801 803 000
INTER Polska Poradnik ubezpieczeniowy psychologa

Ubezpieczeniowy poradnik psychologa i psychoterapeuty

Kompleksowa opieka nad pacjentem wymaga zaangażowania nie tylko zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, ale także psychologów i psychoterapeutów. Przedstawiciele tych zawodów medycznych muszą mieć na względzie wszystkie zagrożenia, jakie wiążą się z pracą w ochronie zdrowia. O czym warto pomyśleć w czasie doboru ubezpieczenia jako psycholog lub psychoterapeuta?

Co uwzględnić, wybierając polisę dla siebie?

Na każdego psychologa i psychoterapeutę czekają takie same niebezpieczeństwa, jak na innych przedstawicieli sektora ochrony zdrowia. W czasie wykonywania pracy zawodowej trzeba być gotowym na ewentualną odpowiedzialność cywilną, ekspozycję na materiały zakaźne, a także bezpośrednią konfrontację z agresją ze strony pacjenta. Niespodziewane sytuacje mogą wymagać także pomocy prawnej.

Pakiet INTER Pozostałe Zawody Medyczne powstał jako odpowiedź na potrzeby, które w zakresie ubezpieczenia mają psycholodzy, psychoterapeuci oraz inni przedstawiciele ochrony zdrowia. W związku z tym w skład unikatowej polisy wchodzą:

  • OC Dobrowolne,
  • pakiet INTER Ochrona HIV/WZW z możliwością rozszerzenia o ochronę NNW oraz przed agresją pacjenta,
  • pakiet INTER Ochrona Prawna.

Ubezpieczenie — przed czym chroni psychologa i psychoterapeutę?

OC Dobrowolne będzie stanowić kluczowy element polisy dla psychologów i psychoterapeutów, pełniąc dla nich rolę podstawowego zabezpieczenia. W ramach ubezpieczenia OC dobrowolnego pokrywane są szkody na osobie, czyli nieumyślne działanie, zaniechanie, zaniedbanie psychologa/psychoterapeuty powodujące szkodę.

Szkoda to utrata zdrowia, pogorszenie stanu zdrowia, śmierć pacjenta wskutek np. źle prowadzonej terapii czy nieprawidłowo dobranej metody leczenia. Dodatkowo zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w wynajmowanej przez psychologa/psychoterapeutę nieruchomości oraz szkody w  mieniu pacjenta. Ponadto zapewnia ochronę  w przypadku naruszenia praw pacjenta.

Drugą ze składowych pakietu INTER Pozostałe Zawody Medyczne jest INTER Ochrona HIV/WZW. Co istotne, obejmuje ona nie tylko zakażenie groźnymi wirusami, na jakie pracownik jest narażony w czasie na przykład zakłucia. Możliwe jest bowiem rozszerzenie ochrony o ubezpieczenie NNW, a także o unikatową ochronę na wypadek agresji pacjenta.

W ten sposób możliwe jest zabezpieczenie finansowe psychologa czy psychoterapeuty w przypadku każdej fizycznej napaści — również takiej, która doprowadzi do naruszenia ciągłości skóry i kontaktu z potencjalnie zakaźnymi wydzielinami takimi jak krew.

INTER Ochrona Prawna

Uzupełnienie pakietu INTER Pozostałe Zawody Medyczne stanowi INTER Ochrona Prawna. W przypadku ubezpieczenia Ochrona w Miejscu Pracy zapewnia ona ochronę zawodu z sumą ubezpieczenia 100 000 złotych. W życiu zawodowym niezbędne może okazać się nie tylko skorzystanie z Centrum Asysty Prawnej dostępnego w formie infolinii czynnej 24/7, ale także udzielonych na piśmie opinii prawnych.

W przypadku wybrania pakietu rozszerzonego pomoc będzie obejmować również życie prywatne, w tym wypadki komunikacyjne. Istotnym elementem tego wariantu jest możliwość skorzystania z wideoporad prawnych. Zapewnia to nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale również łatwość w wypracowaniu najkorzystniejszych rozwiązań z zespołem specjalistów. Zabezpieczenie na wypadek konieczności pokrycia kosztów wynagrodzenia adwokata, opłat sądowych czy należności dla biegłych i świadków gwarantuje gotowość na wszelkie komplikacje pracy z pacjentem, z jakimi borykają się psycholodzy oraz psychoterapeuci. INTER Pozostałe Zawody Medyczne — kompletna ochrona dla psychologa i psychoterapeuty.

Posiadasz kontrakt z NFZ?

Przedstawiciele zawodów takich jak psycholog czy psychoterapeuta mogą wykonywać swoje świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Osoby posiadające umowę z NFZ są zobligowane do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, co reguluje stosowny akt prawny [1].

Świadczenia inne niż te w ramach kontraktu podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia nie są jednak objęte obowiązkowym OC, co jest jedną z przesłanek dla wybrania dla siebie polisy o szerszym zakresie.

Ofertę INTER zawierającą Ubezpieczenie OC obowiązkowe dla praktyk posiadających kontrakt z NFZ otrzymasz od naszych Agentów.

Jak wybrać odpowiednią ofertę?

Sprawdź ofertę Ubezpieczenia dla Pozostałych Zawodów Medycznych, gdzie znajdziesz więcej szczegółów na tematu pakietu INTER Pozostałe Zawody Medyczne. Wybierz wariant dopasowany do Twoich potrzeb — obejmujący tylko życie zawodowe lub również prywatne, z uwzględnieniem klauzuli agresji pacjenta i zagwarantowaną ochroną prawną. W zależności od Twoich potrzeb możesz kupić interesujący Cię pakiet online lub zamówić kontakt z naszym Agentem, który przygotuje dla Ciebie pakiet ubezpieczeń spełniający wszystkie oczekiwania.

Referencje:

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, Dz.U.2011.293.1728.