801 803 000

Ubezpieczenia dla Podmiotów Leczniczych

Bądź zawsze w zgodzie z prawem.
Zobacz korzyści z nowego ubezpieczenia Ochrony Prawnej.

Pakiet INTER Podmioty Lecznicze

Prowadząc podmiot leczniczy musisz mierzyć się z zagrożeniami wynikającymi z odpowiedzialności za życie i zdrowie pacjentów oraz z codzienności związanej z prowadzeniem działalności. Wybierz pakiet ubezpieczeń dla Podmiotów Leczniczych stworzony, aby chronić interesy placówki medycznej.

Co wchodzi w skład Pakietu INTER dla Podmiotów Leczniczych?

INTER Ochrona Prawna

Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna dla Podmiotów Leczniczych to pierwszy taki produkt ubezpieczeniowy w Polsce – zapewnia szeroki zakres porad prawnych oraz pokrycie kosztów obsługi prawnej podczas sporów związanych z funkcjonowaniem podmiotu leczniczego. Dzięki dwóm wariantom ubezpieczenia możesz dostosować ochronę do swoich potrzeb.

Atuty:

 • 24h Infolinia prawna (wzory pism, weryfikacja dokumentów, informacja o kosztach sporów i procedurach sądowych, aktach prawnych, danych teleadresowych sądów, prokuratur, kancelarii, notariuszy, pomoc w ustanowieniu pełnomocnika)
 • Możliwość wyboru własnego adwokata bądź radcy prawnego, lub wykorzystanie rekomendowanej przez naszych specjalistów odpowiedniej kancelarii prawnej
 • Opinie prawne na piśmie, sygnowane przez adwokata lub radcę prawnego
 • Porady w zakresie prawa podatkowego

OC Obowiązkowe

OC Obowiązkowe adresowane do podmiotów leczniczych. Zakres, sumy gwarancyjne i warunki ubezpieczenia zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Ubezpieczeniem OC Obowiązkowym objęte są szkody powstałe w następstwie działania lub zaniechania działania, wyrządzone podczas udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Atuty:

 • Ochrona przed finansowymi skutkami szkód powstałych w trakcie wykonywania czynności zawodowych
 • Suma gwarancyjna nawet do 200 000 euro na jedno zdarzenie

OC Dobrowolne

OC Dobrowolne dedykowane Podmiotom Leczniczym, aby zabezpieczyć wszystkie sfery prowadzonej działalności leczniczej. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć m.in. o szkody związane z medycyną estetyczną oraz naruszeniem praw pacjenta.

Atuty:

 • Możliwość dokupienia klauzuli medycyny estetycznej
 • Ubezpieczenie OC Pracodawcy
 • Odpowiedzialność za szkody w sprzęcie medycznym

INTER Ochrona HIV/WZW

INTER Ochrona HIV/WZW to ubezpieczenie poekspozycyjne związane z zakażeniem się personelu wirusem WZW lub HIV, z możliwością rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie NNW. W ramach ubezpieczenia umożliwiamy szybkie sfinansowanie koniecznych badań oraz kosztów leków antyretrowirusowych i wypłatę świadczenia finansowego w przypadku zakażenia. Ubezpieczenie można rozszerzyć o unikatową ochronę na wypadek agresji pacjenta.

Atuty:

 • Wysokie sumy ubezpieczenia – nawet do 200 000 zł.
 • Ochrona przez 24 godziny
 • Możliwość wykupienia ochrony w przypadku Agresji Pacjenta.

Najczęściej zadawane pytania

W ramach wariantu A zapewnimy Ci 24h infolinię prawną (wzory pism, weryfikacja dokumentów) oraz pomoc i zwrot kosztów prawnych w przypadku dochodzenia odszkodowań przez Twój podmiot leczniczy lub w przypadku roszczeń skierowanych przeciwko Twojej placówce.
W ramach wariantu B dodatkowo zapewnimy Ci pomoc i zwrot kosztów prawnych w zakresie rozszerzonym m.in. o spory z NFZ, sprawy karne, pracownicze, dotyczące ubezpieczeń społecznych oraz związanych z nieruchomością, w której wykonywana jest działalność lecznicza podmiotu. Możliwość skorzystania z przygotowania dokumentów prawnych oraz wideoporad prawnych z adwokatem lub doradcą podatkowym.
Musisz zgłosić się do naszego Centrum Asysty Prawnej dzwoniąc na nr +48 22 333 77 00 (czynne całą dobę, cały rok: 24h/24h, 7d/7d) lub wysyłając maila: interpolska@opiekaprawna.pl
Wybierając Pakiet dla Podmiotów Leczniczych otrzymujesz kompleksową i profesjonalną ochronę, która zabezpieczy wszystkie sfery funkcjonowania podmiotu leczniczego. Kupując w Pakiecie zyskujesz zniżki przy OC Obowiązkowym.
Jeżeli zarejestrowałeś swoją działalność u Wojewody jako podmiot leczniczy (lub zamierzasz ją zarejestrować) zobowiązany jesteś do posiadania OC Obowiązkowego.
Tak, OC Obowiązkowe możesz nabyć bezpośrednio u naszego Agenta.
Przestrzeganie praw pacjenta jest obowiązkiem osób wykonujących zawód medyczny. Ubezpieczenie obejmuje naruszenie następujących praw, m.in.: prawa do informacji o stanie zdrowia i zachowania tajemnicy, poszanowania godności, intymności i życia prywatnego.
Klauzula Agresji Pacjenta jest ochroną dla osób, które padły ofiarą agresji pacjenta podczas wykonywania czynności zawodowych. W przypadku fizycznej napaści wypłacamy jednorazowe świadczenie pieniężne.

Możesz być tym również zainteresowany

Ochrona życia dla Firm

INTER Grupa Plus to kompleksowy program grupowego ubezpieczenia na życie dedykowany podmiotom leczniczym i firmom zatrudniającym już od 3 pracowników.
Ubezpieczenie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Ochrona majątku dla Firm

Prowadzisz podmiot leczniczy? Chcesz zadbać o bezpieczeństwo swojego biznesu, skorzystaj z oferty dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Dokumenty do pobrania