Lekarzu, czy słuchałeś na zajęciach z prawa medycznego?

Porady prawne

Pandemia COVID – 19 w Polsce

COVID – 19 nie schodzi z ust ludzi na całym świecie od ponad roku. Pandemia nie oszczędziła żadnego kraju, w tym Polski. Do dnia 14.02.2021 r., 1 588 955 osób zostało zakażonych wirusem SARS-CoV-2, 1 342 031 osoby wyzdrowiały, aktualnie zakażonych jest 206 117, niestety zanotowano 40 807 przypadków śmiertelnych [1]. Pandemia odbiła się na kondycji ochrony zdrowia. Problemy nie ominęły także medyków, którzy na co dzień pracują w środowisku wysoko zakaźnym.

Morze legislacji w epidemicznym oceanie

Począwszy od marca 2020 roku, sytuacja prawna związana z COVID- 19 w Polsce zmienia się bardzo dynamicznie. Blisko co dwa tygodnie pojawiają się nowe Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, których do dnia 16.02.2021 r. można w sumie doliczyć się ponad 50 [2]. Wszystkich  zaskoczyła nowa rzeczywistość, z którą w szczególności musieli zmierzyć się pracownicy szpitali oraz przychodni.
W nowych zasadach musieli odnaleźć się lekarze i lekarki, którzy nie mieli czasu na długie wprowadzanie i przemyślenie ciągle zmieniających się zasad, które miałyby panować w ich miejscu pracy. Chorych przybywało, a doba nie stawała się dłuższa.

Zmiany, zmiany, zmiany

Pojawiające się od początku pandemii zmiany w prawie sprawiały, że lekarze nie mogli czuć się bezpiecznie i pewnie w związku z tym, czy w następnym dniu pracować będą w tym samym szpitalu, który znają. Przekształcanie szpitali na jednostki zakaźne, oddelegowanie do walki z epidemią,  w końcu dzieci pracowników ochrony zdrowia, które z dnia na dzień przestały chodzić do szkoły i którym trzeba było zapewnić opiekę. Wszystkie te problemy sprawiały, że na każde nowe rozporządzenie patrzyło się z niepokojem. Dodatkowo, należy podkreślić, że przedstawiciele zawodów medycznych rzadko są biegli w meandrach ustaw i rozporządzeń, a w rzeczywistości roku 2020 przymus odnajdowania się w nich był oczywistością. Radosław Tymiński w monografii “Wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty. Aspekty administracyjnoprawne.”, podkreśla, że prawo medyczne stanowi „prawniczy mikrokosmos” i jest dziedziną przekrojową, zawiera normy prawa administracyjnego, karnego i cywilnego, a także podlega silnym wpływom prawa europejskiego [3]. To wszystko sprawia, że znalezienie rzetelnych odpowiedzi na wciąż pojawiające się pytania natury prawnej jest często trudniejsze niż może się wydawać.

Gdzie szukać pomocy – NIL & TU Inter Polska

Wydarzenia ubiegłego roku postawiły przed pracownikami ochrony zdrowia zupełnie nowe wyzwania. Odczytywanie nowych ustaw i rozporządzeń stało się codziennością. Tym samym zwiększyło się zapotrzebowanie na dostęp do sprawdzonych informacji w zakresie prawa dotykającego lekarzy i lekarki. Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione czynniki i chaos panujący nawet w oficjalnych źródłach informacji, postanowiliśmy pomóc medykom odnaleźć się w nowej sytuacji. Dlatego podpisaliśmy porozumienie z Naczelną Izbą Lekarską dotyczące zapewnienia wszystkim członkom samorządu lekarskiego możliwości korzystania z bezpłatnych porad i opinii prawnych związanych z epidemią SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę, że w obecnej sytuacji panującej w naszym kraju i na świecie pojawia się sporo wątpliwości, również tych dotyczących obszaru prawa medycznego [4]. NIL wraz z TU INTER Polska wzięło sobie za cel umożliwienie lekarzom dostępu do rzetelnych informacji i zbudowanie ich poczucia bezpieczeństwa w dynamicznie zmieniających się okolicznościach.

Telefon, który rozwiewa wątpliwości

Biorąc pod uwagę czas, którego medycy mają niewiele nawet poza pandemią, staraliśmy się wyjść z jak najbardziej dostępną formą wsparcia. Aby skorzystać z bezpłatnych porad prawnych w związku z epidemią koronawirusa, wystarczy zadzwonić pod numer 22 333 77 00. Porady świadczone są w formie telekonsultacji. Po rozmowie każdy korzystający z porady otrzyma  opinię prawną na piśmie, sygnowaną przez adwokata lub radcę prawnego. Co ważne i warte podkreślenia, pomoc dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki temu, niezależnie od grafiku, według którego pracują przedstawiciele ochrony zdrowia, mogą oni uzyskać pomoc. Co więcej, część najczęściej pojawiających się pytań w formie pisemnej już teraz możecie znaleźć na stronie: nil.org.pl.

Gdy liczy się czas

Wciąż pojawiają się aspekty, które wymagają wsparcia w zakresie fachowej porady prawnej. TU INTER Polska z NIL od kwietnia 2020 zapewnia miejsce, w którym lekarze mogą otrzymać rzetelne informacje. Chcemy, by ta możliwość była otwarta dla każdego, kto jej potrzebuje i by była ona dostępna od ręki. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele spraw może wydawać się aktualnie niejasnych i niezrozumiałych, dlatego zachęcamy do korzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Referencje

  1. https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2 (ostatni dostęp 15.02.2021 r.)
  2. https://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/akty-prawne-i-dokumenty-dotyczace-zapobiegania-przeciwdzialania-i-zwalczania-covid-19 (ostatni dostęp 16.02.2021 r.)
  3. Tymiński Radosław, Wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty. Aspekty administracyjnoprawne. WKP 2019
  4. https://nil.org.pl/aktualnosci/4619-darmowe-porady-prawne-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow (ostatni dostęp 16.02.2021 r.)
Wróć na górę