Klauzula 13 – niezadowolony pacjent a zakres ubezpieczenia dentysty

Choć omawiane w mediach sprawy o błędy medyczne zazwyczaj kojarzą się z nieprawidłowościami w opiece szpitalnej czy wykonaniu usług z zakresu medycyny estetycznej, to świadczenia dentystyczne wcale nie są pozbawione ryzyka pozwu ze strony chorego. Pacjenci coraz częściej występują z roszczeniami przeciwko stomatologom [1]. Kwoty, o jakie ubiegają się w ramach odszkodowania czy zadośćuczynienia, oscylują w granicach od kilku do kilkuset tysięcy złotych [1, 2].

Jakie roszczenia wobec dentysty może zgłaszać pacjent? Jakie zdarzenia pokrywa ubezpieczenie OC stomatologa? Nad tymi kwestiami pochylimy się w poniższym artykule.

Niezadowolony pacjent po wizycie u dentysty – jakie może mieć oczekiwania?

Sytuacja, w której niezadowolony z wyniku wizyty pacjent kontaktuje się ponownie z  dentystą  jest niekomfortowa dla obu stron.

Jeśli doszło do popełnienia błędu medycznego, pacjent może domagać się wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia, które w takim przypadku pokrywa ubezpieczenie OC stomatologa [3]. Zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego, lekarz dentysta ponosi odpowiedzialność za zdarzenia medyczne w sytuacji, gdy nie dochował należytej staranności podczas wykonywania świadczeń [3]. Co jednak, gdy do błędu nie doszło, a niezadowolenie pacjenta wynika np. z niemożliwych do uniknięcia powikłań typowych dla danej procedury dentystycznej?

Szkoda, która wynika z powikłania medycznego danej procedury nie jest wynikiem błędu ani zaniedbania lekarza dentysty – a zatem wyklucza to jego odpowiedzialność za nierzadko przykre dla pacjenta skutki. Takich sytuacji nie obejmuje zatem ubezpieczenie OC dentysty w podstawowym obowiązkowym zakresie. 

Niezadowoleni pozostają więc zarówno pacjent, jak i lekarz – ten pierwszy, bo nie otrzyma pieniędzy i nadal czuje się poszkodowany, ten drugi zaś dalej musi mierzyć się z frustracją i pretensjami pacjenta. Zdarza się, że w takich przypadkach lekarze dentyści wypłacają pacjentom pieniądze “na własną rękę” poza ubezpieczeniem – a jest to poważny błąd [5]. Co zatem może zrobić dentysta, by zadowolić pacjenta, gdy ten domaga się spełnienia swoich roszczeń, mimo braku popełnienia przez lekarza błędu medycznego? Rozwiązaniem może być odpowiednie ubezpieczenie.

Brak błędu dentysty – w jaki sposób może pomóc ubezpieczenie?

Pakiet INTER Lekarz przeznaczony dla lekarzy dentystów zawiera również specjalną klauzulę 13, która umożliwia pokrycie kosztów roszczeń pacjentów w przypadku braku popełnienia przez stomatologa błędu medycznego. Klauzula ta obejmuje tzw. niezawinione zdarzenia dentystyczne, czyli takie, które nie były spowodowane winą bądź błędem stomatologa, a powstały na skutek np. specyficznych uwarunkowań anatomicznych danego pacjenta czy są medycznymi powikłaniami danej interwencji stomatologicznej. 

Należą do nich:

 • zranienie ust,
 • zranienie skóry twarzy,
 • zranienie języka,
 • zranienie pozostałych tkanek miękkich wewnątrz jamy ustnej,
 • wypadnięcie wypełnienia zęba,
 • niepełne wypełnienie kanału zęba,
 • odpadnięcie korony protetycznej zęba,
 • niedopasowanie korony protetycznej zęba,
 • złamanie narzędzia stomatologicznego w kanale zęba,
 • pozostawienie narzędzia protetycznego w kanale zęba,
 • pozostawienie fragmentu korzenia zęba w zębodole po ekstrakcji,
 • uszkodzenie korony zęba,
 • uszkodzenie korony protetycznej na zębie [5]. 

Jak wygląda sama procedura zgłaszania szkody? Jeśli pacjent zgłasza roszczenia dotyczące zdarzenia, które mieści się w zakresie objętym klauzulą 13 (wymienione powyżej, np. uszkodzenie korony zęba czy wypadnięcie wypełnienia zęba), wówczas należy wypełnić odpowiedni formularz, który następnie lekarz dentysta posiadający ubezpieczenie przesyła do ubezpieczyciela wraz z dokumentacją medyczną. Po weryfikacji, następuje wypłata środków na konto wskazane przy zgłaszaniu szkody. 

Skorzystanie z klauzuli 13 w ramach ubezpieczenia dla dentysty INTER Lekarz to szybkie i wygodne rozwiązanie zarówno dla stomatologa, jak i dla pacjenta, który może liczyć na otrzymanie pieniędzy w ramach swoich roszczeń w krótkim czasie, bez konieczności zmagania się z długotrwałym postępowaniem cywilnym w sądzie. Maksymalnie w ciągu 30 dni następuje wypłata pieniędzy na konto wskazane w formularzu zgłoszenia roszczenia.

Podsumowanie

Pacjenci coraz częściej zgłaszają roszczenia wobec lekarzy, także lekarzy dentystów. W TU INTER wiemy, jak ważny jest spokój w pracy każdego lekarza. Odpowiednio dobrana polisa to gwarancja poczucia bezpieczeństwa i komfortu, tak potrzebnych każdemu medykowi. Przygotowane przez nas ubezpieczenie dla dentysty to oferta szyta na miarę potrzeb stomatologów prowadzących własną praktykę.

Referencje:

 1. https://www.praktycznastomatologia.pl/artykul/obrona-przed-roszczeniami (data ostatniego dostępu: 25.10.2022)
 2. https://www.rp.pl/prawo-dla-ciebie/art12186331-dentysta-zrobil-zle-jak-reklamowac-uslugi-stomatologiczne-i-protetyczne (data ostatniego dostępu: 26.10.2022)
 3. https://podyplomie.pl/stomatologia/23527,gdy-musisz-sie-zmierzyc-z-roszczeniami-pacjenta (data ostatniego dostępu: 26.10.2022)
 4. https://www.infor.pl/prawo/prawa-konsumenta/prawa-pacjenta/3045777.html (data ostatniego dostępu: 26.10.2022)
 5. Materiały własne TU INTER (prezentacja: “Klauzula 13”)
Wróć na górę