błąd medyczny

Obowiązek elektronicznej dokumentacji medycznej w zawodzie fizjoterapeuty

Od 1 stycznia 2021 roku każda osoba pełniący zawód fizjoterapeuty jest zobowiązana do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. W zależności od udzielanych świadczeń zdrowotnych, może ona przyjąć formę indywidualną lub zbiorową.  Warto nadmienić, że obowiązek ten dotyczy wszystkich fizjoterapeutów udzielających świadczeń zdrowotnych, czyli także praktyk oznaczonych kodem 93 (indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w zakładzie …

Czytaj więcej

Klauzula 13 – niezadowolony pacjent a zakres ubezpieczenia dentysty

Choć omawiane w mediach sprawy o błędy medyczne zazwyczaj kojarzą się z nieprawidłowościami w opiece szpitalnej czy wykonaniu usług z zakresu medycyny estetycznej, to świadczenia dentystyczne wcale nie są pozbawione ryzyka pozwu ze strony chorego. Pacjenci coraz częściej występują z roszczeniami przeciwko stomatologom [1]. Kwoty, o jakie ubiegają się w ramach odszkodowania czy zadośćuczynienia, oscylują …

Czytaj więcej

Czy w razie pozwu zawsze musi dojść do procesu w sądzie?

Pracownicy ochrony zdrowia niewątpliwie liczą się z tym, że mogą zostać pozwani do sądu przez pacjentów. Niestety, na drodze zawodowej może to spotkać każdego lekarza czy lekarkę. Rozwiązaniem umożliwiającym uniknięcie rozprawy w sądzie jest polubowne zakończenie sprawy, czyli pójście na ugodę.  Złożenie przez pacjenta pozwu do sądu jest równoznaczne z wszczęciem procesu. Niemniej, często spory …

Czytaj więcej

Planowane zaostrzenia prawa karnego – co oznacza dla lekarzy?

Planowane od dłuższego czasu proponowane zmiany w prawie karnym odbiły się głośnym echem w środowisku medycznym [1]. Lekarze obawiają się, że nowelizacja przepisów przyczyni się do surowszego karania za błędy medyczne. Kwestia odpowiedzialności za błędy w procesie diagnostyczno-terapeutycznym powraca również w związku z proponowanym wprowadzeniem systemu no-fault w Polsce, ale to już temat na zupełnie …

Czytaj więcej

Pakiet INTER Lekarz: Ochrona Prawna

Jakie kryteria powinien brać pod uwagę lekarz przy wyborze ubezpieczeń medycznych? Lekarze i lekarze dentyści coraz częściej spotykają się na swojej drodze z wyzwaniami natury prawnej. Rośnie liczba spraw wytaczanych przez pacjentów, warto jednak pamiętać, że medycy mogą znaleźć się po obu stronach sporu na sali sądowej [1]. Bezpodstawne oskarżenia czy zniesławienia przez chorych nie …

Czytaj więcej

Pakiet INTER Lekarz – OC Obowiązkowe

Jakie kryteria powinien brać pod uwagę lekarz przy wyborze ubezpieczeń medycznych? Każdy lekarz, który prowadzi grupową lub indywidualną praktykę zawodową jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Obowiązkowe OC ma za zadanie zabezpieczyć lekarza przed osobistym pokrywaniem odszkodowania i innych świadczeń zasądzonych pacjentowi w wyniku błędu medycznego. Minimalna suma gwarancyjna została określona w Rozporządzeniu …

Czytaj więcej

INTER Case study: Ochrona prawna

Bycie lekarzem nieodłącznie związane jest z podejmowaniem ryzykownych decyzji i odpowiedzialnością zawodową. Pacjenci coraz częściej zgłaszają roszczenia i w przypadku podejrzenia popełnienia błędu medycznego próbują dochodzić swoich racji w sądzie. W 2017 liczba postępowań karnych o błędy medyczne wynosiła 5678 [1]. Na przestrzeni pięciu lat, od 2015 do 2020 roku, liczba takich postępowań wzrosła aż …

Czytaj więcej

Przychodzi lekarz do prawnika: roszczenia pacjentów wobec podmiotów leczniczych

Roszczenia pacjentów to coraz powszechniejszy problem związany ze świadczeniem usług medycznych. Niezadowolony pacjent lub jego rodzina mają kilka możliwości dochodzenia swoich racji – w tym na drodze postępowania sądowego, zarówno w procesie karnym, jak i cywilnym. W 2020 roku liczba postępowań karnych o błędy medyczne zwiększyła się w stosunku do 2015 roku aż o ⅓ …

Czytaj więcej

Pułapki różnych form wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej

Według najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego, w 2020 roku prawo wykonywania zawodu w Polsce miało 303,2 tys. pielęgniarek, 39,8 tys. położnych [1]. Zawód pielęgniarki i położnej jest związany z pracą pod ogromną presją, wymaga ciągłego doszkalania się, a wykonujące go osoby są narażone na stres. Często warunki zatrudnienia, które oferują pracodawcy, nie są współmierne do …

Czytaj więcej

Case Study INTER: W jakich sytuacjach warto posiadać ochronę prawną?

Opis przypadku 1 60-letnia pacjentka została przyjęta do Oddziału Chirurgii Ogólnej w celu wykonania planowej cholecystektomii laparoskopowej. Z uwagi na okres urlopowy i niedostateczną liczbę personelu medycznego czas oczekiwania na operację przekroczył wcześniej zakładany, o czym pacjentka została poinformowana przez lekarza prowadzącego. Ostatecznie operacja odbyła się, w okresie pooperacyjnym nie wystąpiły powikłania i  pacjentkę w …

Czytaj więcej

CASE STUDY INTER: Sumy gwarancyjne jako wyznacznik odpowiednio dobranego ubezpieczenia

Temat wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia OC poruszaliśmy już wcześniej na blogu – w artykule “Minimalne sumy gwarancyjne. Czy obowiązkowe równa się wystarczające?” oraz Case Study INTER: Przekroczenie sumy gwarancyjnej. Jest to niezwykle istotny temat w kontekście poczucia bezpieczeństwa lekarza podczas wykonywania swojego zawodu. Opis przypadku 1 Pacjent lat 55  podczas wizyt lekarskich skarżył …

Czytaj więcej

Case study INTER: Odpowiedzialność cywilna lekarza w zależności od formy wykonywania zawodu

W tym artykule przedstawimy dwa przypadki dotyczące odpowiedzialności cywilnej, w których lekarz popełnił błąd medyczny i roszczenia pacjenta zostały uznane. Dla przypomnienia, błąd medyczny to czyn lub zaniechanie sprzeczne z wiedzą i praktyką medyczną, dostępną dla danego lekarza. Aby mówić o błędzie medycznym, należy ustalić winę (zazwyczaj nieumyślną), ujemny skutek w postaci naruszenia lub narażenia …

Czytaj więcej
Wróć na górę