Ratownictwo medyczne – ścieżka zawodowa wysokiego ryzyka

Ratownictwo medyczne - ścieżka zawodowa wysokiego ryzyka

Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2019 roku zespoły ratownictwa medycznego (ZRM) udzieliły świadczeń zdrowotnych na miejscu zdarzenia ponad 3,1 mln osób [1]. Ponad 75% ZRM stanowią zespoły podstawowe, oparte wyłącznie na ratownikach medycznych. Wraz z nadejściem pandemii COVID-19 ratownicy medyczni stali się jeszcze ważniejszym ogniwem w łańcuchu przeżycia pacjentów. Nierzadko przedstawiciele tego zawodu, stojąc na pierwszej linii i udzielając profesjonalnych świadczeń medycznych, narażają swoje zdrowie i życie. Jak wygląda system ratownictwa medycznego w Polsce? Jakie wyzwania czekają na przedstawicieli tej grupy zawodowej? W jaki sposób zadbać o swoje bezpieczeństwo, będąc ratownikiem medycznym? Na wszystkie te pytania odpowiemy w dzisiejszym artykule. 

Wyboista droga formowania ratownictwa medycznego

Formowanie ratownictwa medycznego w Polsce było procesem wieloetapowym. Pierwsze pogotowie ratunkowe w naszym kraju powstało w 1891 r. w Krakowie. Następnie przez dziesięciolecia udoskonalano jego formę. Aktualnie działający system zaczął nabierać swojego kształtu w latach 90. XX wieku, wzorujące się na systemach zachodnioeuropejskich [2]. 

Podstawą prawną obecnie działającego systemu ratownictwa medycznego jest ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym [3]. W 2019 roku, z 1 577 zespołów ratownictwa medycznego, 1 208 stanowiły zespoły podstawowe, których przedstawicielami jesteście. Polskie ratownictwo medyczne opiera swoje funkcjonowanie na zawodzie ratowników medycznych. Ich wiedza i doświadczenie są kluczowym ogniwem medycyny stanów nagłych, a obecność ratownictwa medycznego czy to w szpitalach, czy pogotowiach albo na miejscach katastrof jest niezbędne do prawidłowej pracy całego systemu ochrony zdrowia. O czym należy pamiętać, będąc ratownikiem medycznym?

Ratownictwo medyczne – warunki pracy inne niż wszędzie

Poza wyjazdowymi zespołami ratownictwa medycznego, które tworzą pracujący w nich przedstawiciele tego zawodu, ratownicy pracują również w oddziałach szpitalnych, najczęściej w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR). To ratownicy medyczni są pierwszymi osobami na miejscu wypadku komunikacyjnego, udzielają pomocy pacjentom w stanach nagłych, które rozwinęły się w domu, ale także odpowiadają za pierwsze badanie pacjenta przy przyjęciu na SOR. 

W związku z tym, że to ratownicy medyczni są najczęściej pierwszym ogniwem reprezentującym zawody medyczne, są narażeni na stawianie czoła sytuacjom nieprzewidzianym. W badaniu: “Problematyka agresji wobec ratowników medycznych w zespołach ratownictwa medycznego”, 96 % ankietowanych ratowników medycznych powiedziało, że w przeciągu ostatniego roku spotkało się z jakąś formą agresji ze strony pacjenta. Co więcej, stres, będący czynnikiem obciążającym zdrowie psychiczne przedstawicieli ratownictwa medycznego, nie jest jedynym potencjalnym zagrożeniem w tej grupie zawodowej. Do czynników niebezpiecznych, z którymi na co dzień w swojej pracy spotykają się ratownicy medyczni, zaliczyć możemy m.in: 

 • drobnoustroje chorobotwórcze, 
 • zakaźny materiał biologiczny pacjentów, 
 • gazy medyczne, 
 • nieprzewidywalne, często niebezpieczne warunki wykonywania czynności ratunkowych, 
 • “dyżurową” formę pracy. 

Wszystkie te elementy w sposób bezpośredni mogą odbijać się na życiu i zdrowiu przedstawicieli ratownictwa medycznego. Czy istnieje sposób na zapobiegnięcie, możliwie katastrofalnym w skutkach, sytuacjom?

Za wysokim ryzykiem powinno iść odpowiednie ubezpieczenie

Podstawowa zasada ratownictwa mówi, że “dobry ratownik to żywy ratownik”. Fundamentem efektywnej, skutecznej i niezagrażającej zdrowiu pracy, jest podążanie za wytycznymi. Niestety, nierzadko mimo najlepiej wykonanych czynności, pojawiają się nieprzewidziane elementy, które wpływają na zdrowie i życie ratownika medycznego. W tej sytuacji kluczowe jest posiadanie wcześniejszych zabezpieczeń. Jednym z nich jest profesjonalne i dostosowanie do potrzeb zawodu ubezpieczenie. W TU INTER Polska od lat zajmujemy się tworzeniem pakietów ubezpieczeniowych dla  pracowników sektora medycznego. Jednym z naszych sztandarowych produktów jest pakiet INTER Ratownik Medyczny, który zawiera w sobie ochronę ubezpieczeniową zaprojektowaną specjalnie dla tego zawodu.

W pakiecie zawarliśmy, m.in:

 • INTER Ochronę HIV/WZW,
 • INTER Ochronę Prawną,
 • OC Dobrowolne. 

Wszystko to po to, by w tych nietypowych warunkach pracy, na jakie narażeni są ratownicy medyczni, zapewnić maksimum komfortu i bezpieczeństwa. 

Jeśli jesteś zainteresowany/a naszymi usługami i pakietem INTER Ratownik Medyczny, zapraszamy na naszą stronę internetową i do kontaktu z agentami, którzy pomogą przygotować polisę zaprojektowaną do Twoich potrzeb. 

Referencje

 1. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/pomoc-dorazna-i-ratownictwo-medyczne-w-2019-roku,14,4.html (ostatni dostęp: 7.10.2021 r.)
 2. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20061911410/U/D20061410Lj.pdf (ostatni dostęp: 7.10.2021 r.)
 3. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000587/O/D20160587.pdf (ostatni dostęp: 7.10.2021 r.)
Wróć na górę