Ochrona Prawna

Ubezpieczeniowy poradnik psychologa i psychoterapeuty

Kompleksowa opieka nad pacjentem wymaga zaangażowania nie tylko zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, ale także psychologów i psychoterapeutów. Przedstawiciele tych zawodów medycznych muszą mieć na względzie wszystkie zagrożenia, jakie wiążą się z pracą w ochronie zdrowia. O czym warto pomyśleć w czasie doboru ubezpieczenia jako psycholog lub psychoterapeuta? Co uwzględnić, wybierając polisę dla siebie? Na każdego …

Czytaj więcej

Obowiązek elektronicznej dokumentacji medycznej w zawodzie fizjoterapeuty

Od 1 stycznia 2021 roku każda osoba pełniący zawód fizjoterapeuty jest zobowiązana do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. W zależności od udzielanych świadczeń zdrowotnych, może ona przyjąć formę indywidualną lub zbiorową.  Warto nadmienić, że obowiązek ten dotyczy wszystkich fizjoterapeutów udzielających świadczeń zdrowotnych, czyli także praktyk oznaczonych kodem 93 (indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w zakładzie …

Czytaj więcej

Czy szkoda spowodowana przez lekarza ulega przedawnieniu?

Liczba spraw związanych z błędami medycznymi, o które oskarżani są lekarze i placówki medyczne, stale rośnie. W 2016 roku przed sądem toczyło się prawie 5 tys. postępowań dotyczących uznania błędów lekarskich i przyznania za nie odszkodowania. Z każdym kolejnym rokiem liczba ta rośnie o 15% [2].  Przyczyną tego stanu rzeczy jest nie tylko większa świadomość …

Czytaj więcej

INTER case study: pozew placówki medycznej przeciwko lekarzowi

Opieka nad pacjentem niejednokrotnie wymaga od lekarza podejmowania trudnych decyzji, wpływających na życie i zdrowie drugiego człowieka. W związku z odpowiedzialnością, którą ponoszą w swojej pracy lekarze podlegają prawu karnemu i cywilnemu. Jeżeli na skutek ich decyzji dojdzie do śmierci lub uszczerbku na zdrowiu pacjenta, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. W największym stopniu dotyczy to …

Czytaj więcej

Case study: Hejt w internecie – ochrona prawna

Hejt internetowy to nowe, groźne zjawisko kulturowe, które, niestety, nie omija medyków. Lekarze doświadczają agresji w wirtualnym świecie pod postacią oszczerstw, wyzwisk, obelg a nawet gróźb. Osoby kryjące się za ekranem komputera często zapominają o cienkiej granicy między krytyką a przestępstwem. Czas pandemii COVID-19 i ruchy antyszczepionkowców dodatkowo nasiliły ten problem [1]. Co zrobić, gdy …

Czytaj więcej

Klauzula 13 – niezadowolony pacjent a zakres ubezpieczenia dentysty

Choć omawiane w mediach sprawy o błędy medyczne zazwyczaj kojarzą się z nieprawidłowościami w opiece szpitalnej czy wykonaniu usług z zakresu medycyny estetycznej, to świadczenia dentystyczne wcale nie są pozbawione ryzyka pozwu ze strony chorego. Pacjenci coraz częściej występują z roszczeniami przeciwko stomatologom [1]. Kwoty, o jakie ubiegają się w ramach odszkodowania czy zadośćuczynienia, oscylują …

Czytaj więcej

Czy minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC lekarza jest wystarczająca?

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC Każdy lekarz wykonujący zawód w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej zobowiązany jest do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zabezpiecza go ona przed pokrywaniem roszczeń pacjentów z własnej kieszeni. Ten obowiązek nakładany jest przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność …

Czytaj więcej

Obowiązki i kompetencje lekarza stażysty

Staż podyplomowy to ważny etap kariery lekarza, nierzadko decydujący o wyborze przyszłej ścieżki zawodowej. Warto zatem dopiąć wszystko na ostatni guzik. Dzięki poradom zebranym w artykule dowiesz się o obowiązkach, kompetencjach i odpowiedzialności spoczywającej na ramionach lekarza stażysty. Znajomość powyższych wskazówek pomoże płynnie i bezproblemowo pokonać ostatnią prostą na drodze do pełnego PWZ. Kompetencje lekarza …

Czytaj więcej

Czy w razie pozwu zawsze musi dojść do procesu w sądzie?

Pracownicy ochrony zdrowia niewątpliwie liczą się z tym, że mogą zostać pozwani do sądu przez pacjentów. Niestety, na drodze zawodowej może to spotkać każdego lekarza czy lekarkę. Rozwiązaniem umożliwiającym uniknięcie rozprawy w sądzie jest polubowne zakończenie sprawy, czyli pójście na ugodę.  Złożenie przez pacjenta pozwu do sądu jest równoznaczne z wszczęciem procesu. Niemniej, często spory …

Czytaj więcej

Ubezpieczenie OC lekarza a pozew sądowy. Jaka jest rola ubezpieczyciela w procesie lekarza?

Liczba spraw o błędy medyczne przeciwko lekarzom stale rośnie [1]. Choć na ryzyko roszczeń ze strony pacjentów najbardziej narażeni są lekarze wykonujący specjalizacje zabiegowe (takie jak: chirurgia ogólna, ortopedia czy ginekologia i położnictwo) [2], to taka sytuacja może spotkać tak naprawdę każdego medyka. Studia medyczne nie przygotowują do radzenia sobie w przypadku postępowań karnych czy …

Czytaj więcej

Prawa pacjenta – o co najczęściej skarży pacjent?

W 2020 r. liczba wszystkich skarg kierowanych do Rzecznika Praw Pacjenta wyniosła 135 625 przypadków [1]. W porównaniu z wynikami z 2019 r., kiedy liczba roszczeń zgłaszanych przez pacjentów znajdowała się na poziomie 86 114, jest to wzrost aż o 57,5 pkt. proc.! Jest to największe zwiększenie aktywności, które zostało odnotowane przez Rzecznika Praw Pacjenta …

Czytaj więcej

Odpowiedzialność cywilna na stażu – czy lekarz stażysta może być pociągnięty do odpowiedzialności za popełnione błędy?

Kolejny rocznik lekarzy rozpocznie w październiku staż podyplomowy. Dla wielu absolwentów będzie to nie tylko czas doskonalenia umiejętności praktycznych, ale też pierwsza praca, wiążąca się z dużą odpowiedzialnością. Szczególnie stresujące może być ryzyko popełnienia błędu medycznego. Na kim spoczywa odpowiedzialność cywilna za procedury i świadczenia wykonywane przez lekarza stażystę?  Czym jest odpowiedzialność cywilna? Odpowiedzialność cywilna …

Czytaj więcej
Wróć na górę