ochrona prawna lekarza

Case study: Hejt w internecie – ochrona prawna

Hejt internetowy to nowe, groźne zjawisko kulturowe, które, niestety, nie omija medyków. Lekarze doświadczają agresji w wirtualnym świecie pod postacią oszczerstw, wyzwisk, obelg a nawet gróźb. Osoby kryjące się za ekranem komputera często zapominają o cienkiej granicy między krytyką a przestępstwem. Czas pandemii COVID-19 i ruchy antyszczepionkowców dodatkowo nasiliły ten problem [1]. Co zrobić, gdy …

Czytaj więcej

Planowane zaostrzenia prawa karnego – co oznacza dla lekarzy?

Planowane od dłuższego czasu proponowane zmiany w prawie karnym odbiły się głośnym echem w środowisku medycznym [1]. Lekarze obawiają się, że nowelizacja przepisów przyczyni się do surowszego karania za błędy medyczne. Kwestia odpowiedzialności za błędy w procesie diagnostyczno-terapeutycznym powraca również w związku z proponowanym wprowadzeniem systemu no-fault w Polsce, ale to już temat na zupełnie …

Czytaj więcej

Pakiet INTER Lekarz: Ochrona Prawna

Jakie kryteria powinien brać pod uwagę lekarz przy wyborze ubezpieczeń medycznych? Lekarze i lekarze dentyści coraz częściej spotykają się na swojej drodze z wyzwaniami natury prawnej. Rośnie liczba spraw wytaczanych przez pacjentów, warto jednak pamiętać, że medycy mogą znaleźć się po obu stronach sporu na sali sądowej [1]. Bezpodstawne oskarżenia czy zniesławienia przez chorych nie …

Czytaj więcej

Nowość: INTER Ochrona prawna – Ochrona Premium dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów

Zawody medyczne należą do profesji, które oprócz swoich codziennych zadań związanych z opieką nad pacjentami i pracą w ochronie zdrowia, często stają także przed wyzwaniami natury prawnej. Jakie prawa przysługują medykowi, któremu postawiono zarzut nieprawidłowego leczenia? Jakie konsekwencje może ponieść lekarz, który zapomniał uwzględnić przeprowadzone badanie w dokumentacji medycznej pacjenta? Co z tajemnicą zawodową, jeśli …

Czytaj więcej

INTER Case study: Ochrona prawna

Bycie lekarzem nieodłącznie związane jest z podejmowaniem ryzykownych decyzji i odpowiedzialnością zawodową. Pacjenci coraz częściej zgłaszają roszczenia i w przypadku podejrzenia popełnienia błędu medycznego próbują dochodzić swoich racji w sądzie. W 2017 liczba postępowań karnych o błędy medyczne wynosiła 5678 [1]. Na przestrzeni pięciu lat, od 2015 do 2020 roku, liczba takich postępowań wzrosła aż …

Czytaj więcej

Przychodzi lekarz do prawnika: roszczenia pacjentów wobec podmiotów leczniczych

Roszczenia pacjentów to coraz powszechniejszy problem związany ze świadczeniem usług medycznych. Niezadowolony pacjent lub jego rodzina mają kilka możliwości dochodzenia swoich racji – w tym na drodze postępowania sądowego, zarówno w procesie karnym, jak i cywilnym. W 2020 roku liczba postępowań karnych o błędy medyczne zwiększyła się w stosunku do 2015 roku aż o ⅓ …

Czytaj więcej

Przychodzi lekarz do prawnika – zasady minimalizowania ryzyk

Wielokrotnie poruszaliśmy w artykułach blogowych temat odpowiedzialności lekarza za błędy medyczne. Pacjent lub jego rodzina, którzy uznali, że ponieśli szkodę mogą dochodzić swoich racji na drodze dyscyplinarnej, cywilnej lub karnej. Co lekarz może zrobić w celu  zminimalizowania ryzyka popełnienia błędu medycznego? W jaki sposób należy postępować, aby nawet w przypadku wszczęcia postępowania, móc czuć się …

Czytaj więcej

CASE STUDY INTER: Sumy gwarancyjne jako wyznacznik odpowiednio dobranego ubezpieczenia

Temat wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia OC poruszaliśmy już wcześniej na blogu – w artykule “Minimalne sumy gwarancyjne. Czy obowiązkowe równa się wystarczające?” oraz Case Study INTER: Przekroczenie sumy gwarancyjnej. Jest to niezwykle istotny temat w kontekście poczucia bezpieczeństwa lekarza podczas wykonywania swojego zawodu. Opis przypadku 1 Pacjent lat 55  podczas wizyt lekarskich skarżył …

Czytaj więcej

Jak przebiega postępowanie karne, cywilne i dyscyplinarne? – krok po kroku

Można śmiało stwierdzić, że w trakcie swojej kariery zawodowej każdy lekarz wcześniej czy później będzie miał styczność z procesem dochodzenia roszczeń przez pacjentów lub ich rodzinę. W optymistycznym scenariuszu znajdzie się w roli świadka lub biegłego, natomiast istnieje duże ryzyko, że to on będzie pozwany przez pacjenta. Jeżeli pacjent lub rodzina pacjenta uważają, że doszło …

Czytaj więcej

Lekarzu, czy słuchałeś na zajęciach z prawa medycznego?

Pandemia COVID – 19 w Polsce COVID – 19 nie schodzi z ust ludzi na całym świecie od ponad roku. Pandemia nie oszczędziła żadnego kraju, w tym Polski. Do dnia 14.02.2021 r., 1 588 955 osób zostało zakażonych wirusem SARS-CoV-2, 1 342 031 osoby wyzdrowiały, aktualnie zakażonych jest 206 117, niestety zanotowano 40 807 przypadków …

Czytaj więcej

Lekarz, jako osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, musi liczyć się z krytycznymi opiniami w internecie

Największym społecznym zaufaniem, jak wynika z badania CBOS nr 157/2019 “Które zawody poważamy” cieszą się zawody, które cechuje wysoka użyteczność społeczna, takie jak strażak (94 proc.), pielęgniarka (89 proc.) czy lekarz (80 proc. deklaracji). Stosunek do tych profesji jest równie pozytywny wśród wszystkich badanych grup, niezależnie od wieku i wykształcenia.[1] Pomimo tego, na forach internetowych …

Czytaj więcej

Lekarze pod ostrzałem. Jak radzić sobie z hejtem w internecie?

Mowa nienawiści powszechnie uważana jest za poważne naruszenie praw człowieka. Według Komitetu Ministrów Rady Europy mową nienawiści są wypowiedzi, które szerzą, propagują i usprawiedliwiają nienawiść na tle rasowym, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nietolerancji, podważające bezpieczeństwo demokratyczne, spoistość kulturową i pluralizm (Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy nr R/97/20).[1] Czy wiesz, co to jest HEJT? Elementem …

Czytaj więcej
Wróć na górę