801 803 000
Ochrona prawna dla osób wykonujących zawód medyczny, pozew lekarza.

Czy w razie pozwu zawsze musi dojść do procesu w sądzie?

Pracownicy ochrony zdrowia niewątpliwie liczą się z tym, że mogą zostać pozwani do sądu przez pacjentów. Niestety, na drodze zawodowej może to spotkać każdego lekarza czy lekarkę. Rozwiązaniem umożliwiającym uniknięcie rozprawy w sądzie jest polubowne zakończenie sprawy, czyli pójście na ugodę. 

Złożenie przez pacjenta pozwu do sądu jest równoznaczne z wszczęciem procesu. Niemniej, często spory można rozwiązać jeszcze na drodze przedsądowej – jest to możliwe w przypadku otrzymania pisma przedprocesowego. Wtedy można dążyć do rozstrzygnięcia sprawy na drodze ugody. Co zrobić, by zwiększyć szanse na polubowne rozwiązanie konfliktu?

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Proces w sądzie cywilnym jest jedną z podstawowych dróg w walce o odszkodowanie za błąd medyczny. Z tego powodu warto zrobić wszystko, aby się przed tym zabezpieczyć. Jak pracować z pacjentami, aby zmniejszyć szanse na bycie oskarżonym?

Istotnym elementem zabezpieczania się przed pozwami sądowymi jest prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej. Opisywaliśmy tę tematykę we wpisie Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej – jak prawidłowo tworzyć dokumentację medyczną?.

Oczywiście, rzetelne wypełnianie swoich obowiązków zmniejsza ryzyko wszelkich błędów do minimum. Równie istotne jest jednak dokładne prowadzenie dokumentacji medycznej. Otrzymanie pozwu zawsze jest stresujące. Można jednak ograniczyć nerwy, mając dokumenty, które negują skierowane przeciwko personelowi medycznemu oskarżenia.

W środowisku prawniczym często mówi się, że „lepsza jest najgorsza ugoda, niż najlepszy wyrok sądowy”. Można stwierdzić, że nie inaczej jest w świecie pozwów o tematyce medycznej. Należy jednak pamiętać, aby nie zgadzać się na warunki obiektywnie niesprawiedliwe. Trzeba stać po stronie prawdy – a tę najlepiej mieć udokumentowaną.

Nie wszystko da się przewidzieć — co zrobić w razie pozwu?

Prawda jest taka, że każdy pracownik ochrony zdrowia może zostać pozwany. Nawet jeśli w istocie nie popełnił błędu medycznego. W takim przypadku zwykle najkorzystniejsze jest ugodowe załatwienie sprawy i próba polubownego rozwiązania konfliktu. Jest to możliwe już na drodze przedsądowej. Zawarcie ugody odbywa się na drodze mediacji lub przed sądem.

Zawsze lepiej pójść na ugodę

Nawet w przypadku wytoczenia powództwa, pójście na ugodę jest korzystne z kilku powodów. Przede wszystkim, możliwe jest jej zawarcie jeszcze przed rozprawą w sądzie. Takie postępowanie oznacza poniesienie niższych kosztów, zaangażowanie mniejszej ilości zasobów (w tym czasu), a także możliwość mniej sformalizowanego zawarcia porozumienia.

Polubowne rozwiązywanie spraw jest trendem, jaki da się zaobserwować w sprawach dotyczących błędów medycznych. Jeszcze parę lat temu wskazywano, że w ledwie 1,6% spraw o odszkodowania wytoczonych sektorowi ochrony zdrowia zawarto ugodę [1]. Obserwowano również, że szpitale prywatnie chętniej godziły się na ugodowe rozwiązywanie konfliktów niż jednostki publiczne [2].

Coraz częściej mówi się jednak o tym, że mediacje są korzystne zarówno dla pacjenta, jak i szpitala [3] – zdecydowanie skraca to czas rozpatrzenia sprawy, często oznacza również poniesienie znacznie mniejszych kosztów.

Wojewódzkie Komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

W kontekście polubownego rozwiązywania konfliktów dotyczących pacjentów i lekarzy należy pamiętać o istnieniu Wojewódzkich Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Organy te umożliwiają pacjentom uzyskanie ugody, często w czasie dużo krótszym niż w przypadku sprawy sądowej [4]. 

Co istotne, w razie zaakceptowania zaproponowanej kwoty zadośćuczynienia lub odszkodowania, droga sądowa zostanie zamknięta. Warto pamiętać więc o istnieniu takiego organu, również z perspektywy personelu medycznego. Więcej informacji na ten temat mogą Państwo odnaleźć w biuletynach strony Rzecznika Praw Pacjenta.

Podsumowanie

Błędów medycznych najlepiej jest unikać. Jeśli jednak takie się wydarzą lub zostanie się o nie posądzonym, warto poszukiwać ugody. Proces w sądzie i rozprawa to nic przyjemnego — można tego uniknąć poprzez polubowne rozwiązanie sporu. Droga ta zwykle jest korzystna dla obu stron, pozwalając oszczędzić czas, pieniądze i nerwy.

We wszelkich sytuacjach kryzysowych trudno jest poruszać się po omacku. Zwłaszcza, jeśli dotyczą one prawa, wraz ze specjalistycznym słownictwem czy szczegółowo opisanymi procedurami. Z tego powodu w naszej ofercie dostępny jest pakiet INTER Ochrona Prawna. Zapewnia on kompleksowe wsparcie prawne z możliwością konsultacji skomplikowanych spraw z prawnikami.

Ubezpieczenie pozwoli nie tylko na lepsze zorientowanie się w trudnej sytuacji, jaką jest pozew. W przypadku braku zawarcia ugody znacznie zmniejszy koszta postępowania sądowego – w tym wynagrodzenie adwokata czy radcy prawnego.

Referencje
  1. https://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Szpitale-publiczne-nie-chca-isc-na-ugode-z-pacjentem,160390,2.html (ostatni dostęp: 21.07.2022 r.)
  2. https://www.prawo.pl/zdrowie/ugoda-sposobem-na-odszkodowanie-za-blad-medyczny,294940.html (ostatni dostęp: 21.07.2022 r.)
  3. https://politykazdrowotna.com/artykul/personel-medyczny-coraz-bardziej-ugodowy/823493 (ostatni dostęp: 21.07.2022 r.)
  4. https://www.gov.pl/web/rpp/wojewodzkie-komisje-ds-orzekania-o-zdarzeniach-medycznych (ostatni dostęp: 21.07.2022 r.)