801 803 000

Blog

Naruszenie praw i roszczenia pacjenta, ochrona prawna dla lekarzy.

Prawa pacjenta – o co najczęściej skarży pacjent?

22 lipca 2022

Ochrona prawna dla lekarza i prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej – jak prawidłowo tworzyć dokumentację medyczną?

6 lipca 2022

Ubezpieczenie obowiązkowe i dobrowolne OC dla lekarzy.

Pakiet INTER Lekarz – OC Dobrowolne

11 maja 2022

OC Dobrowolne dla lekarzy z zakresem uszkodzenia sprzętu medycznego

Wzrastająca odpowiedzialność lekarzy w dobie gwałtownego rozwoju nowych technologii medycznych

27 kwietnia 2022

zasady minimalizowania ryzyk

Przychodzi lekarz do prawnika – zasady minimalizowania ryzyk

10 lutego 2022

Ratownictwo medyczne - ścieżka zawodowa wysokiego ryzyka

Ratownictwo medyczne – ścieżka zawodowa wysokiego ryzyka

24 listopada 2021

Ubezpieczenie OC dla podmiotów medycznych.

Nowości w pakiecie ubezpieczeń dla podmiotów leczniczych

15 listopada 2021

Poradnik dla studenta, ubezpieczenie obowiązkowe OC i obowiązki.

Ubezpieczeniowy poradnik studenta kierunku medycznego

13 października 2021

Ubezpieczenie na życie, zdrowotne, OC i mieszkania, domu dla personelu medycznego.

Kompleksowe ubezpieczenia dla lekarzy – wyzwanie na miarę XXI w.

9 września 2021

Ubezpieczenie dla medyków, OC, nieruchomości, podróżne.

Obowiązkowe OC i ubezpieczenia dodatkowe – kompleksowa opieka dla pracowników ochrony zdrowia

30 kwietnia 2021