801 803 000

Blog

Ubezpieczenie Ochrona Prawna BLOG

Case study: Hejt w internecie – ochrona prawna

23 listopada 2022

Odpowiedzialność za błędy w procesie diagnostyczno-terapeutycznym, ochrona prawna dla lekarzy

Planowane zaostrzenia prawa karnego – co oznacza dla lekarzy?

15 czerwca 2022

Ochrona Zawodu, Życia Prywatnego, Ochrona Prawna Premium dla lekarzy.

Pakiet INTER Lekarz: Ochrona Prawna

25 maja 2022

ochrona prawna lekarza

Nowość: INTER Ochrona prawna – Ochrona Premium dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów

16 marca 2022

Ubezpieczenie INTER Ochrona prawna zapewnia kompleksową ochronę w przypadku procesów cywilnych i karnych

INTER Case study: Ochrona prawna

2 marca 2022

roszczenia pacjentow

Przychodzi lekarz do prawnika: roszczenia pacjentów wobec podmiotów leczniczych

23 lutego 2022

zasady minimalizowania ryzyk

Przychodzi lekarz do prawnika – zasady minimalizowania ryzyk

10 lutego 2022

Minimalne sumy gwarancyjne w obowiązkowym OC mogą być za niskie, sumy można zwiększyć w celu odpowiedniej ochrony.

CASE STUDY INTER: Sumy gwarancyjne jako wyznacznik odpowiednio dobranego ubezpieczenia

8 grudnia 2021

Ochrona prawna dla osób wykonujących zawód medyczny, pozew lekarza.

Jak przebiega postępowanie karne, cywilne i dyscyplinarne? – krok po kroku

11 sierpnia 2021

Porady prawne

Lekarzu, czy słuchałeś na zajęciach z prawa medycznego?

15 marca 2021