801 803 000
Ochrona Zawodu, Życia Prywatnego, Ochrona Prawna Premium dla lekarzy.

Pakiet INTER Lekarz: Ochrona Prawna

Jakie kryteria powinien brać pod uwagę lekarz przy wyborze ubezpieczeń medycznych?

Lekarze i lekarze dentyści coraz częściej spotykają się na swojej drodze z wyzwaniami natury prawnej. Rośnie liczba spraw wytaczanych przez pacjentów, warto jednak pamiętać, że medycy mogą znaleźć się po obu stronach sporu na sali sądowej [1]. Bezpodstawne oskarżenia czy zniesławienia przez chorych nie powinny pozostawać bezkarne. Niestety, niemalże każde postępowanie wiążę się z opłatami za obsługę prawną, kosztami sądowymi, tłumaczenia dokumentów czy opinię biegłych. Ochrona prawna stała się więc obecnie jedną z ważniejszych kwestii, o której warto pomyśleć, wykonując zawód medyczny.

Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna

INTER wychodzi naprzeciw lekarzom i oferuje wsparcie w postaci Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w aż trzech różnych wariantach:

 • Ochrona Zawodu
 • Ochrona Zawodu i Życia Prywatnego
 • Ochrona Prawna Premium

W artykule prezentujemy najważniejsze zalety każdej polisy i przedstawiamy przykładowe sytuacje, w jakich ochrona prawna może okazać się bezcenna.

Przypadek – zniesławienie lekarza w Internecie

55 letni pacjent z napadowym migotaniem przedsionków zgłosił się do kardiologa na wizytę kontrolną. Była to pierwsza wizyta u nowego lekarza. W trakcie zbierania wywiadu okazało się, że pacjent nie był szczepiony przeciwko COVID-19. Lekarz poinformował chorego o zaletach szczepienia i możliwych powikłaniach związanych z zachorowaniem na COVID-19, co wyraźnie oburzyło mężczyznę. Następnego dnia na stronie internetowej lekarza pojawił się komentarz “Nie polecam tego konowała. Namawia do szczepionek – kolejny morderca przekupiony przez firmy farmaceutyczne”.

Zachowanie pacjenta naruszyło dobra osobiste lekarza. Z tego względu medyk wystąpił do sądu rejonowego z prywatnym aktem oskarżenia, wnosząc zarzut popełnienia przestępstwa zniesławienia. Lekarz posiadał ubezpieczenie ochrony prawnej, dzięki czemu we wszystkich formalnościach asystowali mu pracownicy infolinii prawnej. Miał również możliwość otrzymania porady prawnej na piśmie. Co więcej, ubezpieczyciel pokrył koszty wynagrodzenia adwokata reprezentującego klienta przed sądem w wysokości 5.040,00 zł.

Przypadek – narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

Do Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej zgłosił się 42-letni pacjent z powodu występujących od około godziny nudności i wymiotów oraz dolegliwości bólowych w nadbrzuszu promieniujących w kierunku klatki piersiowej. Lekarz dyżurny na podstawie występujących objawów zlecił leki przeciwbólowe, nawadnianie doustne i odpoczynek w domu. Z powodu narastającego bólu pacjent postanowił jednak zgłosić się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, gdzie wykonano EKG i stwierdzono zawał ściany dolnej.

Z powodu niedochowania należytej i właściwej ostrożności i staranności przy ocenie stanu zdrowia pacjenta, lekarz został oskarżony o narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 § 2 Kodeksu karnego). Medyk, dzięki posiadanemu ubezpieczeniu Ochrony Prawnej Premium, skorzystał z wideo-porad prawnych, aby skonsultować trudne dla niego kwestie związane ze sprawą. Ponadto, wynagrodzenie adwokata w wysokości 8400 zł zostało pokryte przez ubezpieczyciela. Sprawa jest w toku.

Co zyskujesz, wybierając wariant Ochrona Zawodu?

Posiadanie ubezpieczenia ochrony prawnej, poza pokryciem kosztów postępowania, wiąże się ze wsparciem, które w kryzysowych sytuacjach może okazać się niezastąpione.  

Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna gwarantuje kompleksową ochronę nie tylko w przypadku procesów cywilnych, karnych i dyscyplinarnych, ale także w zakresie sporów ZUS i NFZ, czy też w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Świadczenia obejmują m.in pokrycie kosztów zastępstwa procesowego (wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego) oraz kosztów ochrony prawnej.

Co więcej, decydując się na zakup ubezpieczenia, otrzymujesz dostęp do działającej przez cały rok, 24 godziny na dobę, infolinii prawnej. Jej prawnicy pomogą m.in. w ustanowieniu pełnomocników, przygotowaniu tekstów aktów prawnych i wzorów umów,  a także udzielą niezbędnych informacji o procedurach sądowych i kosztach prowadzenia sporów. Opinie prawne z niemalże wszystkich gałęzi prawa (w wariancie wyższym również w zakresie prawa podatkowego) udzielane są na piśmie i sygnowane przez adwokata lub radcę prawnego.

Dlaczego warto rozszerzyć polisę o ochronę życia prywatnego?

Przykre sytuacje zdarzają się nie tylko w związku z udzielaniem świadczeń medycznych. Przy okazji wyboru polisy, warto zastanowić się więc nad ubezpieczeniem ochrony życia prywatnego. Jakie są dodatkowe zalety tego wariantu?

 • Kompleksowa ochrona prawna w przypadku spraw w życiu prywatnym, również w obszarze związanym z naruszeniem przepisów ruchu drogowego czy w przypadku sporów z leasingodawcą.
 • Wideo-porady prawne z adwokatem i doradcą podatkowym.
 • Udzielanie porad prawnych na piśmie przez adwokatów i doradców podatkowych w zakresie wszystkich gałęzi prawa (również prawa podatkowego).
 • Przygotowywanie dokumentów prawnych np. zgłoszenia roszczenia, odpowiedzi do zapłaty, wniosków do gminy/miasta, pism reklamacyjnych i wiele innych.

Co więcej, ochrona obejmuje również osobę pozostającą w związku małżeńskim z Ubezpieczonym.

Jakie dodatkowe korzyści wynikają z Ochrony Prawnej Premium?

Poza świadczeniami zawartymi w wariancie Ochrona Zawodu i Życia Prywatnego, wariant Premium gwarantuje:

 • wyższą Sumę Ubezpieczenia, co przekłada się m.in. na pokrycie większych kosztów zastępstwa procesowego;
 • ochronę prawną w przypadku naruszenia danych osobowych lekarza;
 • ochronę prawną w przypadku spraw dotyczących wybranych praw rzeczowych (służebność, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, zasiedzenie).

W TU INTER Polska S.A. zdajemy sobie sprawę, jak wiele wyzwań stoi obecnie przed lekarzami i lekarzami dentystami. Niezależnie od wybranej polisy, ubezpieczenia INTER Ochrona Prawna zapewnią pracownikom medycznym bezpieczeństwo i kompleksowe wsparcie w kryzysowych sytuacjach.

Więcej informacji na temat polisy INTER Ochrona Prawna można znaleźć TUTAJ.

Referencje:
 1. https://www.rp.pl/prawo-dla-ciebie/art8688891-odszkodowania-za-bledy-medyczne-brakuje-bieglych-i-lekarzy-sadowych