roszczenie pacjenta

Czy szkoda spowodowana przez lekarza ulega przedawnieniu?

Liczba spraw związanych z błędami medycznymi, o które oskarżani są lekarze i placówki medyczne, stale rośnie. W 2016 roku przed sądem toczyło się prawie 5 tys. postępowań dotyczących uznania błędów lekarskich i przyznania za nie odszkodowania. Z każdym kolejnym rokiem liczba ta rośnie o 15% [2].  Przyczyną tego stanu rzeczy jest nie tylko większa świadomość …

Czytaj więcej

Czy minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC lekarza jest wystarczająca?

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC Każdy lekarz wykonujący zawód w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej zobowiązany jest do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zabezpiecza go ona przed pokrywaniem roszczeń pacjentów z własnej kieszeni. Ten obowiązek nakładany jest przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność …

Czytaj więcej

Pakiet INTER Lekarz – OC Obowiązkowe

Jakie kryteria powinien brać pod uwagę lekarz przy wyborze ubezpieczeń medycznych? Każdy lekarz, który prowadzi grupową lub indywidualną praktykę zawodową jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Obowiązkowe OC ma za zadanie zabezpieczyć lekarza przed osobistym pokrywaniem odszkodowania i innych świadczeń zasądzonych pacjentowi w wyniku błędu medycznego. Minimalna suma gwarancyjna została określona w Rozporządzeniu …

Czytaj więcej

INTER Case study: Ochrona prawna

Bycie lekarzem nieodłącznie związane jest z podejmowaniem ryzykownych decyzji i odpowiedzialnością zawodową. Pacjenci coraz częściej zgłaszają roszczenia i w przypadku podejrzenia popełnienia błędu medycznego próbują dochodzić swoich racji w sądzie. W 2017 liczba postępowań karnych o błędy medyczne wynosiła 5678 [1]. Na przestrzeni pięciu lat, od 2015 do 2020 roku, liczba takich postępowań wzrosła aż …

Czytaj więcej

Przychodzi lekarz do prawnika: roszczenia pacjentów wobec podmiotów leczniczych

Roszczenia pacjentów to coraz powszechniejszy problem związany ze świadczeniem usług medycznych. Niezadowolony pacjent lub jego rodzina mają kilka możliwości dochodzenia swoich racji – w tym na drodze postępowania sądowego, zarówno w procesie karnym, jak i cywilnym. W 2020 roku liczba postępowań karnych o błędy medyczne zwiększyła się w stosunku do 2015 roku aż o ⅓ …

Czytaj więcej

Porada prawna: roszczenia pacjenta w przypadku popełnienia błędu medycznego

W dzisiejszych czasach medycyna i prawo przenikają się bardziej niż kiedykolwiek. Już na studiach medycznych pojawia się przedmiot Prawo Medyczne, bowiem elementem codziennej pracy lekarza mogą stać się konfrontacje z wymiarem sprawiedliwości. Nic dziwnego – liczba spraw sądowych o błąd medyczny rośnie z roku na rok. Pacjenci mają prawo do dochodzenia swoich roszczeń i robią …

Czytaj więcej

Jak przebiega postępowanie karne, cywilne i dyscyplinarne? – krok po kroku

Można śmiało stwierdzić, że w trakcie swojej kariery zawodowej każdy lekarz wcześniej czy później będzie miał styczność z procesem dochodzenia roszczeń przez pacjentów lub ich rodzinę. W optymistycznym scenariuszu znajdzie się w roli świadka lub biegłego, natomiast istnieje duże ryzyko, że to on będzie pozwany przez pacjenta. Jeżeli pacjent lub rodzina pacjenta uważają, że doszło …

Czytaj więcej

Case study INTER: Zadośćuczynienie a odszkodowanie. Część II.

W części I przedstawiliśmy dwa przypadki pacjentek skutecznie ubiegających się o roszczenia. Pierwszy przypadek dotyczył powikłań po planowej cholecystektomii, drugi – niepowodzenia zabiegu implantacji zęba. Obie przedstawione sytuacje ilustrują typy roszczeń, o które może się ubiegać pacjent w przypadku błędu medycznego: zadośćuczynienie i odszkodowanie. Wszystkie wartości zasądzane lub przyznawane przez Zakład Ubezpieczeń są wyrażane w pieniądzu. Te, …

Czytaj więcej

Porada prawna: Jak wygląda proces medyka krok po kroku?

Już podczas studiów przyszli lekarze są często straszeni prokuratorem. Wątek ten pojawia się w kontekście starannego prowadzenia dokumentacji, ale też komunikacji z pacjentem.

Czytaj więcej

Odpowiedzialność ratownika w razie uszkodzenia karetki i nie tylko

Ratownicy medyczni wykonują ciężką i odpowiedzialną pracę. Udzielają pomocy często w pośpiechu, na nieznanym terenie, często w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Nierzadko spotykają się z ekstremalnymi sytuacjami, co wiąże się z ogromnym stresem i możliwymi nieprzewidzianymi, niebezpiecznymi zdarzeniami. Podczas akcji ratunkowej, ratownik jest narażony na przemoc werbalną oraz fizyczną. Agresji może doświadczyć ze strony pacjenta, który …

Czytaj więcej

Student medycyny przy pracy – o roli komunikacji i etyki w praktyce.

Refleksja na temat etyki lekarskiej towarzyszy środowisku medycznemu od starożytnych czasów i niezmiennie mówi, że dobro osoby – pacjenta jest najważniejsze. Znaczenie profesjonalizmu i etyki w zawodzie lekarskim jest szczególnie podkreślane na studiach medycznych w Wielkiej Brytanii, gdzie nieznajomość powyższej tematyki, może skutkować nawet brakiem promocji na kolejne lata studiów, a zagadnienia z etyki poruszane …

Czytaj więcej

Pielęgniarki i położne zatrudnione na etacie także ponoszą odpowiedzialność majątkową

Odpowiedzialność majątkowa pielęgniarki i położnej związana jest z reguły z wykonywaniem zawodu w ramach praktyki zawodowej lub kontraktu medycznego.  Należy jednak pamiętać, że odpowiedzialność materialna, choć ograniczona, towarzyszy również udzielaniu świadczeń medycznych w ramach umowy o pracę. Pracownik, który ze swej winy (także nieumyślnej) wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną. Szkody jakie pielęgniarka/położna może wyrządzić …

Czytaj więcej
Wróć na górę