801 803 000

Blog

Błąd medyczny a przedawnienie roszczenia.

Czy szkoda spowodowana przez lekarza ulega przedawnieniu?

20 stycznia 2023

Wyzsza sume gwarancyjna OC – BLOG

Czy minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC lekarza jest wystarczająca?

9 listopada 2022

Lekarz ma obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)

Pakiet INTER Lekarz – OC Obowiązkowe

4 maja 2022

Ubezpieczenie INTER Ochrona prawna zapewnia kompleksową ochronę w przypadku procesów cywilnych i karnych

INTER Case study: Ochrona prawna

2 marca 2022

roszczenia pacjentow

Przychodzi lekarz do prawnika: roszczenia pacjentów wobec podmiotów leczniczych

23 lutego 2022

Porada prawna: roszczenia pacjenta w przypadku popełnienia błędu medycznego

Porada prawna: roszczenia pacjenta w przypadku popełnienia błędu medycznego

17 listopada 2021

Ochrona prawna dla osób wykonujących zawód medyczny, pozew lekarza.

Jak przebiega postępowanie karne, cywilne i dyscyplinarne? – krok po kroku

11 sierpnia 2021

Ochrona prawna dla osób wykonujących zawód medyczny, pozew lekarza.

Case study INTER: Zadośćuczynienie a odszkodowanie. Część II.

9 lipca 2021

Jak wygląda Proces Medyka, ochrona prawna dla lekarzy i zawodów medycznych.

Porada prawna: Jak wygląda proces medyka krok po kroku?

9 kwietnia 2021

Odpowiedzialnosc ratownika w razie uszkodzenia karetki i nie tylko

Odpowiedzialność ratownika w razie uszkodzenia karetki i nie tylko

1 października 2020