Odpowiedzialność ratownika w razie uszkodzenia karetki i nie tylko

Ratownicy medyczni wykonują ciężką i odpowiedzialną pracę. Udzielają pomocy często w pośpiechu, na nieznanym terenie, często w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Nierzadko spotykają się z ekstremalnymi sytuacjami, co wiąże się z ogromnym stresem i możliwymi nieprzewidzianymi, niebezpiecznymi zdarzeniami.

Podczas akcji ratunkowej, ratownik jest narażony na przemoc werbalną oraz fizyczną. Agresji może doświadczyć ze strony pacjenta, który jest pobudzony psychofizycznie z powodu dolegliwości bólowych lub objawów psychotycznych. Agresorami mogą też stać się świadkowie zdarzenia, których zachowanie jest efektem np. strachu o zdrowie i życie bliskiej im osoby.

Kolejną, trudną dla ratowników kwestią, jest możliwość popełnienia błędu medycznego czy – także niezamierzone – naruszenie praw pacjenta i związane z tymi sytuacjami konsekwencje prawne.

Praca w pośpiechu, z wykorzystaniem ostrych narzędzi, sprzyja możliwości zranienia i zakażenia krwiopochodnego. W warunkach pracy pogotowia ratunkowego i SOR-u, nie da się uniknąć narażenia na materiał potencjalnie zakaźny taki jak krew, mocz i inne płyny ustrojowe.

Poważniejsze skutki mogą nieść ze sobą także wypadki komunikacyjne. Jazda karetką z pacjentem w ciężkim stanie odbywa się z dużą prędkością, a towarzyszący temu stres wpływa na zdolność podejmowania decyzji przez kierowcę, który na podstawie Kodeksu Pracy[1], odpowiada finansowo za powstałą w pojeździe szkodę. “Pracownik, który wyrządził pracodawcy szkodę wskutek nieumyślnego niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, ponosi odpowiedzialność w ograniczonej wysokości. Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.[2]

Mając na uwadze bezpieczeństwo ratowników medycznych, stanowiących niezbędny fundament procesu ratowania życia ludzkiego, TU INTER Polska S.A. oferuje wyspecjalizowane pakiety ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie dla Ratownika

Niezależnie od formy zatrudnienia, jeśli udzielasz świadczeń medycznych, z pewnością zainteresuje Cię ubezpieczenie OC Dobrowolne. Obejmuje ono szeroką ochroną konsekwencje powstałe w wyniku:

  • błędów medycznych – szczególnie w sytuacji nieprawidłowo przeprowadzonej akcji reanimacyjnej,
  • uszkodzenia mienia pacjenta,
  • szkody w powierzonym przez jednostkę pogotowia sprzęcie, np. karetce pogotowia lub sprzęcie medycznym.

Klauzula ‘Naruszenie praw pacjenta’ chroni ratownika w przypadku roszczeń poszkodowanego. Może do nich dojść w wyniku np. niedopuszczenia do pacjenta jego najbliższej rodziny podczas wykonywania procedur medycznych lub wypowiedzenie się ratownika w obecności osób trzecich na temat stanu zdrowia chorego.

W zawodzie ratownika medycznego zdarzają się sytuacje, w których niezbędna jest pomoc prawnika. Przewidzieliśmy taką ewentualność – ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna zapewni pokrycie kosztów obsługi prawnej oraz szybką pomoc prawną dla osób wykonujących zawód medyczny. Dzięki dwóm wariantom ubezpieczenia – ochrona zawodu oraz ochrona zawodu i życia prywatnego – możesz dostosować zakres do swoich potrzeb. Innowacyjny dodatek, jakim jest włączenie do ubezpieczenia ochrony prawnej życia prywatnego, zapewnia pomoc prawną ubezpieczonemu, nawet gdy nie jest ona związana z wykonywaniem czynności zawodowych.

Jesteśmy świadomi niebezpieczeństw i wyzwań, z którymi zmagasz się każdego dnia, dlatego już dziś skorzystaj z naszego ubezpieczenia. Zazpoznaj się z ofertą: https://interpolska.pl/sluzba-zdrowia/ratownik-medyczny/


[1] https://krakow.dlawas.info/wiadomosci/ratownicy-twierdza-ze-placa-za-uszkodzenia-karetek/cid,9963,a [dostęp: 27.07.2020]

[2] https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/164454/ul%20OdpowiedzMaterPracown%20Internet.pdf [dostęp: 27.07.2020]

Wróć na górę