezpieczenie. Tym samym przechodzimy do drugiej cechy wspólnej przedstawionych przypadków – oboje lekarzy posiadało ubezpieczenie ochrony prawnej, dzięki czemu nie musieli samodzielnie pokryć kosztów procesu sądowego i pełnomocnictwa przed sądem. W zależności od ubezpieczyciela i wybranej polisy, ubezpieczenie może również obejmować asystę prawną: pomoc w problemach prawnych, możliwość konsultacji zawieranych umów, uzyskania opinii prawnych i wiele wiele więcej.

Ubezpieczenia TU INTER Polska w tej sytuacji

Oferowane przez TU INTER Polska ubezpieczenie Ochrona Prawna zawiera w sobie ubezpieczenie ochrony prawnej oraz asystę prawną. Można wybrać dopasowany do swoich potrzeb wariant polisy: ochronę prawną zawodu lub zawodu i życia prywatnego. 

W zależności od wybranej opcji, ubezpieczenie obejmuje ochronę prawną w życiu zawodowym w sprawach karnych i przed  dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych skierowanych przeciwko lekarzowi, postępowanie przedsądowe, mediacyjne, postępowanie przed sądem dyscyplinarnym. Ponadto, ubezpieczenie to zawiera w sobie ochronę prawną ubezpieczonego z tytułu jego zniesławienia lub znieważenia, spory z ZUS i NFZ czy z zakresu prawa pracy.

Co zyskujesz dzięki INTER Ochrona Prawna?

  • Dostęp do Infolinii Prawnej 24h/7, 365 dni w roku,
  • opinie prawne na piśmie, sygnowane przez adwokata lub radcę prawnego (możliwe jest rozszerzenie polisy aby obejmowała również prawo podatkowe),
  • przygotowywanie dokumentów prawnych,
  • wideo konsultacje z adwokatem lub doradcą podatkowym,
  • pokrycie kosztów prowadzenia sporów, m.in. wynagrodzenie adwokata, opłaty sądowe (koszty wpisu sądowego, należności dla świadków i biegłych, koszty egzekucji).

Więcej informacji na temat ubezpieczenia INTER Ochrona Prawna znajdziesz tutaj.

Wróć na górę