801 803 000
Ubezpieczenie zawodowe psycholog inne zawody medyczne INTER

Ubezpieczenia dla Pozostałych Zawodów Medycznych

 • Szukasz ochrony dla wykonywanego przez siebie zawodu medycznego lub Twój pracodawca wymaga od Ciebie polisy OC?
 • Obawiasz się kosztów związanych z ewentualnym procesem sądowym?
 • Potrzebujesz porady prawnika w związku z wykonywanym zawodem lub życiem prywatnym?
Kup Pakiet Online

Pakiet INTER Pozostałe Zawody Medyczne

Pakiet INTER Pozostałe Zawody Medyczne dedykowany jest przedstawicielom sektora ochrony zdrowia, którzy wykonują zawód medyczny, tj.: farmaceuta, logopeda, psycholog i psychoterapeuta, masażysta, terapeuta zajęciowy i uzależnień, opiekun medyczny, higienistka oraz asystentka stomatologiczna.

INTER oferuje nie tylko ubezpieczenie obowiązkowe ale również OC dobrowolne, które rozszerza zakres ochrony, a także umożliwia uzyskanie wyższych sum gwarancyjnych.

Poznaj dedykowany pakiet ubezpieczeń przygotowany specjalnie dla Pozostałych Zawodów Medycznych

 • OC Dobrowolne
  Jeśli chcesz rozszerzyć ochronę o szkody związane z uszkodzenie mienia pacjenta oraz naruszeniem jego praw, proponujemy Ci ubezpieczenie OC Dobrowolne zakresem dostosowane do Twoich potrzeb.
 • INTER Ochrona Prawna
  Zagwarantujemy Ci pomoc prawną w życiu zawodowym i prywatnym. Razem z radcami prawnymi pomożemy wypracować najkorzystniejsze rozwiązanie, które zabezpieczy Twoje finanse i zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa.
 • INTER Ochrona HIV/WZW
  Zapewnimy Ci ochronę przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny z sumami ubezpieczenia sięgającymi nawet do 200 000 zł. Ubezpieczenie możesz rozszerzyć o jedyną na rynku Klauzulę Agresji Pacjenta.

Przegląd korzyści w wariantach ubezpieczenia INTER dla Pozostałych Zawodów Medycznych

Ochrona w Miejscu PracyOchrona w Pracy
i Życiu prywatnym
Dobrowolna Odpowiedzialność Cywilna 25 000 euro / 25 000 euro 50 000 euro / 50 000 euro z rozszerzeniem o naruszenie praw pacjenta
Naruszenie praw pacjenta 5 000 euro / 25 000 euro
Szkody w nieruchomościach osób trzecichicon correcticon correct
Szkody w mieniu pacjentaicon correcticon correct
Ochrona Prawna Ochrona zawodu
z sumą ubezpieczenia
100 000 zł
Ochrona zawodu i życia prywatnego
z sumą ubezpieczenia
100 000 zł
Wypadki komunikacyjneicon correct
Życie prywatneicon correct
Wideoporady prawneicon correct


Czym jest Pakiet INTER dla Pozostałych Zawodów Medycznych?

OC Dobrowolne

OC Dobrowolne dedykowane jest przedstawicielom zawodów medycznych, którzy chcą zabezpieczyć wszystkie sfery swojego życia zawodowego, po pierwsze jako uzupełnienie ubezpieczenia obowiązkowego jeśli udzielasz świadczeń poza kontaktem z NFZ, po drugie dla osób pracujących na etacie lub umowie zlecenia. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć między innymi o szkody związane z uszkodzeniem mienia osób trzecich oraz naruszeniem praw pacjenta.

Atuty:

 • Sumy gwarancyjne dostosowane do Twoich potrzeb
 • Ubezpieczenie naruszenia praw pacjenta
 • Odpowiedzialność za sprzęt medyczny

INTER Ochrona Prawna

Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna zapewnia pokrycie kosztów obsługi prawnej oraz szybką pomoc prawną dla osób wykonujących zawód medyczny. Dzięki dwóm wariantom ubezpieczenia możesz dostosować ochronę do swoich potrzeb.

Atuty:

 • Natychmiastowa reakcja Centrum Asysty Prawnej – infolinia czynna 24/7
 • Porady prawne zawsze w formie opinii prawnej na piśmie
 • Wideo porady radcy prawnego i doradcy podatkowego
 • Pokrycie kosztów wynagrodzenia adwokata, opłat sądowych, należności dla biegłych i świadków
 • Dwa warianty do wyboru: wariant ochrona zawodu oraz wariant ochrona zawodu i życia prywatnego

INTER Ochrona HIV/WZW

INTER Ochrona HIV/WZW to ubezpieczenie poekspozycyjne związane z zakażeniem się wirusem WZW lub HIV, z możliwością rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie NNW. W ramach ubezpieczenia umożliwiamy szybkie sfinansowanie koniecznych badań oraz kosztów leków antyretrowirusowych i wypłatę świadczenia finansowego w przypadku zakażenia. Ubezpieczenie można rozszerzyć o unikatową ochronę na wypadek agresji pacjenta.

Atuty:

 • Wysokie sumy ubezpieczenia – nawet do 200 000 zł.
 • Ochrona przez 24 godziny
 • Możliwość wykupienia ochrony w przypadku Agresji Pacjenta.

Najczęściej zadawane pytania

Wybierając Pakiet INTER Pozostałe Zawody Medyczne otrzymujesz kompleksową i profesjonalną ochronę, która zabezpieczy wszystkie sfery Twojego życia zawodowego. Kupując w pakiecie zyskujesz do 49% zniżki przy OC Obowiązkowym.
Jeżeli jesteś przedstawicielem pozostałych zawodów medycznych i podpisałeś umowę z NFZ (lub zamierzasz ją podpisać) zobligowany jesteś do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy. Ubezpieczenie to obejmuje szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy i udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Pakiet z ubezpieczeniem OC obowiązkowym, dostępny jest u naszych Agentów.
Tak, OC Obowiązkowe możesz nabyć bezpośrednio u naszego Agenta.
Jeśli jesteś zatrudniony w oparciu o umowę o pracę Twój pracodawca w przypadku spowodowania przez Ciebie szkody ma prawo obciążyć Cię do trzykrotności miesięcznej pensji.
Ubezpieczenie OC Obowiązkowe swoją ochroną obejmuję tylko świadczenia udzielane w ramach kontraktu podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia, jeżeli udzielasz świadczeń poza tą umową, ochronę w tym zakresie zapewni ubezpieczenie OC Dobrowolne.
Przestrzeganie praw pacjenta jest obowiązkiem osób wykonujących zawód medyczny. Ubezpieczenie obejmuje naruszenie następujących praw, m.in.: prawa do informacji o stanie zdrowia i zachowania tajemnicy, poszanowania godności, intymności i życia prywatnego.
Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna w wariancie podstawowym zapewni Ci ochronę interesów prawnych w życiu zawodowym (w tym z tytułu naruszenia praw pacjenta). W ramach ubezpieczenia zyskasz ponadto ochronę w zakresie sporów z ZUS i NFZ, w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także ochronę prawną w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym.
Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna w wariancie pełnym zapewni Ci ochronę w życiu zawodowym (w tym z tytułu naruszenia praw pacjenta), prywatnym i ruchu drogowym. W ramach ubezpieczenia ochronę zyskuje również osoba pozostająca z Tobą w związku małżeńskim. Dodatkowo oferujemy wideo porady online radcy prawnego lub doradcy podatkowego.
Klauzula Agresji Pacjenta jest ochroną dla osób, które padły ofiarą agresji pacjenta podczas wykonywania czynności zawodowych. W przypadku fizycznej napaści wypłacamy jednorazowe świadczenie pieniężne.
Tak, ubezpieczenie NNW możesz wykupić w ramach ubezpieczenie INTER Ochrona HIV/WZW już od wariantu B-I.
Tak, możesz dokonać zakupu na dowolny okres ochrony nie dłuższy niż rok. Jeżeli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem skontaktuj się z naszym Agentem.
Pakiet INTER Pozostałe Zawody Medyczne dedykowany jest zawodom tj.: diagnosta laboratoryjny, farmaceuta, logopeda, psycholog i psychoterapeuta, masażysta, terapeuta zajęciowy i uzależnień, opiekun medyczny, sekretarka medyczna, asystentka i higienistka stomatologiczna, technik dentystyczny i protetyk, dietetyk, dogoterapeuta, hipoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, felczer, fizyk medyczny, optometrysta, optyk, podolog, salowa i sanitariusz, technik analityki i sterylizacji medycznej. Część z oferowanych ubezpieczeń dostępna jest on-line, wszystkie zawody dostępne u Agenta.

Możesz być tym również zainteresowany

Ubezpieczenie na zycie medyka.jpg

Inter Medyk Life

Ubezpieczenie na życie ze świadczeniem z tytułu niezdolności do pracy INTER Medyk Life dedykowane jest Tobie i Twojej rodzinie, jeśli wykonujesz zawód medyczny lub jesteś pracownikiem służby zdrowia.
Ubezpieczenie turystyczne medyka studenta 365 INTER

INTER Tour 365

INTER Tour 365 to wyjątkowe ubezpieczenie podróżne. Przez cały rok jesteś ubezpieczony na wypadek choroby czy nieszczęśliwego wypadku za granicą, bez względu na liczbę wyjazdów oraz cel podróży.

Dokumenty do pobrania