801 803 000
Odpowiedzialnosc ratownika w razie uszkodzenia karetki i nie tylko

Odpowiedzialność ratownika w razie uszkodzenia karetki i nie tylko

Ratownicy medyczni wykonują ciężką i odpowiedzialną pracę. Udzielają pomocy często w pośpiechu, na nieznanym terenie, często w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Nierzadko spotykają się z ekstremalnymi sytuacjami, co wiąże się z ogromnym stresem i możliwymi nieprzewidzianymi, niebezpiecznymi zdarzeniami.

Podczas akcji ratunkowej, ratownik jest narażony na przemoc werbalną oraz fizyczną. Agresji może doświadczyć ze strony pacjenta, który jest pobudzony psychofizycznie z powodu dolegliwości bólowych lub objawów psychotycznych. Agresorami mogą też stać się świadkowie zdarzenia, których zachowanie jest efektem np. strachu o zdrowie i życie bliskiej im osoby.

Kolejną, trudną dla ratowników kwestią, jest możliwość popełnienia błędu medycznego czy – także niezamierzone – naruszenie praw pacjenta i związane z tymi sytuacjami konsekwencje prawne.

Praca w pośpiechu, z wykorzystaniem ostrych narzędzi, sprzyja możliwości zranienia i zakażenia krwiopochodnego. W warunkach pracy pogotowia ratunkowego i SOR-u, nie da się uniknąć narażenia na materiał potencjalnie zakaźny taki jak krew, mocz i inne płyny ustrojowe.

Poważniejsze skutki mogą nieść ze sobą także wypadki komunikacyjne. Jazda karetką z pacjentem w ciężkim stanie odbywa się z dużą prędkością, a towarzyszący temu stres wpływa na zdolność podejmowania decyzji przez kierowcę, który na podstawie Kodeksu Pracy[1], odpowiada finansowo za powstałą w pojeździe szkodę. “Pracownik, który wyrządził pracodawcy szkodę wskutek nieumyślnego niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, ponosi odpowiedzialność w ograniczonej wysokości. Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.[2]

Mając na uwadze bezpieczeństwo ratowników medycznych, stanowiących niezbędny fundament procesu ratowania życia ludzkiego, TU INTER Polska S.A. oferuje wyspecjalizowane pakiety ubezpieczeniowe.

Ratowniku!

Niezależnie od formy zatrudnienia, jeśli udzielasz świadczeń medycznych, z pewnością zainteresuje Cię ubezpieczenie OC Dobrowolne. Obejmuje ono szeroką ochroną konsekwencje powstałe w wyniku:

  • błędów medycznych – szczególnie w sytuacji nieprawidłowo przeprowadzonej akcji reanimacyjnej,
  • uszkodzenia mienia pacjenta,
  • szkody w powierzonym przez jednostkę pogotowia sprzęcie, np. karetce pogotowia lub sprzęcie medycznym.

Dobrowolne Ubezpieczenie OC dostępne jest w 2 wariantach:

  • podstawowym, gdzie suma ubezpieczenia wynosi 50 000 EUR z rozszerzeniem “Odpowiedzialność za szkody w karetkach”,
  • rozszerzonym, gdzie suma ubezpieczenia wynosi 200 000 EUR, a ochrona dotyczy także ewentualnych roszczeń z tytułu naruszenia praw pacjenta

Klauzula ‘Naruszenie praw pacjenta’ chroni ratownika w przypadku roszczeń poszkodowanego. Może do nich dojść w wyniku np. niedopuszczenia do pacjenta jego najbliższej rodziny podczas wykonywania procedur medycznych lub wypowiedzenie się ratownika w obecności osób trzecich na temat stanu zdrowia chorego.

W zawodzie ratownika medycznego zdarzają się sytuacje, w których niezbędna jest pomoc prawnika. Przewidzieliśmy taką ewentualność – ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna zapewni pokrycie kosztów obsługi prawnej oraz szybką pomoc prawną dla osób wykonujących zawód medyczny. Dzięki dwóm wariantom ubezpieczenia – ochrona zawodu oraz ochrona zawodu i życia prywatnego – możesz dostosować zakres do swoich potrzeb. Innowacyjny dodatek, jakim jest włączenie do ubezpieczenia ochrony prawnej życia prywatnego, zapewnia pomoc prawną ubezpieczonemu, nawet gdy nie jest ona związana z wykonywaniem czynności zawodowych.

Jesteśmy świadomi niebezpieczeństw i wyzwań, z którymi zmagasz się każdego dnia, dlatego już dziś skorzystaj z naszego ubezpieczenia. Zazpoznaj się z ofertą: https://interpolska.pl/sluzba-zdrowia/ratownik-medyczny/


[1] https://krakow.dlawas.info/wiadomosci/ratownicy-twierdza-ze-placa-za-uszkodzenia-karetek/cid,9963,a [dostęp: 27.07.2020]

[2] https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/164454/ul%20OdpowiedzMaterPracown%20Internet.pdf [dostęp: 27.07.2020]