801 803 000

Blog

Narażenia i obowiązki podmiotu leczniczego

Narażenia i obowiązki związane z prowadzeniem podmiotu leczniczego

7 marca 2023

Wyzsza sume gwarancyjna OC – BLOG

Czy minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC lekarza jest wystarczająca?

9 listopada 2022

Ubezpieczenie eksperymentu medycznego leczniczego, badawczego dla: podmiot leczniczy, uczelnia, instytut badawczy, lekarz.

Ubezpieczenie eksperymentu medycznego

26 sierpnia 2022

Pomoc prawnika i ochrona prawna w przypadku pozwu lekarza TU INTER Polska

Ubezpieczenie OC lekarza a pozew sądowy. Jaka jest rola ubezpieczyciela w procesie lekarza?

10 sierpnia 2022

Ubezpieczenie obowiązkowe i dobrowolne OC dla lekarzy.

Pakiet INTER Lekarz – OC Dobrowolne

11 maja 2022

Lekarz ma obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)

Pakiet INTER Lekarz – OC Obowiązkowe

4 maja 2022

Minimalne sumy gwarancyjne w obowiązkowym OC mogą być za niskie, sumy można zwiększyć w celu odpowiedniej ochrony.

CASE STUDY INTER: Sumy gwarancyjne jako wyznacznik odpowiednio dobranego ubezpieczenia

8 grudnia 2021

Odpowiedzialność cywilna OC i ochrona prawna dla lekarza oraz lekarza stażysty.

Case study INTER: Odpowiedzialność cywilna lekarza w zależności od formy wykonywania zawodu

1 grudnia 2021

Porada prawna: roszczenia pacjenta w przypadku popełnienia błędu medycznego

Porada prawna: roszczenia pacjenta w przypadku popełnienia błędu medycznego

17 listopada 2021

Ubezpieczenie OC dla podmiotów medycznych.

Nowości w pakiecie ubezpieczeń dla podmiotów leczniczych

15 listopada 2021