801 803 000
Ratownik medyczny ubezpieczenie zawodowe INTER

Ubezpieczenia dla Ratowników Medycznych i Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

 • Jesteś ratownikiem medycznym lub ratownikiem kpp?
 • Czy w swojej pracy jesteś narażony na atak ze strony agresywnego pacjenta?
 • Odpowiadasz za uszkodzenie karetki lub sprzętu medycznego?

Skorzystaj z jedynej, niepowtarzalnej oferty ubezpieczeń dedykowanych ratownikom medycznym i ciesz się pełną ochroną ubezpieczeniową.

Kup Pakiet Online

Pakiet INTER Ratownik Medyczny

Poznaj dedykowany pakiet ubezpieczeń przygotowany specjalnie dla Ratowników Medycznych i Ratowników Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Zawód ratownika medycznego wiąże się z ogromnym stresem i odpowiedzialnością. Konsekwencje pracy w ekstremalnych warunkach mogą być odczuwalne zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.
Kupując ubezpieczenie zaufaj specjalistom i wybierz pakiet INTER Ratownik Medyczny stworzony przy współpracy ze środowiskiem Ratowników Medycznych.

OC Dobrowolne

OC Dobrowolne skierowane jest do Ratowników Medycznych i Ratowników Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy udzielających świadczeń niezależnie od formy zatrudnienia. Ochroną objęte są konsekwencje powstałe w wyniku błędów medycznych oraz szkody w mieniu pacjenta.

Atuty:

 • Sumy gwarancyjne nawet do 200 000 €, a do 250 000 € u Agenta
 • Odpowiedzialność za szkody w sprzęcie medycznym i niemedycznym do 25 000 €, w tym w karetce/ ambulansie do 5 000 €
 • Ubezpieczenie naruszenia praw pacjenta

Ochrona Prawna

Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna zapewnia pokrycie kosztów obsługi prawnej oraz szybką pomoc prawną dla osób wykonujących zawód medyczny. Dzięki dwóm wariantom ubezpieczenia możesz dostosować ochronę do swoich potrzeb.

Atuty:

 • Natychmiastowa reakcja Centrum Asysty Prawnej – infolinia czynna 24/7
 • Porady prawne zawsze w formie opinii prawnej na piśmie
 • Wideo porady radcy prawnego i doradcy podatkowego
 • Pokrycie kosztów wynagrodzenia adwokata, opłat sądowych, należności dla biegłych i świadków
 • Dwa warianty do wyboru: wariant ochrona zawodu oraz wariant ochrona zawodu i życia prywatnego

Ekspozycja zawodowa HIV/WZW

Ubezpieczenie poekspozycyjne związane z zakażeniem się wirusem WZW lub HIV, z możliwością rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie NNW. W ramach ubezpieczenia umożliwiamy szybkie sfinansowanie koniecznych badań oraz kosztów leków antyretrowirusowych i wypłatę świadczenia finansowego w przypadku zakażenia. Ubezpieczenie można rozszerzyć o unikatową ochronę na wypadek agresji pacjenta.

Atuty:

 • Wysokie sumy ubezpieczenia – nawet do 200 000 zł.
 • Ochrona przez 24 godziny
 • Ochrona w przypadku Agresji Pacjenta w standardzie.

Przegląd korzyści w wariantach ubezpieczenia INTER dla Ratowników Medycznych

Ochrona w Miejscu Pracy Ochrona w Pracy
i Życiu prywatnym
Dobrowolna Odpowiedzialność Cywilna 50 000 euro / 50 000 euro z rozszerzeniem odpowiedzialność za szkody w karetkach 200 000 euro / 200 000 euro z rozszerzeniem odpowiedzialność za szkody w karetkach i naruszenie praw pacjenta
Ochrona Prawna Ochrona zawodu Ochrona zawodu i życia prywatnego
Wypłata z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadkówicon correct
Ochrona HIV/WZW Ochrona przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny z rozszerzeniem o klauzulę agresji pacjenta Ochrona przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny z rozszerzeniem o klauzulę agresji pacjenta. Wyższe limity odpowiedzialności.

Najczęściej zadawane pytania

Tak, w ubezpieczeniu OC Dobrowolnym jest możliwość rozszerzenia ochrony o szkody powstałe w karetkach.
Ubezpieczenie OC Dobrowolne możesz rozszerzyć u Agenta o zabezpieczenie na wypadek szkód wyrządzonych podczas udzielania pomocy poza granicami RP oraz podczas transportu medycznego pacjenta z zagranicy.
Przestrzeganie praw pacjenta jest obowiązkiem osób wykonujących zawód medyczny. Ubezpieczenie obejmuje naruszenie następujących praw, m.in.: prawa do informacji o stanie zdrowia i zachowania tajemnicy, poszanowania godności, intymności i życia prywatnego.
Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna w wariancie ochrona zawodu zapewni Ci ochronę interesów prawnych w życiu zawodowym, zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych (w tym z tytułu naruszenia praw pacjenta). W ramach ubezpieczenia zyskasz ponadto ochronę w zakresie sporów z ZUS i NFZ, w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także ochronę prawną w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym.
Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna w wariancie ochrona zawodu zapewni Ci ochronę interesów prawnych w życiu zawodowym, zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych (w tym z tytułu naruszenia praw pacjenta). W ramach ubezpieczenia zyskasz ponadto ochronę w zakresie sporów z ZUS i NFZ, w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także ochronę prawną w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym.
Klauzula Agresji Pacjenta jest ochroną dla osób, które padły ofiarą agresji pacjenta podczas wykonywania czynności zawodowych. W przypadku fizycznej napaści wypłacamy jednorazowe świadczenie pieniężne.
Tak, ubezpieczenie NNW możesz wykupić u Agenta w ramach ubezpieczenie INTER Ochrona HIV/WZW już od wariantu B-I.

Możesz być tym również zainteresowany

INTER Medyk Life

Ubezpieczenie na życie ze świadczeniem z tytułu niezdolności do pracy INTER Medyk Life dedykowane jest Tobie i Twojej rodzinie, jeśli wykonujesz zawód medyczny lub jesteś pracownikiem służby zdrowia. Inter Medyk Life zapewni Tobie i Twoim bliskim wsparcie finansowe, w razie nieprzewidzianych zdarzeń, uwzględniając specyfikę zawodu medycznego.
Ubezpieczenie turystyczne medyka studenta 365 INTER

INTER Tour 365

INTER Tour 365 to wyjątkowe ubezpieczenie podróżne. Przez cały rok jesteś ubezpieczony na wypadek choroby czy nieszczęśliwego wypadku za granicą, bez względu na liczbę wyjazdów oraz cel podróży. Zakresem ubezpieczenia objęte są również koszty leczenia za granicą i pomoc assistance.
ubezpieczenie dom mieszkanie lekarz

Dom i Mieszkanie dla Medycyny

Jesteś przedstawicielem branży medycznej, prowadzisz swój gabinet w domu lub mieszkaniu? Wybierz pakiet INTER Lokum dedykowany przedstawicielom służby zdrowia i ubezpiecz swoją nieruchomość razem z ryzykami stworzonymi specjalnie pod Twoją działalność.

Dokumenty do pobrania