Case Study INTER: Przekroczenie sumy gwarancyjnej

Wysokość sumy gwarancyjnej, co zrobić w przypadku przekroczenia sumy gwarancyjnej?
Opis przypadku

W związku z silnym bólem w klatce piersiowej i złym samopoczuciem kobieta zgłosiła się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Lekarz dyżurny zlecił wykonanie podstawowych badań w kierunku diagnostyki zawału mięśnia sercowego. Wobec braku cech zawału rozpoznano u pacjentki neuralgię międzyżebrową lewostronną, zalecono leki przeciwbólowe i dalsze leczenie w przychodni POZ. W ciągu następnego tygodnia dolegliwości bólowe nasilały się i pacjentka jeszcze dwukrotnie korzystała z lekarskich porad ambulatoryjnych w przychodni POZ. Nie podjęto jednak postępowania diagnostycznego, a jedynie zlecano leki przeciwbólowe. Stan pacjentki znacznie się pogorszył i wezwano do chorej Zespół Ratownictwa Medycznego, w skład którego wchodził lekarz. Zdecydowano o transporcie pacjentki do szpitala, gdzie została przyjęta na oddział intensywnej terapii. Na podstawie wykonanych badań diagnostycznych rozpoznano ropniaka opłucnej. Podczas drenażu ropniaka doszło do nagłego zatrzymania krążenia i niedotlenienia mózgu, w wyniku czego chora pozostaje w stanie wegetatywnym. Pacjentka nie jest zdolna do samodzielnego funkcjonowania, wymaga pomocy we wszystkich podstawowych czynnościach życia codziennego.

Rodzina pacjentki wysunęła roszczenia za błąd w diagnozie i nieprawidłowe leczenie, ubiegając się o zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, rentę miesięczną na zwiększone potrzeby i utratę możliwości zarobkowania oraz zadośćuczynienie o łącznej wysokości roszczenia 900 000 zł.

Sprawa sądowa pozostaje w toku, natomiast sąd zabezpieczył powództwo i zobowiązał przychodnię POZ do comiesięcznej płatności renty z tytułu zwiększonych potrzeb w wysokości 2 628,54 zł. Przez ponad 6 lat trwania postępowania sądowego wypłacono rentę w łącznej wysokości 200 000 zł, co doprowadziło do wyczerpania sumy gwarancyjnej i obecnie wszystkie płatności są pokrywane przez przychodnię POZ.

Komentarz

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. określa zakres, sumy gwarancyjne i warunki obowiązkowego ubezpieczenia OC dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W przypadku podmiotów zapewniających ambulatoryjne świadczenia zdrowotne minimalna wysokość sumy gwarancyjnej to obecnie 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń [1]. Przypominamy, że w przypadku pracowników medycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę to pracodawca, czyli podmiot leczniczy, ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za nieumyślne błędy popełnione przez pracowników [2]. Suma gwarancyjna może wydawać się wystarczająca, by zapewnić sobie bezpieczeństwo. Jednak, tak jak w przedstawionym przykładzie, kwota roszczeń pacjenta może przekroczyć sumę gwarancyjną nawet już w trakcie trwania postępowania sądowego! Ryzyko istnieje szczególnie w przypadku obowiązku wypłaty comiesięcznej renty. Więcej informacji o sumach gwarancyjnych można znaleźć w artykule “Minimalne sumy gwarancyjne. Czy obowiązkowe równa się wystarczające?.

Ubezpieczenia TU INTER Polska w tej sytuacji

TU INTER Polska posiada w swojej ofercie ubezpieczeń pakiet INTER Podmioty Lecznicze, który umożliwia pełną ochronę interesów placówki medycznej. Podstawę pakietu stanowi obowiązkowe ubezpieczenie OC z możliwością podwyższenia sumy gwarancyjnej nawet do 500 tys. euro na jedno zdarzenie. W skład pakietu wchodzą również:

  • OC dobrowolne, dające możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia m.in. o szkody związane z medycyną estetyczną oraz naruszeniem praw pacjenta, 
  • INTER Ochrona Prawna, która zapewnia szeroki zakres porad prawnych oraz pokrycie kosztów obsługi prawnej,
  • INTER Ochrona HIV/WZW, ubezpieczenie po ekspozycji na zakażenie personelu placówki medycznej wirusem WZW lub HIV, z możliwością rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie NNW (w tym klauzulę agresji pacjenta).

Więcej informacji na temat pakietu INTER Podmioty Lecznicze znajdą Państwo tutaj.

Referencje
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
  2. https://izba-lekarska.pl/odpowiedzialnosc-cywilna-lekarza-w-zaleznosci-od-podstaw-udzielenia-swiadczen-zdrowotnych/ (ostatni dostęp: 07.09.2021)
Wróć na górę