801 803 000

Blog

Błąd medyczny a przedawnienie roszczenia.

Czy szkoda spowodowana przez lekarza ulega przedawnieniu?

20 stycznia 2023

Pozew placówki medycznej przeciwko lekarzowi - przykłady

INTER case study: pozew placówki medycznej przeciwko lekarzowi

7 grudnia 2022

Niezawinione zdarzenia dentystyczne BLOG

Klauzula 13 – niezadowolony pacjent a zakres ubezpieczenia dentysty

16 listopada 2022

Odpowiedzialnosc cywilna lekarza w trakcie stazy zagranicznych BLOG

Staż zagraniczny w trakcie rezydentury – odpowiedzialność cywilna lekarza

3 listopada 2022

Lekarski Staz Podyplomowy BLOG

Obowiązki i kompetencje lekarza stażysty

26 października 2022

OC Lekarza wykonującego wolontariat

Odpowiedzialność cywilna lekarza pracującego w ramach wolontariatu

5 października 2022

Ubezpieczenie eksperymentu medycznego leczniczego, badawczego dla: podmiot leczniczy, uczelnia, instytut badawczy, lekarz.

Ubezpieczenie eksperymentu medycznego

26 sierpnia 2022

Ochrona prawna dla osób wykonujących zawód medyczny, pozew lekarza.

Czy w razie pozwu zawsze musi dojść do procesu w sądzie?

17 sierpnia 2022

Pomoc prawnika i ochrona prawna w przypadku pozwu lekarza TU INTER Polska

Ubezpieczenie OC lekarza a pozew sądowy. Jaka jest rola ubezpieczyciela w procesie lekarza?

10 sierpnia 2022

Ubezpieczenie OC obowiązkowe dla lekarzy, indywidualna praktyka, pierwszy kontrakt.

Umowa cywilnoprawna – Pierwszy kontrakt – na co zwrócić uwagę, zawierając umowę?

27 lipca 2022