801 803 000
Pomoc prawnika i ochrona prawna w przypadku pozwu lekarza TU INTER Polska

Ubezpieczenie OC lekarza a pozew sądowy. Jaka jest rola ubezpieczyciela w procesie lekarza?

Liczba spraw o błędy medyczne przeciwko lekarzom stale rośnie [1]. Choć na ryzyko roszczeń ze strony pacjentów najbardziej narażeni są lekarze wykonujący specjalizacje zabiegowe (takie jak: chirurgia ogólna, ortopedia czy ginekologia i położnictwo) [2], to taka sytuacja może spotkać tak naprawdę każdego medyka. Studia medyczne nie przygotowują do radzenia sobie w przypadku postępowań karnych czy cywilnych. A warto pamiętać, że w trakcie procesu sądowego wiele może się wydarzyć – sądy przyznają wyłączną rację pacjentom jedynie w ok. 26-43% spraw [2]. Dane z Niemiec pokazują, że bezzasadnych jest nawet 76,4% roszczeń pacjentów przeciwko lekarzom [2]. 

Aby nie zagubić się w meandrach polskiego systemu prawnego, konieczne jest skorzystanie z pomocy prawnej. Do kogo może zgłosić się lekarz pozwany przez pacjenta? Czy ubezpieczenie OC lekarza pokrywa koszty opieki prawnej? O tym wszystkim opowiemy w dalszej części tego artykułu.

Czy ubezpieczenie lekarza pokrywa koszty usług adwokata?

Każdy lekarz wykonujący swój zawód w ramach Indywidualnej Praktyki Lekarskiej musi wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej [3]. Takie obowiązkowe ubezpieczenie OC dla lekarzy pokrywa jednak tylko koszty odszkodowania i zadośćuczynienia do określonej w polisie sumy gwarancyjnej. A co z kosztami procesu sądowego czy wynagrodzeniem adwokata? Z tym wszystkim lekarz posiadający jedynie podstawowe OC zostaje pozostawiony sam sobie. 

Czy zatem lekarz zawsze musi zapłacić za porady adwokata z własnej kieszeni lub w przypadku złej kondycji finansowej w ogóle zrezygnować z usług prawnika? Nie. Rozwiązaniem jest zadbanie o wykupienie dodatkowego ubezpieczenia. W takim przypadku ubezpieczyciel pokrywa koszty wynagrodzenia adwokata reprezentującego lekarza w procesie sądowym. Zakres opieki prawnej może być jednak znacznie szerszy. Na co warto zwrócić uwagę, wybierając ubezpieczenie dla lekarza rozszerzone o ochronę prawną?

Rola ubezpieczyciela w procesie lekarza

Lekarze posiadający ubezpieczenie ochrony prawnej mogą liczyć na wsparcie ubezpieczyciela w związku z kosztami procesu sądowego. Polisa pozwala na opłacenie wynagrodzenia adwokata dla lekarza. Takie ubezpieczenie często obejmuje również:

 • koszty samego postępowania sądowego (w tym: koszty wpisu sądowego, należności dla świadków i biegłych, koszty egzekucji),
 • poręczenie majątkowe (pożyczka nieoprocentowana),
 • pokrycie ewentualnych zasądzonych roszczeń strony przeciwnej (pacjenta i/lub jego rodziny) – zgodnie z wyrokiem sądowym,
 • koszty mediacji oraz tłumaczenia dokumentów.

Ubezpieczyciel, pokrywając koszty wynagrodzenia adwokata, stosuje stawki określone przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, odpowiednio pomnożone oraz powiększone o podatek VAT.

Kwoty postępowań sądowych pokrywane przez ubezpieczyciela różnią się w zależności od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego – niektóre oferty pozwalają na pokrycie kosztów postępowań nawet do wysokości 1 mln zł w skali roku [4].

INTER Ochrona Prawna

Pakiet INTER Ochrona Prawna to kompleksowa polisa zapewniająca ochronę prawną zarówno w przypadku postępowań cywilnych, jak i karnych (w tym również spraw dotyczących naruszenia praw pacjenta). Zakres ubezpieczenia obejmuje również:

 • spory z ZUS i NFZ,
 • sprawy związane z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi,
 • ochronę prawną w postępowaniach przed sądem dyscyplinarnym. 

W zależności od wariantu polisy, ochrona może dotyczyć spraw związanych wyłącznie z życiem zawodowym lub także tych dotyczących życia prywatnego. Dodatkowymi atutami ubezpieczenia INTER Ochrona Prawna dla lekarzy są:

 • wideokonsultacje z adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym,
 • możliwość uzyskania pisemnych opinii prawnych,
 • pomoc adwokata/radcy prawnego w trakcie przesłuchania przed prokuratorem,
 • Centrum Asysty Prawnej – całodobowa infolinia dostępna przez 7 dni w tygodniu.

O szczegółach oferty można przeczytać tutaj.

Podsumowanie

Proces sądowy w związku z roszczeniami pacjenta to stresująca sytuacja, która może spotkać każdego lekarza, a liczba postępowań o błędy medyczne cały czas rośnie. Warto samemu zadbać o swój komfort i bezpieczeństwo. Dzięki odpowiedniemu ubezpieczeniu lekarz nie musi martwić się o koszty związane z procesem sądowym czy dostępnością porad prawnych –  zadba o nie jego ubezpieczyciel.

Referencje:
 1. https://izba-lekarska.pl/numer/numer-5-6-2018/bledy-medyczne-w-swietle-statystyk/ (data ostatniego dostępu: 21.07.2022)
 2. R. Tymiński, M. Serocka, Kto i ile płaci za błędy medyczne? Analiza linii orzeczniczej wydziałów cywilnych sądów powszechnych w sprawach o błąd medyczny, Ginekologia i Perinatologia Praktyczna, 2018, tom 3, nr 1, s. 32-39
 3. https://bml.pl/edukacja/lekarz-przedsiebiorca/indywidualna-praktyka-lekarska-przewodnik (data ostatniego dostępu: 21.07.2022)
 4. https://bml.pl/edukacja/lekarz-przedsiebiorca/dodatkowe-ubezpieczenia-w-indywidualnej-praktyce-lekarskiej (data ostatniego dostępu: 21.07.2022)
 5. Materiały dot. Ochrony Prawnej TU INTER