Nowości w pakiecie ubezpieczeń dla podmiotów leczniczych

Ubezpieczenie OC dla podmiotów medycznych.

W poniższym artykule przedstawimy nowości, które wprowadziliśmy w pakiecie ubezpieczeń przeznaczonym dla podmiotów medycznych. Nieustannie zmieniamy się dla Państwa, tak by podążać za dynamiczną sytuacją w ochronie zdrowia i odpowiadać na aktualne potrzeby osób pracujących w tym sektorze.

Wyższe sumy gwarancyjne w obowiązkowym ubezpieczeniu OC

Obowiązek zawarcia i zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez podmiot leczniczy określone są przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. Jednak minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC pozostają niezmienione od 2011 roku!

Dla przypomnienia, minimalne sumy gwarancyjne wynoszą [1]:

  • 100 tys. euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i 500 tys. euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń – podmioty lecznicze udzielające szpitalnych świadczeń zdrowotnych
  • 75 tys. euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i 350 tys. euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń – podmioty lecznicze świadczące świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, zarówno stacjonarne całodobowe (np. sanatoria, hospicja) jak i ambulatoryjne

Biorąc pod uwagę możliwą wysokość roszczeń pacjentów i ryzyko wyczerpania sumy gwarancyjnej, zasadne jest posiadanie polisy o wyższej niż wymagana sumie gwarancyjnej. Przygotowaliśmy dla Państwa jedyną na rynku ofertę z proponowaną sumą gwarancyjną 500 tys. euro na jedno zdarzenie.

Szeroki zakres ochrony

Należy pamiętać, że obowiązkowe ubezpieczenie OC nie obejmuje swoim zakresem wszystkich aspektów prowadzonej działalności i czynności wykonywanych przez personel placówki m.in. szkód związanych z medycyną estetyczną, chirurgią plastyczną wykonywaną w celu poprawy wyglądu czy uszkodzeniem mienia. Dlatego warto pomyśleć o dobrowolnym ubezpieczeniu OC. INTER, jako jedyny ubezpieczyciel na polskim rynku, oferuje podmiotom medycznym klauzulę uwzględniającą naruszenie praw pacjenta z sumą do 25 tys. euro.

Bezpieczeństwo pracowników na pierwszym miejscu

Prowadzenie podmiotu leczniczego to nie tylko odpowiedzialność związana z ochroną przed roszczeniami pacjentów i ich rodzin, ale także zadbanie o swoich pracowników. Agresja pacjentów wobec personelu medycznego to niestety powszechne zjawisko, najczęściej dotykające ratowników medycznych, lekarzy i pielęgniarzy. Najczęściej przybiera ona formę agresji słownej t.j. podniesiony głos, wulgaryzmy czy lekceważące wyrażanie się o personelu, ale według badania z 2015 r. ok. 20% ankietowanych pracowników medycznych doświadczyło przemocy fizycznej [2]. Do zadań prowadzącego podmiot leczniczy należy zapewnienie swoim pracownikom komfortowego i bezpiecznego miejsca pracy. Nie wszystkich sytuacji da się jednak uniknąć. W takich wypadkach proponujemy ubezpieczenie, które w przypadku fizycznego ataku na Państwa personel zapewni im wypłatę świadczenia w wysokości do 5 000 zł.

Ze szczegółami Pakietu INTER Podmioty Lecznicze mogą Państwo zapoznać się tutaj lub skontaktować się z jednym z naszych Agentów w celu uzyskania dalszych informacji.

Referencje

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
  2. Daniela Grudzień “Opinie personelu medycznego na temat zachowań agresywnych pacjentów” Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 4 (45) 2015
Wróć na górę